Home About Browse Search
Svenska


Ryno, Oskar, 2010. Investeringskalkyl för förbättrat värdeutbyte av furu vid Krylbo sågverk. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Frågeställningen för detta examensarbete gäller huruvida AB Karl Hedin i Krylbo ska införa ett nytt kvalitetssortiment för furutimmer eller inte. Kvalitetssortimentet skulle utgöras av en friskkvistig råvara för tillverkning av limfog av sådan hög kvalitet att den uppfyller kraven för möbeltillverkning. Dessa kvalitetskrav är hårda, speciellt vad det gäller förekomst av svartkvist. Examensarbetet syftar till att undersöka med vilken teknik en sådan sortering kan göras samt om det är lönsamt att investera i den tekniken. Utgångspunkten var att en maskinell sorteringsteknik ska användas. Försäljningsvärdet för möbelkvaliteten förväntas vara ca fem procent högre än för den kvalitet som finns i dagsläget.

Tidigare studier har visat att positiva samband mellan stockars bulighet på mantelytan och friska kvistar finns. Även positiva samband mellan toppavsmalningen på stocken och friskkvistighet är tidigare dokumenterat.

Kvalitet On-Line är ett system för att kunna göra denna typ av maskinell friskkvistsortering. Det kopplas till den 3D-mätram som finns vid timmerinmätningen i dagsläget och mäter bland annat bulighet och toppavsmalning. Med små omjusteringar av befintlig mätram kan även sortering efter toppavsmalning ske. Ytterligare en möjlig teknik för friskkvistsortering är den avsevärt mycket dyrare röntgenmätramen. Detta alternativ är dock alltför dyrt för att vara aktuellt hos AB Karl Hedin i Krylbo.

I den fältstudie som gjorts inom detta examensarbete var 34 procent av stockarna i de aktuella timmerklasserna att betrakta som friskkvistiga. Ur de stockar som var både buliga och hade en toppavsmalning större än 10 mm/m föll 65 procent friskkvistiga plankor ut. Genom att bara sortera utefter toppavsmalningen ger ett resultat efter sågning på 54 procent friskkvistiga plankor. Sker sortering efter endast bulighet håller 57 procent av plankorna möbelkvalitet.

Slutsatsen är att något ytterligare kvalitetssortiment inte bör tas fram. Det beror inte på att investeringskostnaderna är för höga, utan snarare på konsekvenserna det innebär för den andra kvaliteten, hobbyfog. Den volym som inte skulle duga till den finaste kvaliteten, möbelkvaliteten, skulle inte heller kunna säljas som hobbyfog. Skulle de finaste plankorna sorteras ur hobbyfog-klassen skulle den genomsnittliga kvaliteten sjunka under acceptabel nivå. Det gör att volymen skulle sjunka avsevärt i värde och till och med generera ett negativt resultat jämfört med dagsläget. Den förväntade värdeökningen på möbelkvaliteten är inte tillräcklig för att överväga värdeminskningen på hobbyfogen.

Däremot kan kvaliteten på hobbyfogen höjas genom att ändra timmersorteringen från att som idag sortera efter rotavsmalning till att sortera efter toppavsmalning. Det skulle höja innehållet av friskkvist i hobbyfogen, vilket efterfrågas från vissa kunder.

Main title:Investeringskalkyl för förbättrat värdeutbyte av furu vid Krylbo sågverk
Authors:Ryno, Oskar
Supervisor:Nylinder, Mats
Examiner:Elowson, Torbjörn
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:51
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:Furu, friskkvist, bulighet, toppavsmalning, timmersortering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-2-431
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-2-431
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Language:Swedish
Deposited On:15 Jun 2010 11:57
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:13

Repository Staff Only: item control page