Home About Browse Search
Svenska


Tillnert, Elin, 2018. Pilotstudie av kandidatgener för inguinalbråck hos häst. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
817kB

Abstract

Inguinalbråck hos häst är en sjukdom som ses hos både föl och vuxna hästar. Sjukdomen ses främst hos hingstar. Symptomen framträder vanligen som akut kolik pga att tarmslingor glider ner i inguinalkanalen (den öppning som sammanbinder bukhålan med scrotum) och snörs åt. Sjukdomen kräver i vuxen ålder kirurgiska åtgärder. Hur vanlig sjukdomen är hos hästar är svårt att uppskatta då de flesta hingstar kastreras i tidig ålder. Det finns dock belägg för att sjukdomen förekommer i högre frekvens inom vissa raser, såsom arabiskt fullblod, tennessee walking horse, american saddlebred och varmblodstravare (Blikslager, 2010).

Huruvida inguinalbråck är ärftligt hos häst är ej känt. Forskning på andra djurslag, såsom gris och mus, har visat på en signifikant koppling mellan specifika gener och sjukdomen. Syftet med detta examensarbete är att via en kandidatgenstudie analysera om risken för att utveckla inguinalbråck hos häst är associerad till genvarianter i fyra olika kandidatgener. I denna studie har vi fokuserat på svenska varmblodshingstar då en tendens till ökade problem hos denna ras har rapporterats under den senaste tiden.

I studien ingick 207 hästar varav 9 drabbade individer. Genetiska markörer lokaliserades och analyserades inom fyra kandidatgener, COL23A1, HOXA10, NPTX1 och ZFPM2. Dessa kandidatgener valdes ut då de i kandidatgenstudier på gris visat en signifikant koppling till inguinalbråck. En signifikant genetisk association detekterades i denna studie hos HOXA10.

,

Inguinal hernia is a disease seen in both foals and adult horses. The disease is most commonly seen in stallions. The symptoms are often acute colic when loops of intestines slip down into the inguinal canal and become strangulated. The treatment of the disease for adult horses is in general surgical. How common the disease is in horses is hard to estimate because the stallions are often castrated at early age. However, there are evidence that the disease occurs at higher rates in certain breeds such as Arabian Horse, Tennessee Walking Horse, American Saddlebred and Standardbred (Blikslager, 2010).

Whether inguinal hernia is genetically inherited in horses is not known. Research in other animal species, such as pig and mice, has shown significant association between specific genes and the disease. The purpose of this study is to investigate genetic association of inguinal hernia with candidate genes in horses. In this study we have focused on the Swedish Warmblood breed because lately a tendency for increased frequency in this breed has been observed.

The study included 207 horses, of where 9 were affected by inguinal hernia. The samples were genotyped for markers in four candidate genes, COL23A1, HOXA10, NPTX1 and ZFPM2. A significant genetic association was detected in this study to the HOXA10 gene.

Main title:Pilotstudie av kandidatgener för inguinalbråck hos häst
Authors:Tillnert, Elin
Supervisor:Mikko, Sofia
Examiner:Andersson, Göran
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2018:61
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Inguinalbråck, pungbråck, NPTX1, ZFPM2, COL23A1
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9805
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9805
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:27 Sep 2018 11:10
Metadata Last Modified:15 Nov 2019 00:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics