Home About Browse Search
Svenska


De Haan, Therese, 2018. Hur råmjölkskvalité och upptag av immunoglobulin påverkar kalvhälsa. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
806kB

Abstract

Råmjölken är livsviktig för den nyfödda kalven och dess enda skydd mot patogener i miljön under den första levnadstiden. Hur effektiv överföringen av immunoglobuliner (IgG) blir mellan kon och kalven är beroende av råmjölkens kvalité, råmjölksrutiner samt effektiviteten i upptaget av antikropparna till blodet hos kalven.

Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur råmjölkskvalité och upptag av Ig påverkar kalvars hälsa under de första månaderna (0-100 dagar). Tre svenska mjölkgårdar deltog i projektet och totalt kalvade 388 kor under försöksperioden. Råmjölksprover samlades från korna och analyserades med brixrefraktometer. Serumprover samlades från kalvarna vid 2-7 dagars ålder och serumtotalprotein (STP) analyserades med hjälp av brixrefraktometer samt med optisk refraktometer. Den faktor som i denna studie hade störst betydelse för halten av totalprotein i serum (STP) hos kalvarna var mängden IgG som gavs vid första råmjölksgivan. Även mängden IgG som gavs under första dygnet, råmjölksvolymen vid första givan, råmjölkens brixvärde och kalvarnas ras hade signifikant påverkan på STP-värdena. Vid analys av tidpunkten för administration av första råmjölksgivan erhölls inget statistiskt signifikant resultat, vilket bedömdes bero på att skillnaden i tid mellan kalvning och första råmjölksgivan inte var tillräckligt stor mellan individerna. Den totala andelen kalvar med STP under 55 g/L (vilket indikerar ”failure of passive transfer”, FPT) var i denna studie 22,4,0% (15,5% på gård A och 43,4% på gård B). Tydlig och statistiskt signifikant koppling sågs mellan FPT och förekomst av lunginflammation hos kalvarna på försöksgård B. Där behandlades totalt 11 kalvar för lunginflammation och 8 av dessa kalvar hade en STP-koncentration <55g/L, en kalv en STP-koncentration om 55g/L och STP-koncentration saknades för två av kalvarna. På gård A sågs inga tydliga hälsoeffekter av FPT.

Resultaten vid analys av kornas råmjölksprover visade på stor individuell variation i brixvärden (6,5 brix% - 37,1 brix%) och andelen prover med brixvärde ≥22brix% var endast 43,6% på de tre försöksgårdarna i studien. Resultatet i denna studie visade att kor som mjölkades >5 timmar efter kalvning hade signifikant lägre brixvärden än kor som mjölkades <2 timmar samt 2-5 timmar efter kalvning. Längre tid gav också lägre andel prover med brixvärde ≥22brix%. Kor med laktationsnummer fem eller högre hade statistiskt signifikant högre brixvärden än kor i första och andra laktationen. Även kornas ras hade signifikant påverkan på kornas brixvärde och råmjölksprover från kor av rasen svensk holstein (SH) hade generellt högre brixvärden än råmjölk från kor av rasen svensk rödbrokig boskap (SRB). Intressant var att SH-kalvar också hade generellt högre STP-värden än SRB-kalvar, vilket kan tala för att råmjölk från kor av rasen SH också har en högre Ig-koncentration.

,

Calves are born agammaglobulinemic and their health and ability to resist pathogens is therefore dependent on the immunoglobulins (Ig) in colostrum provided by the cow. The efficiency of passive transfer depends on factors such as; the quality of colostrum given, procedures whilst handling and feeding colostrum and the efficiency of Ig absorption in the gut of the calf receiving colostrum.

The aim of this study was to examine the effects of colostrum quality and the absorption of Ig on calf health during the first 0-100 days of life. 388 cows and their calves from three dairy farms in Sweden were part of the project. The quality of the collected colostrum samples was analysed by means of a brix refractometer. Serum samples were collected from calves at 2-7 days of age and were analysed by means of brix refractometer and optical refractometer to determine the serum total protein (STP) values. Findings in this study suggest that the amount of IgG given to the calf at the first feeding of colostrum has the greatest impact on the STP values measured in calf serum at 2-7 days of age. Other factors that the STP values also depended on were; the amount of IgG given during the first day of life, the volume of colostrum given at the first feeding and the brix value of the colostrum given to the calf. No statistically significant difference could be seen when analysing the impact of time between birth and first feeding. In this study, 22.4% of calves (15.5% on farm A and 43.4% on farm B) had STP-values below 55 g/L, which was considered as the definition of failure of passive transfer (FPT). A significant dependency of FPT and the prevalence of pneumonia was found at farm B, where a total of 11 calves were treated for pneumonia. Eight of these calves had STP values below 55 g/L, one calf had a STP value of 55g/L and no STP values where measured for the other two calves. On farm A no such impact of FPT on calf health could be seen.

The brix values, of the colostrum samples collected in this study, showed great individual variation (6,5 brix% - 37,1 brix%) and only 43,6% of the samples had brix values ≥22 brix%. Thus, a majority of the colostrum samples were of doubtful or low quality. The results from this study concluded that the brix values depended on time between partum and collection of colostrum. Cows that were milked >5 hours postpartum had significantly lower brix values than cows milked < 2 hours and at 2-5 hours post partum and the percentage of colostrum samples that reached the cut-off value of ≥22 brix% decreased with time. Cows in the fifth or higher lactation produced colostrum with significantly higher brix values than cows in the first and second lactation. Swedish Holstein (SH) cows produced colostrum with higher brix values than Swedish Red Breed (SRB) cows, and SH calves also had higher STP values, which could indicate that colostrum from SH cows contain more Ig than colostrum from SRB cows.

Main title:Hur råmjölkskvalité och upptag av immunoglobulin påverkar kalvhälsa
Authors:De Haan, Therese
Supervisor:Johansson Wensman, Jonas
Examiner:Svensson, Catarina
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2018:46
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Råmjölk, IgG, Kalv, Kalvhälsa, brixrefraktometer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9712
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9712
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:12 Sep 2018 10:04
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics