Home About Browse Search
Svenska


Ljungar, Oscar and Willix, Axel, 2018. Förnyelsebar el i lantbruksföretag : är investeringar i solceller lönsamma?. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
813kB

Abstract

Miljö, klimat och hållbarhet är mycket aktuella frågor och diskuteras ständigt runt om i världen. En drastiskt ökande population kräver mer och mer energi, en energi som fortfarande till stor del produceras genom processer som kräver fossila bränslen.
Flera länder börjar nu att satsa på förnyelsebar energi som kan reducera deras miljöpåverkan.
Sverige har satt som mål att vara klimatneutralt år 2050 och satsar i stor utsträckning på förnyelsebar energi. För att nå detta mål kommer solenergin att utgöra en viktig roll tillsammans med vatten och vindkraft.
Syftet med denna studie är att ge svar på om en investering i markbaserade solceller är lönsam och om en varierad elförbrukning i ett lantbruksföretag under året påverkar lönsamhetens utfall.
En kalkyl har skapats som underlag för att stödja slutsatsen om solcellsanläggningars lönsamhet. I kalkylmallen finns två gårdar med tre olika anläggningsstorlekar för att ge en överskådlig bild över variationen i lönsamhet mellan de sex olika investeringssituationerna.
Litteraturstudien visade att det finns en mängd olika parametrar att ta hänsyn till för att uppnå en maximal lönsamhet på en solcellsanläggning.
Placeringen är mycket viktigt för produktionen, i de här arbetet används värden från solpaneler som står på marken och som är monterade i optimal riktning och vinkel.
Genom att använda två olika typer av gårdar skapas en inblick i hur produktionstypen och dess elförbrukning påverkar solcellsanläggningarnas lönsamhet.
Utfallet av studien har uppvisat ett resultat där fyra av sex investeringar var lönsamma när det statliga investeringsstödet nyttjades. Det var de två mindre solcellsanläggningarna som visade på positiva resultat och det var ingen större skillnad på lönsamheten beroende på gårdens elförbrukning. På den största anläggningen stod däremot lönsamheten i korrelation med elförbrukningen och båda gårdarna visade sig ha för stor överproduktion för att den investeringen skulle löna sig.

,

Environment, climate and sustainability are high priority issues and are constantly being discussed all around the world. A drastically increasing population requires more and more energy, an energy that is still largely produced through processes that require fossil fuels.
Several countries are now starting to invest in renewable energy that can reduce their environmental impact. Sweden has set itself the goal of being climate neutral by 2050 and invests heavily in renewable energy. To achieve this goal, solar energy will play an important role in conjunction with other energy sources.
The purpose with this study is to answer whether an investment in terrestrial solar cells is profitable and if a variation in yearly electricity consumption in an agricultural company affects the profitability.
A calculation has been prepared to support the conclusions about the profitability of photovoltaic systems. The calculation contains two fictional farms with three different plant sizes to provide a more detailed plan of the variability in profitability between the six different investment situations.
The literature study showed that there is a variety of parameters to take account for in order to achieve optimal production with a photovoltaic system.
The location is very important for the production. In both cases the solar panels are placed on the ground and then mounted in the optimal direction and angle.
By creating two different types of fictional farms, we get an insight into how the production type and its electricity consumption affects the profitability of photovoltaic systems.
The outcome of the study showed an interesting result where four out of six investments are profitable if subsidy is achieved. However, the result showed no specific difference in profitability between 43.5 kW and 68.8 kW, of which we have not been able to determine that varying electricity consumption during the year affects the profitability of these facilities. The common issue for all facilities where a requirement of state investment support to achieve profitability. The reason for this is the tax reduction obtained on the sold surplus energy of the two smaller plants.

Main title:Förnyelsebar el i lantbruksföretag
Subtitle:är investeringar i solceller lönsamma?
Authors:Ljungar, Oscar and Willix, Axel
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:Hörndahl, Torsten
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Solenergi, solceller, förnyelsebar energi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9781
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9781
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:25 Sep 2018 09:03
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:14

Repository Staff Only: item control page