Home About Browse Search
Svenska


Lundgren, Elin, 2018. Förekomst av mag- och tarmstörningar efter valpning hos tik : en enkätstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
619kB

Abstract

Förlossningssvårigheter (dystoki) drabbar årligen ett stort antal tikar i Sverige, och majoriteten av dessa fall behandlas kirurgiskt med kejsarsnitt. Många tikar får ingen postoperativ smärtlindring efter kejsarsnitt, eftersom det saknas studier som undersökt säkerheten för valpar och digivande tikar för smärtlindrande preparat. Otillräcklig smärtlindring är ett problem ur flera aspekter, men främst ur ett djurskyddsperspektiv. Vid undersökningar för att fastställa säkerhet för diande valpar vid behandling av lakterande tik med det smärtstillande och antiinflammatoriska preparatet karprofen, har det hänt att vissa tikar drabbats av mag- och tarmstörningar, som är möjliga biverkningar av preparatet. Det är dock inte känt i hur stor utsträckning mag- och tarmstörningar uppstår normalt efter valpning. Syftet med detta arbete är att undersöka hur vanligt det är med mag- och tarmstörningar hos tikar i perioden omedelbart efter valpning, samt undersöka eventuella samband med faktorer som till exempel kejsarsnitt och intag av moderkakor. I förlängningen kommer resultaten också vara värdefulla inför värdering av studier gällande smärtlindring till kejsarsnittade tikar och förekomst av biverkningar.

En enkät skickades via mail till aktiva uppfödare i hela landet. Enkäten omfattade 36 frågor rörande tiken, hennes allmänna mag- och tarmhälsa, valpningen, samt förekomst av eventuella mag- och tarmstörningar innan och efter valpning. 14831 uppfödare mottog enkäten, vars svarsfrekvens blev ca 10,7 %, med 1584 slutförda enkätsvar. Vid sammanställning av de inkomna svaren noterades att kräkningar och/eller diarré förekom hos 33,5 % av tikarna någon gång under de tre första dagarna efter valpning. Det var ej möjligt att beräkna och jämföra förekomst innan och efter valpning, men data indikerade att diarré eller lös avföring eventuellt förekom i större utsträckning de första dagarna efter valpning jämfört med innan valpning. Däremot var det endast enstaka tikar som kräktes, och förekomsten av kräkningar efter valpning var jämförbar med den innan valpning. Ett signifikant samband kunde påvisas mellan intag av placenta och diarré eller lös avföring första dagen efter valpning. Ett motsvarande samband mellan kejsarsnitt och förekomst av diarré eller lös avföring första dagen efter valpning kunde däremot ej påvisas.

,

A large number of bitches suffer from dystocia each year in Sweden, where of the majority become surgically treated by caesarean section. Because of a lack of data concerning the safety for the dam and puppies when pain-relief drugs are administered to a lactating bitch, many bitches do not receive any pain relief after a caesarean section. Lack of sufficient post-surgical pain relief becomes problematic for several reasons, including being a major animal welfare flaw. It is not known how often gastrointestinal disturbances occur in healthy bitches postpartum. This becomes challenging when performing research to establish the safety for nursing puppies when the bitch is treated with carprofen (a nonsteroidal anti-inflammatory drug), since side-effects of this type of drug includes disturbances from the gastrointestinal tract. The purpose of this paper was to gain general knowledge about the frequency of post-partum gastrointestinal disturbances in bitches, and to investigate possible associations with factors such as caesarean section and placenta consumption. The results will hopefully be valuable for future studies investigating pain relief therapy to bitches after caesarean section.

A survey was sent out via e-mail to active breeders in Sweden, registered with The Swedish Kennel Club (Svenska Kennelklubben, SKK). The survey consisted of 36 questions concerning the bitch, her general health, the whelping, and any occurrence of gastrointestinal disturbances pre- and post-partum. 14831 breeders received the survey, which resulted in a response rate of 10,7 % and 1584 completed survey responses. When studying the compiled responses, it was noted that vomiting and/or diarrhea occurred in 33,5 % of the dogs at least once during the three first days post-partum. It wasn’t possible to calculate and compare frequency before and after whelping, but data could indicate that occurrence of diarrhea was higher the first few days after birth compared to before. Only a few dogs, however, experienced vomiting, and the occurrence post-partum was at a comparable level to the frequency pre-partum. A statistically significant correlation was found between consumption of placenta and occurrence of diarrhea during the first day after labour. No correlation, however, could be found between treatment by caesarean section and diarrhea the first day post-partum.

Main title:Förekomst av mag- och tarmstörningar efter valpning hos tik
Subtitle:en enkätstudie
Authors:Lundgren, Elin
Supervisor:Hagman, Ragnvi and Enlund, Karolina and Edner, Anna
Examiner:Pettersson, Ann
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2018:57
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:tik, valpning, dräktighet, diarré, kräkning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9719
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9719
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Reproduction
Veterinary science and hygiene - General aspects
Miscellaneous animal disorders
Language:Swedish
Deposited On:12 Sep 2018 11:32
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics