Home About Browse Search
Svenska


Bogren, Lina, 2018. Effekten av hästars ålder och utbildningsgrad på bäckenets vertikala rörelsemönster på volt. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
462kB

Abstract

I tidigare studier har det visat sig att majoriteten av normalt fungerande ridhästar uppvisar rörelseasymmetrier vid objektiv rörelseanalys. Många av asymmetrierna är av samma magnitud som de hos hästar med låggradiga hältor som utreds på klinik. Longering är ett vanligt moment vid utredning av hälta hos häst och graden av rörelseasymmetri ökar ofta på det böjda spåret även hos friska hästar. För att skilja en frisk häst från en halt är det viktigt att veta vilka faktorer som kan påverka denna normalvariation. Syftet med denna studie var därför att jämföra graden av bäckenets rörelseasymmetri på volt med hänsyn till hästars utbildningsgrad. Hypotesen var att unga outbildade hästar skulle uppvisa en högre grad av rörelseasymmetri än hästar som var äldre och mer välutbildade eftersom mer utbildade hästar generellt anses ha en bättre balans och muskelstyrka på volt.

I studien ingick 18 unghästar som rörde sig symmetriskt på rakt spår i trav på hårt underlag vid rörelseanalys med ett sensorbaserat objektivt mätsystem (Lameness Locator). Mätdata från longering i trav i vänster och höger varv på mjukt underlag användes för analys av bäckenets rörelseasymmetri på volt. Longeringsdata från 17 tidigare analyserade elithästar inom hoppning och dressyr som rörde sig symmetriskt på rakt spår användes också i studien. Hästarna ansågs vara ohalta av sina ägare.

Den totala voltasymmetrin beräknades genom addition av rörelseasymmetrin i höger och vänster varv efter omvandling av positiva och negativa värden till absolutvärden utan riktning vilket gav ett värde för PDmin och ett för PDmax hos varje häst. En jämförelse av hästarnas totala voltasymmetri gjordes med Mann Whitney/Wilcoxon rank sum test. Resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad (p=0,001) av bäckenets rörelseasymmetri mellan de två grupperna vid trav på volt för värdet PDmax men inte för PDmin. Unghästarna visade en signifikant högre rörelseasymmetri för PDmax än elithästarna vilket stödjer hypotesen att ökad ålder och träning minskar graden av hästars rörelseasymmetri. Ett mer symmetriskt rörelsemönster på volt kan bero på bättre balans och muskelstyrka hos mer vältränade hästar. Detta är viktig kunskap för att man inte ska missta en unghäst för att vara halt då det kan vara normalt att de rör sig asymmetriskt på volt. Vidare forskning och en större studiepopulation behövs för att styrka resultatet i denna studie.

,

In previous studies the majority of normal functioning riding horses were presented with movement asymmetries when assessed objectively. Some of the asymmetries were of the same magnitude as many horses with subtle lameness investigated at a clinic. Lungeing is a common part of the lameness examination and often increases the degree of movement asymmetry even in non-lame horses. It is importatnt to know the factors affecting this normal biological variation in order to be able to identify horses which are actually lame. For this reason, the aim of this study was to compare the degree of pelvis movement asymmetry on the lunge with emphasis on education level. The hypothesis was that young uneducated horses would have a greater movement asymmetry of the pelvis than older more educated horses since more educated horses in general seem to have greater balance and muscle strength on the circle.

The study included 18 young horses with symmetrical movement during straight line trot on a hard surface, measured with a sensor based objective motion analysis system (Lameness Locator). Data was collected during trot on the lunge in both directions on a soft surface and used for analysis of pelvis movement asymmetry. Additional data from 17 previous measured older horses performing on elite level in showjumping and dressage with symmetrical movement during straight line trot was also included. All horses were perceived sound by their owners.

The total movement asymmetry on the circle was defined as the sum of left and right direction after converting data to absolute values without direction. This resulted in one value for PDmin and one for PDmax for each horse. A comparison of the total movement asymmetry was made between the groups using Mann Whitney/Wicoxon rank sum test. The result showed a significant (p=0,001) difference in pelvis movement asymmetry between the groups for PDmax but not for PDmin. The younger less educated horses showed greater asymmetry of PDmax than older more educated horses which supports the hypothesis that increased age and training results in less movement asymmetry. A more symmetrical movement pattern on the lunge can be a result of greater balance and muscle strength in more educated horses. This knowledge can be valuable as younger horses with normal movement asymmetry on the circle could otherwise be judged as lame. Further research and a larger group of horses is necessary to confirm the result of this study.

Main title:Effekten av hästars ålder och utbildningsgrad på bäckenets vertikala rörelsemönster på volt
Authors:Bogren, Lina
Supervisor:Rhodin, Marie and Persson Sjödin, Emma
Examiner:Hernlund, Elin
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2018:51
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:rörelsemönster, symmetri, rörelseasymmetrier, bäcken, lameness locator
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9859
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9859
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Miscellaneous animal disorders
Language:Swedish
Deposited On:19 Oct 2018 07:48
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics