Home About Browse Search
Svenska


Jämtner, Mattias, 2018. Prognostiska markörer vid kirurgisk behandling av pyometra hos hund. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
643kB

Abstract

Pyometra is one of the most common diseases in intact bitches. The disease may be fatal and progression of the disease can be further complicated by peritonitis or systemic effects of infection or inflammation. Early identification of bitches at risk for complications is therefore important. The purpose of this study was to identify prognostic markers for peritonitis, morbidity and mortality in canine pyometra. Another aim was to further describe the presence of common findings in bitches with the disease.

History and preoperative clinical and laboratory data were retrospectically investigated in 862 bitches with pyometra, and associations between the variables and peritonitis, prolonged post-operative hospitalization and mortality in surgically treated dogs were analyzed.

Variables of possible diagnostic value which have not been described previously were discovered, and several new prognostic markers for peritonitis, prolonged post-operative hospitalization and mortality were identified.

In clinical practice the results of this study may facilitate diagnosis and an earlier identification of bitches at risk for complications, which in turn will aid in the optimization of treatments and subsequently improved prognosis.

,

Pyometra är en av de vanligaste sjukdomarna hos intakta tikar. Sjukdomen har ibland dödlig utgång och sjukdomsförloppet kan kompliceras av peritonit och systemiska effekter av infektion och inflammation vilket medför sämre prognos. Det är därför angeläget att identifiera tikar i riskzonen så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet. Syftet med denna studie var att identifiera prognostiska markörer för peritonit, morbiditet och mortalitet vid pyometra hos hund, samt att kartlägga förekomst av vanliga fynd som kan underlätta vid diagnostik av sjukdomen.

I denna retrospektiva studie av 862 tikar med pyometra noterades förekomst av ett flertal preoperativa anamnestiska, kliniska och laborativa fynd, och associationer mellan dessa variabler och förekomsten av peritonit, förlängd postoperativ djursjukhusvistelse respektive mortalitet vid kirurgisk behandling av pyometra undersöktes.

Kirurgisk behandling av pyometra utfördes på 773 av tikarna. Av dessa hade 14,2 % peritonit, 7,9 % förlängd postoperativ djursjukhusvistelse definierat som tre dygn eller mer, och mortaliteten var 2,1 %.

Ett flertal prognostiska markörer för peritonit vid pyometra identifierades i denna studie, varav förekomst av diarré, livmoderförstoring, toxiska neutrofiler, normal/hög hematokrit och stegrat alkalisk fosfatas (ALP), laktat och CRP inte tidigare rapporterats vara associerade med förekomst av peritonit. Nya prognostiska markörer för förlängd postoperativ djursjukhusvistelse efter kirurgisk behandling som identifierades var förekomst av toxiska neutrofiler och stegrat ALP. Ett flertal prognostiska markörer för mortalitet vid pyometra kunde identifieras vilka inkluderade nedsatt allmäntillstånd, avvikande slemhinnefärg, avvikande slemhinnefärg, kräkning, diarré, dehydrering, leukopeni, neutropeni, avvikande glukos, förhöjt kreatinin och förhöjt laktat.

Förekomst av stavkärniga neutrofiler och förhöjt C-reaktivt protein (CRP) hos cirka 70 %, förekomst av toxiska neutrofiler och förhöjt laktat hos 25–30 % och livmoderförstoring hos nära 90 % av undersökta tikar var nya diagnostiska fynd som gjordes i studien.

Resultaten från studien kan bidra till diagnosticering av sjukdomen och tidig identifikation av hundar med ökad risk för komplikationer, vilket ger förutsättningar för optimering av behandling och därmed förbättrad prognos.

Main title:Prognostiska markörer vid kirurgisk behandling av pyometra hos hund
Authors:Jämtner, Mattias
Supervisor:Hagman, Ragnvi and Emanuelson, Ulf
Examiner:Pettersson, Ann
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2018:02
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Pyometra, Peritonit, sjukhusvistelse, komplikation, mortalitet, Kirurgi, prognostisk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9571
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9571
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:10 Jul 2018 08:51
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics