Home About Browse Search
Svenska


Wachtmeister, Lina, 2018. Antibiotic resistance in Staphylococcus aureus and Staphylococcus pseudintermedius isolated from milk, cattle and dogs in and around Kampala, Uganda. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
846kB

Abstract

Utveckling av antibiotikaresistens är ett internationellt allvarligt problem inom både human- och veterinärvården. Meticillin-resistenta Staphylococcus aureus (MRSA) och Meticillinresistenta Staphylococcus pseudintermedius (MRSP) kan orsaka en mängd olika sjukdomar och har i vissa fall få behandlingsalternativ. Studier kring förekomst och prevalens av MRSA hos nötkreatur från den afrikanska kontinenten är få, och rapporter om MRSP är ännu färre. Vi ville med denna pilotstudie få en uppfattning om hur utbredd antibiotikaresistens är hos isolat av S. aureus och S. pseudintermedius från djur i Kampala.

I studien ingick (a) 26 prover tagna från opastöriserad mjölk såld i området, (b) 66 prover från noshåla, perineum och mjölk från mjölkkor och (c) 40 svabbprover från nos och perineum på hundar. Efter anrikning i selektiv buljong kunde S. aureus isoleras från (a) fem, (b) tre och (c) fem prover i respektive kategori och från tio av hundarna isolerades S. pseudintermedius. Från den förstnämnda kategorin (a) med mjölkprover isolerades en fenotypisk MRSA, där generna mecA eller mecC dock inte kunde påvisas. Alla tio isolerade S. pseudintermedius hade MIC < 0,25 μg/mL för oxacillin, vilket betyder att ingen definierades som MRSP men tre isolat uppvisade resistens mot ≥ 3 antibiotikaklasser, vilket gör att de kan betraktas som multiresistenta. Dessa resultat lägger en grund för vidare studier rörande prevalensen av dessa bakterier.

,

Development of antimicrobial resistance is internationally recognized as a major concern to public health and veterinary medicine. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and Methicillin-resistant Staphylococcus pseudintermedius (MRSP) can cause a variety of diseases and have limited options for treatment. Studies on the occurrence and prevalence of MRSA in cattle on the African continent are few, and reports of MRSP are even fewer. This pilot study hoped to shed some light on how widespread antibiotic resistance in S. aureus and S. pseudintermedius might be in animals in Kampala.

The study included (a) 26 samples from commercially sold raw milk, (b) 66 samples of fresh milk pooled with nasal and perineal swabs from dairy cattle, and (c) 40 nasal and perineal swabs from dogs. After enrichment in selective broth, S. aureus was isolated from (a) five, (b) tree and (c) five of the samples respectively, and S. pseudintermedius was isolated from ten of the dog samples. One MRSA was identified from the (a) raw milk category, according to phenotypic characteristics, but the genes mecA or mecC PCR could not be amplified on RealTime PCR. All ten isolated S. pseudintermedius had MICs < 0.25 μg/mL for oxacillin, and where thus not regarded as MRSP, but three isolates were resistant to ≥ 3 classes of antibiotics, thus these isolates might be regarded as multi-drug resistant. The results warrant further investigations to establish the prevalence of these bacteria.

Main title:Antibiotic resistance in Staphylococcus aureus and Staphylococcus pseudintermedius isolated from milk, cattle and dogs in and around Kampala, Uganda
Authors:Wachtmeister, Lina
Supervisor:Jacobson, Magdalena
Examiner:Larsson, Jenny
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2018:63
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Antibiotic resistance,, Uganda, Staphylococcus aureus,, Staphylococcus pseudintermedius,, MRSA, MRSP, Milk, Dog, Cattle
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9713
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9713
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:English
Deposited On:12 Sep 2018 10:45
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics