Home About Browse Search
Svenska


Rehnström, Louise, 2018. Möjligheterna att odla ’Stockless Organic’ i södra Sverige : kan vi få tillräckligt med näring till eko-jordbruket kombinerat med en minskad animalieproduktion?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Andelen ekologisk odling ökar runt om i världen, liksom konsumenternas efterfrågan på ekologiska produkter. Samtidigt blir enskilda jordbruk och hela jordbruksområden mer specialiserade på ett fåtal typer av livsmedelsproduktion. Detta medför att ekologiska gårdar som enbart producerar vegetabiliskt livsmedel måste importera stallgödsel för gårdens näringsförsörjning. Ett ekologiskt jordbruk hade fått en större grad av resiliens samt även mindre miljöpåverkan om grödornas näring kunde skapas på gården utan att behöva importera stallgödsel. Begreppet Stockless Organic innebär att odlaren applicerar olika metoder för att kunna odla utan någon tillsats av animaliskt gödsel. Odlaren arbetar då med organiska växtmaterial som tillsätts jorden och höjer andelen upptagbar växtnäring genom att brytas ner i olika biologiska processer. Dessa processer påverkas av markens egenskaper, vilka man därför behöver ha kunskap om för att lyckas med näringstillförseln.

Genom att odla en stor del gröngödsling i växtföljden kan ett jordbruk få tillräckligt med växtnäring till avsalugrödorna. Det finns olika metoder hur gröngödslingen kan odlas, antingen som vallodling en eller flera säsonger eller som en mellangröda, samt olika spridningstekniker av den ovanjordiska biomassan. Klippet från gröngödslingen kan antingen lämnas kvar på platsen för att brytas ner, flyttas och spridas ut på olika fält, eller genomgå en syrefri rötningsprocess som resulterar i ett mobilt gödselmedel.

Problematiken med gröngödsling är att det tar upp jord som annars kunde ha använts till att odla en gröda som ger intäkter, samt att gröngödslingens tillväxt, därmed gårdens gödselmaterial, är lika beroende som grödan av faktorer som gynnsamt väder och frånvaron av patogener för en lyckad tillväxt, och kan därmed visa stora variationer från år till år, vilket inte är fallet om man årligen köper in samma mängd gödsel. Samtidigt ger en ökad andel gröngödsling högre jordbördighet som i längden i sin tur gynnar större skördar.

,

Organic farming is increasing all over the world, as well as the consumer demand for organic products. At the same time farms and whole farming areas get more specialized in producing different types of food. This means that organic vegetable farmers must import animal manure to the farm in order to sustain the crops nutritional needs. If an organic farm instead could produce its own fertilizers out of plant biomass, the farm would gain larger resilience and less environmental negative impact. The term Stockless Organic means that the crops get their nutrients from different growing methods instead of animal manure. At a Stockless Organic farm, the farmer has to work with organic material, which is incorporated to the soil, and the nutrients get available to the plants by different biological processes. These processes are affected by the properties of the soil, and to succeed with Stockless Organic the farmer must have knowledge of these properties and processes.

By growing a large amount of green manure in the crop rotation, a Stockless Organic farm can provide enough nutrients for the crops. There are different methods of how to manage the green manure, if it should grow as ley one or several seasons or as a cover crop in between the main crops. The biomass from the green manure, which is cut during the growing period, can be left out on the field, moved to other fields or taken away to be anaerobically digested in order to get a mobile manure.

What is problematic with green manure is that it uses fields that otherwise could have been used for a main crop that would gain profit to the farm. The growth of the green manure is also, like the main crop, dependent of many factors, including weather, to be successful. Therefore, there can be great variations in yield from year to year, which makes green manure a more risky nutrient supply than if you annually buy the amount of manure which is needed. Still, green manure leads to higher soil fertility, which in the long term leads to a larger harvest.

Main title:Möjligheterna att odla ’Stockless Organic’ i södra Sverige
Subtitle:kan vi få tillräckligt med näring till eko-jordbruket kombinerat med en minskad animalieproduktion?
Authors:Rehnström, Louise
Supervisor:Mogren, Lars
Examiner:Mårtensson, Linda-Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:ekologisk produktion, växtnäring, odlingssystem, gröngödsling, hållbarhet, ecological production, plant nutrients, production systems, green manure, sustainability
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9813
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9813
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Fertilizing
Language:Swedish
Deposited On:27 Sep 2018 13:13
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics