Home About Browse Search
Svenska


Guanyabens Garrido, Irene, 2018. Play behaviour in Urial (Ovis orientalis bocharensis) lamb. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Welfare constitutes of health, physiology, behaviour and reproduction. It becomes very important when a species suffers in any of these parameters and thus, the assessment of welfare should be carried out. Play behaviour has been identified as a positive behaviour performed when satisfactory circumstances are present. In order to assess welfare through play in domesticated animals it is essential to know the natural behaviour of the ancestral species. The purpose of this study was to evaluate and describe the ontogeny of play behaviour in Urial sheep lambs, the ancestor of our domesticated sheep, during their first weeks of life. With this, also to contribute in the conservation of this vulnerable mountain ungulate and the maintaining of its predator-prey relationship.

The study was conducted in Nordens Ark and two female lambs born on the 3rd of May 2018 were the objects of it. They were bottle-fed because of the lack of the mother. An ethogram and a check sheet were used, and continuous focal observations were carried out during three periods: two, four and six weeks old. Each period consisted of two days of observations and three sessions of 2 hours per day (in exception of week two which only had two sessions): morning, midday and afternoon. Lambs stayed indoors with 2 hours session outdoors at week two, and outdoors at week four and six.

The results at week two were very different from week four and six, showing a higher amount of play behaviour at week two which later greatly decreased at week four and six. Locomotor play was found to be the predominant type of play throughout the six weeks, with jump and run being the prevalent play behaviours. Manipulating objects was another prevalent play behaviour and its frequency was seen to increase from week two to four. However, the most prevalent behaviour performed by the lambs along the study was to sit or lie down, showing an abnormal juvenile behaviour pattern.

Play behaviour in these lambs was less complex, contained less elements than that of domesticated lambs. This was totally surprising as domestication generally leads to a less complex behaviour than found in the wild type. It was concluded that sheep were under some stress situation (i.e. predators, lack of the mother, lack of natural habitat) or under-fed, and hence, displayed less play behaviour as would have done in normal circumstances. The lack of the mother influenced the results, and it is believed that the peak of play behaviour at week 2 could be explained by the motivation to move into an open and bigger area.

,

Välfärd utgörs av hälsa, fysiologi, beteende och reproduktion. Om någon av dessa parametrar avviker bör man göra en bedömningen av välfärden. Lekbeteende har identifierats som ett positivt beteende som utförs när omständigheterna är goda. För att kunna bedöma välfärden hos domesticerade djur genom att studera deras lek är det viktigt att känna till förfädernas naturliga lekbeteende. Syftet med denna studie var att utvärdera och beskriva lekens ontogeni hos Uriallamm, förfäderna till vårt tamfår, under de första veckorna av livet. Detta kan indirekt bidra till bevarandet av detta bergslevande klövdjur, som är hotat i det vilda, och därmed även bevarandet av den naturliga rovdjur-bytesrelationen.

Studien genomfördes på Nordens Ark med två tacklamm födda den 3 maj 2018. De föddes upp med flaska på grund av att mamman inte tog hand om dem. Ett etogram och ett protokoll användes, och kontinuerliga fokaldjursobservationer utfördes under tre perioder: vid två, fyra och sex veckors ålder. Varje period bestod av två dagar observationer och tre sessioner á 2 timmar per dag (med undantag för vecka två som endast hade två sessioner): morgon, middag och eftermiddag. Lamm hölls inomhus med 2 timmars utevistelse vid vecka två och utomhus under vecka fyra och sex.

Resultaten vid vecka två skilde sig kraftigt från vecka fyra och sex, med en högre frekvens lekbeteende vid två veckas ålder. Lekfrekvensen minskade kraftigt vid vecka fyra och sex. Lokomotorisk lek visade sig vara den övervägande typen av lek under sex veckor, med hopp och springande som de vanligaste lekbeteendena. Manipulera föremål var ett annat vanligt lekbeteende och dess frekvens sågs öka från vecka två till fyra. Det mest framträdande beteendet som utfördes av lammen under studien var dock att ligga ner, vilket är ett onormalt beteendemönster hos lamm.

Lekbeteendet hos dessa lamm var mindre komplext, dvs innehöll färre beteendeelement än hos domesticerade lamm. Detta var helt överraskande, eftersom domesticering i allmänhet leder till ett mindre komplext beteende än det man ser hos vildtypen. Slutsatsen var att lammen befann sig i en stressituation (brist på moder, brist på mjölk, avvikelse ifrån naturlig livsmiljö, närvaro av rovdjur mm) och därför visade mindre lekbeteende än de skulle ha gjort under normala omständigheter. Avsaknaden av mamman påverkade med stor sannolikhet resultaten, och troligen kan frekvensen av lekbeteendet vid vecka 2 förklaras av motivationen att komma utomhus på en större yta.

Main title:Play behaviour in Urial (Ovis orientalis bocharensis) lamb
Authors:Guanyabens Garrido, Irene
Supervisor:Yngvesson, Jenny
Examiner:Anderson, Claes and Wikberg, Eva
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:758
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:play behaviour, ural lamb
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10276
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10276
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal ecology
Language:English
Deposited On:18 Mar 2019 12:39
Metadata Last Modified:19 Mar 2019 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics