Home About Browse Search
Svenska


Håkansson, Gabriella, 2018. The impact of feed and diet on crickets’ nutritional value and anatomy. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Denna studie utvärderar den kemiska sammansättningen hos kambodjanska syrsor (Teleogyrus testaceus) uppfödda på fyra olika dieter. Syrsor från en tidigare studie (Miech et al., 2016) om tillväxt och överlevnad användes i studien. Aminosyrakomposition, mineralinnehåll, vikt och storlek analyserades. Syrsor uppfödda på Cassava-plantor var tyngre och innehöll högre nivåer av flera essentiella aminosyror än kontrollgruppen som fötts upp på kommersiellt kyckling-foder. Mineraler kopplade till de vanligast förekommande minerala bristsjukdomarna hos människa (såsom järn, magnesium och zink) skilde sig inte mellan grupperna.

Studien undersökte också möjligheterna att använda datortomografiteknik (CT-skanning) för att uppskatta storleken och volymen på en syrsas gastrointestinalkanal. Det var möjligt att producera en bild av en del av gastrointestinalkanalen med hjälp av kontrast, men mer forskning är nödvändig för att utveckla denna metod, om den skall användas för att beräkna volymen av hela gastrointestinalkanalen på flera olika syrsor eftersom det var en tidskrävande metod.

Som en sista del av studien skulle möjligheten att påverka storleken och volymen av en syrsas gastrointestinalkanal med hjälp av olika dieter undersökas. Detta sista experiment kunde inte fullföljas på grund av hög mortalitet bland syrorna som användes i studien.

,

This study evaluate the chemical composition of Cambodian field crickets’ (Teleogyrus testaceus) fed four different diets. Crickets’ from an earlier study (Miech et al., 2016) on growth and survival was used in the study. Amino acid composition, mineral content, weight and size were analyzed. Crickets’ fed Cassava plant tops were heavier and contained higher levels of several essential amino acids than the control group fed commercial chicken feed. Minerals connected to the most common mineral deficiency diseases in humans (such as iron, magnesium and zinc) did not differ between the groups.

The study also examined the possibilities to use computer tomography technique (CT- scanning) to estimate the size and volume of a crickets’ gastrointestinal tract. It was possible to produce an image of part of the gastrointestinal tract using contrast but more research is needed to develop the method if it is to be used to estimate the volume of the entire gastrointestinal tract on several crickets as it turned out to be a delicate and time-consuming task.

As a final part of the study the possibility to alter the size and volume of a crickets’ gastrointestinal tract by different diets should be investigated. This final experiment could not be completed due to high mortality among the crickets’ used in the study.

Main title:The impact of feed and diet on crickets’ nutritional value and anatomy
Authors:Håkansson, Gabriella
Supervisor:Jansson, Anna
Examiner:Lindberg, Jan Erik
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2018:58
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:cricket, house cricket, Cambodian field cricket, Teleogyrus testaceus, entomophagy, protein quality, computer tomography
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9718
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9718
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal ecology
Language:English
Deposited On:12 Sep 2018 11:23
Metadata Last Modified:21 Feb 2019 07:53

Repository Staff Only: item control page