Home About Browse Search
Svenska


Hällström, Lovisa, 2018. Hantering och förvaring av urinprov från hund efter provtagning : effekt på den bakteriella växten. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Infection in the urinary tract is common in dogs. Diagnosis and treatment are based on clinical signs, and on results from urine analysis, which includes bacterial culture and identification of bacteriuria. Several national and international guidelines are available that recommend how the urine sample should be collected and handled to assure reliable results. However, there are few published studies that have investigated possible associations between bacterial growth (quantity and species) and handling of urine samples.

The aim of this study was to investigate in what way handling of urine samples, immediately after collection, affects bacterial growth regarding bacterial species and quantity. The aim of the present study was also to investigate whether or not results of urine culture using Uricult® Trio changed, if stored at room temperature after cultivation. To investigate this, urine samples were handled in different ways to simulate differing clinical scenarios. In this study, urine samples were analysed, according to standard quantitative cultures, on blood- and CLED-agar or on Uricult® Trio.

A total of 37 urine samples were collected in this study; 13 samples were collected by cystocentesis, two samples by catheter and 22 samples by midstream voiding. Several interesting observations were made. Growth of a different potentially pathogenic bacterial species (compared to initial culture results) in a urine sample that is stored before cultivation is small, but the quantity of bacteria (CFU/ml) changes to a greater extent. Urine samples stored in refrigerators were only minimally different and were considered to give the most reliable results. Results of the present study indicate that Uricult® Trio is a good and reliable medium for identifying bacteriuria but slightly less reliable for identification of mixed growth with several bacterial species. However, the sample size in this study was too small to make significant conclusions, and similar studies with larger sample sizes are necessary.

,

Infektioner i urinvägarna är vanligt förekommande hos hund. Diagnos och behandling baseras i stor utsträckning på resultat från analys av urinprov, vilket inkluderar bakteriologisk odling och identifiering av bakteriuri. Både nationella och internationella rekommendationer finns kring vilken provtagningsmetod som anses bäst och hur urinprovet ska hanteras efter provtagning för mest tillförlitligt resultat. Trots flertalet rekommendationer finns endast ett fåtal publicerade studier som har undersökt eventuellt samband mellan växt av bakterier och hantering av urinprovet.

Syftet med denna studie var att undersöka hur hantering av urinprov under tiden närmast efter provtagningstillfället påverkar den bakteriella växten avseende vilka bakterier som förekommer samt mängden av bakterier. Syftet var även att undersöka om växt på Uricult® Trio ändrades vid förvaring i rumstemperatur efter odling. För att undersöka detta simulerades olika sätt ett urinprov kan hanteras under kliniska förhållanden innan det analyseras. I studien analyserades urinprov enligt standardmetod på odling på blod- och CLED-agar eller på Uricult® Trio.

Totalt insamlades 37 urinprover, 13 prover insamlades via cystocentes, två prover via kateter och 22 prover var spontankastade. Flera intressanta observationer gjordes i studien. Risken för skillnad i förekomsten av potentiellt patogena bakterier ett urinprov som förvaras i sterilt provrör innan odling anses låg men mängden bakterier med avseende på CFU/ml förändras i stor utsträckning. De urinprov som förvarades i kylskåp förändrades i minst utsträckning och ansågs ge mest tillförlitliga resultat. Resultaten av studien indikerar att Uricult® Trio är att bra och tillförlitligt medium för att identifiera bakteriuri men inte lika bra på att identifiera arter när det finns två eller fler bakteriearter i samma prov. Uricult® Trio anses dock som ett bra alternativ när odling på blod- och CLED-agar inte är möjlig. Materialet i denna studie var dock litet och liknande studier med större material är nödvändigt för att kunna dra några säkra slutsatser.

Main title:Hantering och förvaring av urinprov från hund efter provtagning
Subtitle:effekt på den bakteriella växten
Authors:Hällström, Lovisa
Supervisor:Pelander, Lena and Hansson, Ingrid and Windahl, Ulrika
Examiner:Sternberg Lewerin, Susanna
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2018:15
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:urinvägsinfektion, bakteriell växt, hund, hantering, förvaring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9566
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9566
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:10 Jul 2018 08:00
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics