Home About Browse Search
Svenska


Lindkvist, Marcus and Viktorsson, Max, 2018. Collaboration in a cooperative context : a case study of producer organizations and local associations. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Collaboration in different forms has been a commonly used activity by farmers for a long time. These collaborations can take many different shapes and forms, from being simpler farmer clubs to multi-national cooperatives. However, most of them fill the function of being an intermediary between producer and market. In Sweden, Lantmännen is the largest agricultural cooperative with business both in Sweden and around the Baltic region. The association has up to 25 000 independent members. However, studies have shown that the growth of cooperatives may affect the trust and commitment of fellow members, as they feel further separated from the core decisions. In the latest years characterized by low profitability for agricultural firms, another form of collaboration has arisen. Producer organizations have been forming around Sweden, which often include a number of farmers in a local region who through collective negotiations try to lower prices on production factors and raise prices when selling grain. This type of collaboration between farmers that are members in Lantmännen could have a future impact on the Swedish grain market. This study aims to investigate and expand the understanding surrounding farmer’s collaboration through producer organizations and local associations. This is analyzed through a framework of drivers and trust within a collaboration as well as trust and loyalty towards the cooperative the farmers are a part of.
The conclusion of this study shows that these collaborations have a financial and social effect on the respondents’ farms, that trust is high and that the trust towards the cooperative is varied however, the loyalty and frequency of trade still is high.

,

Samarbete i olika former har länge varit ett vanligt verktyg lantbrukare använder sig av för att skapa fördelar. Samarbeten kan ta många olika former och ske i många olika utföranden, från enklare sammanslutningar till multinationella kooperativ. De flesta fyller emellertid funktionen att vara mellanhand mellan producent och marknad. I Sverige är Lantmännen det största jordbrukssamarbetet med företag som täcker in hela den svenska marknaden men även stora områden kring Östersjön. Föreningen har runt 25 000 oberoende medlemmar. Studier har dock visat att kooperativens tillväxt kan påverka medlemmarnas förtroende och engagemang, eftersom de känner sig längre bort från kärnbesluten. Under de senaste åren präglade av låg lönsamhet för jordbruksföretag i Sverige, har en annan form av samarbete uppstått. Producentorganisationer har bildats runt om i Sverige, vilket ofta inkluderar ett antal lantbrukare i en lokal region som genom kollektiva förhandlingar försöker sänka priserna på produktionsfaktorer och höja priserna vid försäljning av spannmål.
Denna typ av samarbete mellan jordbrukare som är medlemmar i Lantmännen kan få en framtida inverkan på den svenska spannmålsmarknaden. Denna studie syftar till att undersöka och utvidga förståelsen kring lantbrukarnas samarbete genom producentorganisationer.Vidare strävar uppsatsen till att förstå och identifiera vilka drivkrafter som ligger till grund för lantbrukare kopplade till Lantmännen, att starta dessa typer av producentorganisationer med andra jordbrukare i liknande positioner. Vi studerar dessutom skillnaderna i förtroende jämtemot det gemensamma kooperativet genom att analysera och jämföra producentorganisation med lokal förening kopplad till Lantmännen. Slutsatsen visar att dessa samarbeten har en finansiell effekt hos lantbrukarna, även sociala aspekter är viktiga när dessa aktörer bestämmer sig för att samarbeta ihop. Tilliten mellan parter i de utvalda samarbetena är höga, dock är tilliten till Lantmännen varierad men handelsfrekvensen fortfarande hög.

Main title:Collaboration in a cooperative context
Subtitle:a case study of producer organizations and local associations
Authors:Lindkvist, Marcus and Viktorsson, Max
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1172
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:producer organization, local associations, side selling, joint negotiation, pre cooperative, trust, loyalty, cooperative
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9830
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9830
Language:English
Deposited On:28 Sep 2018 11:45
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics