Home About Browse Search
Svenska


Brämsgården, Malin, 2018. Vilka skogliga variabler på fastighetsnivå har störst samband med virkesavkastningsvärdet på skogsfastigheter i norra Sverige?. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
803kB

Abstract

Virkesproduktionen är oftast grunden för ekonomisk avkastning på skogsfastigheter belägna i norra Sverige. Även andra nyttor kopplat till skogsfastigheten kan i vissa fall ge en ekonomisk avkastning.

Avkastningsvärdet är nuvärdet av alla framtida inkomster och utgifter en fastighet kan generera och är därmed grunden för ett marknadsvärde eftersom det utgör värdet av de monetära nyttorna på en skogsfastighet. Hur viktigt avkastningsvärdet är varierar mellan fastighetsägare, eftersom de kan ha olika prioriteringar gällande sina mål med fastigheten.

Eftersom avkastningsvärdet är viktigt för att ta fram ett marknadsvärde, finns det anledning att studera vilka skogliga variabler på fastighetsnivå som har starkast samband med avkastningsvärdet. I studiens användes data från 82 skogsbruksplaner som analyserades i Heureka PlanVis och i statistikprogrammet Minitab.

En enskild variabel som förklarar avkastningsvärdet i hög grad är medelvolym per ha, men även bonitet och tillväxt är viktiga variabler. Andel av areal med höjd 20–25 meter, andel volym barr, samt andel slutavverknings- och gallringsskog äldre än lägsta slutavverkningsålder kan förklara avkastningsvärdet.

,

Timber production is usually the basis for economic return from forest properties located in northern Sweden. Even other commodities linked to forest properties may also provide an economic return.

The return value is a present value of all income and expenses a property can generate and is therefore the basis of a market value as it represents the value of the monetary benefits of a forest property. The importance of the return value varies between forest owners, because they may have different priorities regarding their objective of the property.

Since the return value is important for obtaining a market value, there is a need to study which forestry variables at the real estate level that are most correlated to the return value. In the study, data from 82 forest management plans were analysed in Heureka PlanVis and in the Minitab statistics program.

As an individual variable the average volume per hectar can explain the return value to a large extent, but site productivity and growth are also important variables. Share of area with mean height of 20-25 meters, share of volume of conifers, forest for final felling and forest older than lowest allowable final felling age have also an impact on the return value.

Main title:Vilka skogliga variabler på fastighetsnivå har störst samband med virkesavkastningsvärdet på skogsfastigheter i norra Sverige?
Authors:Brämsgården, Malin
Supervisor:Wilhelmsson, Erik
Examiner:Lind, Torgny
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:487
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:avkastningsvärde, köp, försäljning, skogsfastighet, Heureka, PlanVis
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9774
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9774
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:24 Sep 2018 14:01
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 11:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics