Home About Browse Search
Svenska


Carlén, Sandra, 2018. Milking routines and prevalence of mastitis in dairy farms in Tajikistan. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
907kB

Abstract

Tajikistan is the poorest of the former Soviet Union countries. Agriculture is important for the livelihood of the rural population and so is the dairy industry. In recent years, investment has been made in the dairy industry and by identifying areas of improvement, the economy of the country could be improved. The purpose of this study was to observe milking routines and to investigate the prevalence of mastitis in large dairy farms in the region around the capital city.

Eleven farms were visited in four different regions surrounding the capital, Dushanbe, and 281 cows were examined. The farms were visited during one milking where the routines were observed and noted in a protocol. Individual milk samples were collected and somatic cell count in the milk was determined by the California Mastitis Test (CMT). Cows with CMT three or higher had a plain clinical exam and questions regarding lactation number, lactation stage, amount of milk and known diseases were made.

The results of the study showed that only a few of the internationally recommended milking routines were applied. Out of seven routines that are identified as positive for production, udder health and milk quality, seven farms used two or less. All farms cleaned the udder and/or the teats in some way but none inspected the milk visually before milking. Regarding the mastitis results, almost 60% of the cows had mastitis and the prevalence was 35% on quarter level. No clear pattern was seen between milking routines and mastitis prevalence, but it should be noticed that the number of farms were too small to do statistical analyses.

There is a need for further studies regarding milking routines, milking technique, management, handling of the milk after milking and transport and processing of the milk to identify areas of improvement. Recommendations that would be possible to give to the farmers after this study regarding milking routines are: proper hand wash, visual inspection of the milk and drying of the teats as well as education in milking techniques and management.

,

Tadzjikistan är det fattigaste av de forna Sovjetländerna och jordbruket har en betydande roll då en stor del av befolkningen bor på landsbygden och har jordbruk som huvudförsörjning. De senaste åren har en satsning gjorts på mjölkproduktion i större skala och en förbättring av mjölkproduktionen kan potentiellt förbättra landets ekonomi. Syftet med den här studien var att observera vilka mjölkningsrutiner som användes samt att undersöka prevalensen av mastit vid några större mjölkgårdar i huvudstadsregionen.

Under studien besöktes 11 gårdar i fyra olika regioner kring huvudstaden Dushanbe och 281 kor undersöktes. Varje gård besöktes vid ett mjölkningstillfälle och de mjölkningsrutiner som användes noterades i ett protokoll. Ett urval av korna på varje gård mjölkades och celltal i mjölken undersöktes med California Mastitis Test (CMT). På de kor som hade CMT 3 eller högre genomfördes även en enklare klinisk undersökning och frågor kring laktationsnummer, laktationsstadie, mjölkmängd och kända sjukdomar ställdes.

Resultatet av studien visade att endast ett fåtal av de internationellt rekommenderade mjölkningsrutinerna applicerades på gårdarna. Av sju rutiner som identifierats som positiva för produktion, juverhälsa och mjölkkvalité använde sju gårdar enbart två rutiner eller färre. Alla gårdar rengjorde juvret och/eller spenarna på något sätt men ingen av gårdarna inspekterade mjölken okulärt före mjölkning. Vad gäller antalet kor med mastit var prevalensen nära 60% på konivå och 35% på juverdelsnivå. Det sågs inget tydligt samband mellan mjölkningsrutiner och mastitprevalens men det bör nämnas att antalet gårdar var för litet för att kunna göra en statistisk analys.

Fler studier behövs kring juverhälsa, mjölkningsrutiner, mjölkningsteknik, skötsel samt hantering av mjölken längs hela produktionskedjan för att kunna identifiera förbättringsområden inom mjölkproduktionen i landet. Rekommendationer som är möjliga att ge efter den här studien angående mjölkningsrutiner är: ordentligt handtvätt före mjölkning, inspektion av mjölken före mjölkning, torkning av spenarna före mjölkning samt utbildning inom mjölkningsteknik och skötselrutiner.

Main title:Milking routines and prevalence of mastitis in dairy farms in Tajikistan
Authors:Carlén, Sandra
Supervisor:Lindahl Rajala, Elisabeth and Båge, Renee and Magnusson, Ulf and Sattorov, Nosirjon
Examiner:Lindahl, Johanna
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2018:62
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:milking routines, milking, mastitis, Tajikistan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9668
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9668
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal diseases
Language:English
Deposited On:21 Aug 2018 08:48
Metadata Last Modified:17 Aug 2019 23:15

Repository Staff Only: item control page