Home About Browse Search
Svenska


Grundin, Johanna, 2018. The effect of the natural antioxidants catalase and epigallocatechin added after thawing on the quality of dromedary camel spermatozoa. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The objective of this study was to evaluate the effect of adding two natural antioxidants (Catalase and Epigallocatechin) to the thawing media on the quality of cryopreserved dromedary camel spermatozoa post-thaw. Also, an indirect measure of ROS production was performed by measuring malondialdehyde (MDA) production (a product of oxidative damage) post-thaw. Ejaculates from 6 adult dromedary camel males (3 ejaculates/male) were included in this study. Ejaculates were obtained using an artificial vagina, frozen in liquid nitrogen vapour (1 cm above the liquid) for 15 min and then plunged into liquid nitrogen for storage. Samples were thawed at 60 ºC for 10 s. Semen evaluation was performed immediately after thawing and 3 aliquots were prepared: control, catalase and epigallocatechin. Semen samples where then evaluated for total motility, progressive motility, kinematics (Computer Assisted Sperm Analysis, CASA), acrosome integrity and membrane integrity at 1.5 and 3h post-thaw. The MDA concentration was measured 3 hours after thawing in the different treatments. Significantly (p<0.05) better values were obtained for the catalase group compared to the epigallocatechin or control groups for total motility (TM) and progressive motility (PM) and some kinematic parameters. None of the treatments showed any significant effect on vitality (VIT) or acrosome damage (AD) after thawing. For MDA production 3h after thawing, no significant effect could be demonstrated for the different treatments and no significant male effect was found. A significant difference was found between males regarding TM, PM and some kinematic parameters, as well as for VIT and AD after thawing. In conclusion, according to this study, addition of catalase to the thawing media can prove beneficial for the survival of dromedary camel sperm following cryopreservation by improving post-thaw sperm quality. The beneficial effects of addition of antioxidants in the cryopreservation media suggest that ROS are likely to be important contributors to the reduced viability of spermatozoa following cryopreservation.

,

Syftet med denna studie var att utvärdera effekten av att tillsätta två naturliga antioxidanter (Katalas och Epigallocatechin) i upptiningsmediet på kvalitén hos kryokonserverad kamelsperma efter upptining. Det utfördes även en indirekt utvärdering av ROS produktionen genom att mäta malondialdehyde (MDA) produktionen (en produkt av oxidativ skada) efter upptining. Ejakulat från 6 kamelhanar (3 ejakulat/hane) användes i denna studie. Ejakulaten samlades med hjälp av en artificiell vagina och frystes ner genom att placera dem 1 cm ovanför flytande kväve i 15 min och förvarades sedan i flytande kväve. Proven tinades vid 60 ºC i 10 s. En första utvärdering av spermierna gjordes direkt efter upptining och provet delades sedan i 3 alikvoter; kontroll, katalas och epigallocatechin. Spermierna utvärderades med avseende på total och progressiv motilitet, kinematiska parametrar (Computer Assisted Sperm Analysis, CASA), membran- och akrosomintegritet 1.5 och 3 timmar efter upptining. MDA koncentrationen mättes 3 timmar efter upptining i de olika behandlingarna. Signifikant (p<0.05) bättre värden erhölls för katalas jämfört med epigallocatechin eller kontroll med avseende på total (TM) och progressiv motilitet (PM) samt några kinematiska parametrar. Ingen behandling visade någon signifikant effekt på vitalitet (VIT) eller akrosomskada (AD) efter upptining. Ingen signifikant effekt på MDA produktionen 3 timmar efter upptining kunde påvisas för de olika behandlingarna, inte heller sågs någon signifikant skillnad mellan hanar för MDA produktionen. En signifikant skillnad påvisades dock mellan hanar för TM, PM, några kinematiska parametrar samt även för VIT och AD efter upptining. Sammanfattningsvis, enligt denna studie, kan tillsättande av katalas till upptiningsmediet visa sig vara fördelaktigt för överlevnaden av kryokonserverad kamelsperma genom att förbättra kvalitén på sperman efter upptining. De fördelaktiga effekterna med att tillsätta antioxidanter till kryokonserveringsmediet tyder på att ROS kan vara en bidragande orsak bakom den minskade viabiliteten hos spermier efter kryokonservering.

Main title:The effect of the natural antioxidants catalase and epigallocatechin added after thawing on the quality of dromedary camel spermatozoa
Authors:Grundin, Johanna
Supervisor:Morrell, Jane
Examiner:Axner, Eva
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2018:68
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Camel semen, cryopreservation, antioxidants, reactive oxygen species, sperm quality analysis
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9817
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9817
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal physiology - Reproduction
Language:English
Deposited On:28 Sep 2018 07:50
Metadata Last Modified:24 May 2019 23:15

Repository Staff Only: item control page