Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Sara, 2018. Antibiotikaanvändning vid kirurgisk behandling av pyometra hos hund. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
389kB

Abstract

Pyometra is defined as a bacterial uterine infection with accumulation of pus in the lumen. The disease affects middle-aged to older non-spayed female dogs. Pyometra is a serious disease which can lead to life-threatening complications such as peritonitis and sepsis. In some parts of the world, peri-operative antimicrobial therapy is recommended to all dogs with pyometra. In Sweden, peri-operative antibiotics is only recommended to bitches with peritonitis, sepsis or moderate to severely affected general condition. Antibiotics can save lives because of its ability to kill bacteria but overuse can contribute to increased antimicrobial resistance and cause unwanted side effects in individual animals. Increasing antimicrobial resistance is a growing global threat that can lead to therapy failure and a future with incurable bacterial diseases. Expected benefits of using antibiotics should therefore be weighed against potential unwanted effects.

A retrospective study was performed using data from 776 bitches diagnosed with pyometra that were treated by ovariohysterectomy (OHE) at the University Animal hospital (UDS), Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden during the years 2013 to 2016. The aim was to investigate peri-operative antibiotic therapy and the proportion of bitches that recovered uneventfully without antibiotics. About half of the bitches in the present study were treated with antibiotics peri-operatively. Most of these bitches were given antibiotics after surgery. A little less than half of the bitches recovered without antibiotics. None of the bitches that had not received antibiotic treatment peri-operatively died because of pyometra or complications to the disease. The results of the study showed that the current Swedish recommendations of antibiotic treatment were followed and that perioperative antibiotics can be avoided in nearly half of the bitches with pyometra without negative effects if careful clinical evaluation is performed according to current routines at UDS, SLU.

,

Pyometra är en varbildande bakteriell infektion i livmodern som vanligen drabbar medelålders och äldre intakta tikar. Omkring 20 % av okastrerade tikar insjuknar i pyometra innan 10 års ålder. Det är en allvarlig sjukdom som kan leda till livshotande tillstånd så som peritonit och sepsis. Patogenesen är komplex och inte helt klarlagd, men hormonella effekter framför allt av progesteron på endometriet, under upprepade löpcykler, underlättar bakterieinfektion och därmed utveckling av pyometra. Bakterierna tillhör hundens egen normalflora och Escherichia coli (E. coli) är vanligast förekommande vid pyometra.

Den mest effektiva och säkraste behandlingen av pyometra är ovariohysterektomi (OHE). I vissa andra delar av världen rekommenderas peri-operativ antibiotika till alla hundar. I Sverige rekommenderas inte peri-operativ antibiotikabehandling till tikar med pyometra och opåverkat eller lindrigt-måttligt påverkat allmäntillstånd. Peri-operativ antibiotikabehandling är indicerat vid måttligt till kraftigt nedsatt allmäntillstånd, vid peritonit eller om risk för septikemi föreligger. Genom att avdöda bakterier kan antibiotika många gånger vara livsräddande, men antibiotikaanvändning kan också vara skadligt genom att bidra till ökad resistensutveckling eller biverkningar hos den enskilda individen. Antibiotikaresistens är ett globalt växande problem. Terapisvikt vid antibiotikabehandling blir allt vanligare, och resistenta mikrober leder till att bakteriella infektioner inte längre kan botas. Förväntad nytta av antibiotikaanvändning bör därför alltid vägas mot eventuella oönskade effekter och risker.

En retrospektiv studie genomfördes för att kartlägga antibiotikaanvändningen i samband med kirurgisk behandling vid pyometra hos hund under tidsperioden 2013-2016 på ett av Sveriges större djursjukhus, Universitetsdjursjukhuset (UDS), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala. Detta för att få en uppfattning om hur mycket antibiotika som faktiskt används vid kirurgisk behandling av pyometra hos tik och hur stor andel tikar som tillfrisknar från sjukdomen trots att de inte behandlats med antibiotika.

Ungefär hälften av kirurgiskt behandlade tikar med pyometra behandlades peri-operativt med antibiotika. Den vanligaste använda antibiotikasubstansen var aminopenicillin. Breddning av antibiotikaspektrat skedde med enrofloxacin post-operativt i 18,8 % av fallen. I nästan hälften av de kirurgiskt behandlade fallen (45,0 %) behövdes inte antibiotika för tillfrisknande. Ingen tik som inte behandlades med antibiotika dog på grund av komplikationer eller dålig prognos till pyometra. Sammantaget visar resultaten att antibiotikaanvändningen följde de gällande svenska rekommendationerna. Studien visar också att antibiotika kan undvikas hos nästan hälften av alla tikar med pyometra utan fara för hundens liv förutsatt att noggrann klinisk bedömning görs enligt de gällande rutinerna på UDS, SLU.

Main title:Antibiotikaanvändning vid kirurgisk behandling av pyometra hos hund
Authors:Larsson, Sara
Supervisor:Hagman, Ragnvi and Emanuelson, Ulf
Examiner:Pettersson, Ann
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2018:7
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:Pyometra, livmoderinflammation, hund, antibiotika, retrospektiv
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9603
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9603
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:11 Jul 2018 11:26
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics