Home About Browse Search
Svenska


Wässing, Siri, 2018. Potentiella  framtida  problem  i  Sverige  med  den   invasiva  arten  Malörtsambrosia,  Ambrosia  artemisiifolia : ­en fördjupande studie om Ambrosia artemisiifolia. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
15MB

Abstract

Malörtsambrosia (Ambrosia artemisiifolia) är en växt som härstammar från Nordamerika där den är ett utbrett problem inom jordbruket. För pollenallergiker är malörtsambrosian en av de växter som orsakar störst problem i Nordamerika. De senaste decennierna har malörtsambrosian kommit att bli en invasiv art i stora delar av Europa, där den anses vara en av de mest problematiska växterna, dels i skördeförluster, dels för folkhälsan. I Sverige har den inte lyckats etablera sig på grund av den tidiga frosten som gör att plantan inte hinner sätta frön. Än så länge förekommer arten endast som enstaka individer eller som tillfälliga populationer. Dessutom är malörtsambrosia en kortdagsväxt som vill ha en nattlängd på minst 8 timmar för att kunna inducera blomning, dagsförhållandensom vi inte har här uppe på våra breddgrader. Det finns dock skäl till att oroa sig för en framtida spridning och utbredning här i Sverige. Om den nuvarande klimatutvecklingen fortgår kommer slutet på vegetationsperioden förlängas med upp till 25 dagar till år 2100, vilket kommer gynna malörtsambrosians frösättning då hösten blir längre. Forskare har också hittat populationer i Tyskland som är anpassade till nordligare breddgrader. Studier har visat att dessa populationer har kunnat fullfölja sin livscykel här i Sverige. Ytterligare ett orosmoment är den stora importen av fågelfrön med infekterade frön från malörtsambrosian. Slutligen har malörtsambrosians pollen en förmåga att transporteras otroligt långa sträckor vilket gör att den kan påverka människors hälsa långt ifrån sin växtplats.

I många länder är utbredningen av malörtsambrosian så stor att åtgärder såsom förebyggande och mekaniska åtgärder blivit verkningslösa. För att förhindra en framtida utbredning Sverige krävs förebyggande åtgärder i form av medvetenhetskampanjer, spridning av information via sociala medier och inrapportering till Artportalen. På grund av dess förmåga att hålla livsdugliga frön upp till flera decennier i marken är det viktigt att allmänheten nås av kunskapen om att så fort man ser en malörtsambrosia ska den tas bort.

,

Common ragweed (Ambrosia artemisiifolia) is indigenous to North America where it is a widespread problem in agriculture. For people with pollen allergies, common ragweed is by far the plant which causes the biggest allergic problem in North America. Over the last few decades, common ragweed has become an invasive species in large parts of Europe. It is considered to be one of the most problematic plants, resulting in loss of harvest as well as affecting the health of the population negatively. It has not been able to establish itself in Sweden due to the early frost which causes the plant not to set seed. So far, the species occurs only as single plants or as temporary populations. In addition, common ragweed is a short-day plants that requires long nights of at least eight hours to induce bloom formation, time conditions that don’t exists at our latitudes. However, there are reasons to worry about the future spread and expansion here in Sweden. If the current climate policy continues, the end of the plant period will be extended by up to 25 days to the year 2100, something that will benefit the seed set of common ragweed. Researchers have also found populations in Germany that are adapted to northern latitudes. Studies have shown that these populations have been able to complete their life cycle here in Sweden. Another concern is the large import of bird seeds that are infected with seeds from common ragweed. Finally, pollen from common ragweed has the ability to migrate incredibly long distances which will potentially affect human health far away from where the plants are growing.

In many countries, the spread of common ragweed is so massive that measures like prevention and mechanical measures have become ineffective. To prevent future spread in Sweden, proactive measures are required in the form of awareness campaigns, dissemination of information via social media and reporting to Artportalen. Due to its ability to maintain viable seed for several decades in the ground, it is important that the public is provided with information that any ragweed must immediately be removed.

Main title:Potentiella  framtida  problem  i  Sverige  med  den   invasiva  arten  Malörtsambrosia,  Ambrosia  artemisiifolia
Subtitle:­en fördjupande studie om Ambrosia artemisiifolia
Authors:Wässing, Siri
Supervisor:Nilsson, Anders and Nordmark, Lotta
Examiner:Albertsson, Johannes
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Invasiv art, Ambrosia artemisiifolia, klimatförändringar, genetiska variationer, anpassning, förebygga, bekämpa, Common ragweed, allergen pollen, jordbruk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9650
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9650
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Language:Swedish
Deposited On:01 Aug 2018 08:42
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics