Home About Browse Search
Svenska


Oscander, Anna, 2010. Svårklassryttares förberedelser för dressyrträning : för bäst lärande. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
201kB

Abstract

SUMMARY
There was no previous study in what high level dressage riders had for ideas of how to best prepare for their training sessions with an instructor. Neither any study of how high level dressage riders seemed to be more or less susceptible to the instructions from their instructor during their training sessions. If the sport had more knowledge about this, it might result in more riders on a higher level. The purpose of this study was to find out how high level dressage riders are preparing themselves for the best result for an instructor led training session and how they could bring as much as possible instructions from the coach. The two questions of the study were: How are high level dressage riders preparing themselves for a training session with an instructor, practically and mentally, and how can they affect their susceptibility to instructions?
The study was carried out both by reviewing existing literature and studies in general education and pedagogy in the riding education, and by a qualitative interview study of six dressage riders who rode on a difficult level at the competitions, during the year of 2009. Five of the interviews conducted through a personal meeting, while the sixth interview was done by telephone. Three women and three men were interviewed. All interviews were recorded and then written out.
It’s known that people have different ways of learning and dealing with new information. Our visual-, auditional- and kinetic senses are developed in different stages of our growth. Those are senses that we use more or less while learning something new. The riders often learned a lot by watching other good riders ride. One of the female riders really needed to go home and practice new exercises, to learn. Several riders felt that they had easy to understand verbal instructions and immediately follow and practice them.
People need to fulfil some essential factors for living, before they can feel any need of development of themselves as persons. Those factors are: food, water and sleep, and after that comes security and then a need of a social network. After those three steps are fulfilled can they feel motivated to approve their own abilities as a person, such as technique training for a rider. Comparing this with the current study, stress caused by a lack of time, too much to do at work or no time to eat and sleep, affected the riders so they failed in focus and concentration during training. To re-focus, they often used short pauses. They were more often focused while training away from home.
The conclusion of the study is that it’s important to organize and plan before a training, to feel calm and able to give all focus on the horse and the instructor when it’s time. Then they can learn as much as possible and that will increase the chances of fast development in the sport. The riders felt that they could increase their susceptibility to instructions on the training by:
· Think about what is happening, relax and breathe during the walk breaks.
· Talk to their coach, and have an active dialogue at all times.
· Turn off external distractions so that they could focus!
· Organizing life around, before the training session. Especially in time!
· Give the horse time.
· Work out your own body.
· Practice their stress level and their mental capacity and awareness of how to react in different situations.
· Train to compete and train on riding the programs a lot before a competition.
· Sort by constructive criticism if you feel you start to take criticism personally.
· Ride in different environments, both for their own sake and for the horse.

,

REFERAT
Det fanns ingen tidigare studie på vad svårklassryttare inom disciplinen dressyr hade för uppfattning om hur man bäst förbereder sig inför träningar. Inte heller om svårklassryttarna tyckte sig vara mer eller mindre mottagliga för instruktioner under sina instruktörsledda ridpass. Om ridsporten får mer kunskap om detta kan det kanske leda till att fler ryttare når en högre nivå i sin ridning. Syftet med studien var att ta reda på hur svårklassryttare förbereder sig själva för att få bäst resultat vid ett träningspass och kunna ta med sig så mycket instruktioner som möjligt från tränaren. De två frågeställningarna för studien var: Hur förbereder sig svårklassryttare inför ett träningspass praktiskt och mentalt och kan en ryttare påverka sin mottaglighet för instruktioner?
Studien utfördes dels genom genomgång av befintlig litteratur och studier inom allmän pedagogik och pedagogik inom ridsporten, dels genom en kvalitativ intervjustudie på sex dressyrryttare som red svår B och svårare klasser på tävling, under 2009. Fem av intervjuerna utfördes via ett personligt möte, medan den sjätte intervjun gjordes per telefon. Tre kvinnor och tre män intervjuades. Samtliga intervjuer spelades in och skrevs därefter ut.
Människor lär sig genom sina visuella, auditiva, taktila och kinestetiska sinnen. Ryttarna hade lätt för att lära sig genom att se på när andra red, eller om deras tränare satt upp och red på deras egen häst under träningspasset. Efter att tränaren ridit kunde de sitta upp och känna hur hästen förändrats, och de lärde sig då även kroppsligt, kinestetiskt. Samtliga ryttare upplevde att de lätt uppfattade och kunde genomföra de instruktioner som de hörde under träningen. En ryttare kände att hon behövde åka hem och öva, för att befästa något nytt hon lärt sig.
Under studiens gång framgick att ryttarna framförallt vill ha god planering och gott om tid inför en träning, vilket leder till en ökad mottaglighet för instruktioner. Detta jämfördes med de teorier som finns om att människan behöver uppfylla vissa grundläggande behov för att må bra, som att äta, dricka och sova ordentligt, ha någonstans att bo och ett socialt umgänge. Inte förrän man har uppfyllt de behoven kunde man känna behov av att förverkliga och utveckla sin egen person. Ryttarna kände sig mindre mottagliga om de var hungriga, stressade eller mådde fysiskt eller psykiskt dåligt, och detta var faktorer de försökte eliminera inför träning. Om ryttarna åkte iväg och tränade var de generellt mer mottagliga för instruktioner, än om de red på hemmaplan.
Ryttarna tror att om de förbereder sig praktiskt och mentalt genom att organisera sin vardag kan de lägga allt fokus på sin häst och sin tränare under lektionen. De ansåg att de kunde öka sin mottaglighet för instruktioner på träning genom att:
· Tänka till, slappna av och andas under skrittpauser.
· Tala med sin tränare, för en dialog hela tiden.
· Stänga av yttre störande moment så att man kan fokusera!
· Organisera tillvaron runtomkring, innan träningen. Framförallt tidsmässigt!
· Ge hästen tid.
· Träna sin egen kropp.
· Träna sin stressnivå och sin mentala förmåga och medvetenhet om hur man reagerar i olika situationer
· Tävlingsträna och träna att rida program.
· Sortera fram konstruktiv kritik om man känner att man börjar ta kritiken personligt.
· Träna i olika miljöer, för både sin egen och för hästens skull.

Main title:Svårklassryttares förberedelser för dressyrträning
Subtitle:för bäst lärande
Authors:Oscander, Anna
Supervisor:Lundesjö-Kvart, Susanne
Examiner:Esseen Söderberg, Marianne
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K6
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:planering, lärande, mottaglighet för instruktioner
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-6-297
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-6-297
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2010 11:24
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics