Home About Browse Search
Svenska


Pettersen, Sara, 2018. Serum thymidine kinase 1 activity in healthy cats. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
425kB

Abstract

Lymfom är en av de vanligaste neoplastiska sjukdomarna hos domesticerade katter. Sjukdomen är en utmaning för kliniker att diagnostisera och prognosticera på grund av många olika anatomiska variationer och ospecifika kliniska symptom. Det personliga värdet för katter som husdjur ökar hos kattägare som då kräver en mer avancerad veterinärvård, vilket bidrar till en önskan om att förbättra diagnostiken och möjligheterna i vårdandet av dessa katter. En biomarkör för att kunna upptäcka sjukdomen i ett tidigare stadie, för att lättare differentiera lymfom från andra sjukdomar med liknande kliniska symptom, för att kontrollera behandling och som en prognostisk faktor skulle vara till stor nytta inom veterinärmedicinen.

Biomarkörer används i hög utsträckning inom humanmedicinen för dessa syften och även till viss del inom veterinärmedicinen, då framförallt på hundar. Tymidinkinas är ett enzym som är involverat i DNAsyntesen, och nivåerna av enzymet i serum är korrelerade till cellproliferation, alltså är serumtymidinkinas (sTK)-nivåer högre hos cancerpatienter på grund av den snabba celldelningen hos cancerceller.

Syftet med den här studien var att undersöka sTK1-aktivitetsnivåer hos friska katter för att beräkna att referensvärde, samt undersöka om det förelåg en individvariation beroende på kön eller ålder. Studiegruppen bestod av 35 friska katter av varierande ålder, ras och kön. För att inkluderas i studien behövde katten klassas som frisk vid klinisk undersökning och på blodprover (hematologi och flera olika kemianalyser).

Resultaten av studien ledde till ett referensvärde på <0,933 pmol/min/mL och visade att det inte finns någon individvariation beroende på kön eller ålder. Resultaten utgör en bra utgångspunkt för framtida studier inom samma ämne.

,

Lymphoma is one of the most common neoplastic disorders in domestic cats. The disease is a challenge for clinicians to diagnose and prognosticate due to many different possible anatomic locations and various, unspecific clinical signs. The personal value of cats as pets is increasing for cat owners, demanding more advanced veterinary care for their cats. Lymphoma is a cancer which is increasing in cats, thus giving yet another reason for improving possibilities in handling feline lymphoma patients. A tumor biomarker to help detect early stages of lymphoma, to help differentiate lymphoma from other diseases with similar clinical signs, to monitor treatment and as an aid to prognosticate would be of great use in feline oncology.

Tumor biomarkers are widely used in human medicine for these purposes as well in some extent in canine oncology. Thymidine kinase is an enzyme involved in the DNA-synthesis, and levels of this enzyme in sera is correlated to cell proliferation, i.e. serum thymidine kinase (sTK) levels are higher in cancer patients due to the rapid cell division rate in cancer cells.

The aim of this study was to examine the serum thymidine kinase 1 (sTK1) activity levels in healthy cats to be able to calculate a reference value, and to see if there was an individual variation in sTK1 activity levels depending on age or gender. The study group consisted of 35 healthy cats with various age, gender and breed. To be included in the study the cats had to be evaluated as clinically healthy on clinical examination, and to be healthy on blood screening (hematology and serum biochemistry profile).

The study resulted in a reference value of <0.933 pmol/min/mL, and showed that there was no individual variation depending on age or gender. The results from this study is a good starting point for future studies as it is a consistent group of healthy cats to use as comparison for sick cats.

Main title:Serum thymidine kinase 1 activity in healthy cats
Authors:Pettersen, Sara
Supervisor:Rönnberg, Henrik and Saellström, Sara
Examiner:Häggström, Jens
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2018:12
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:feline lymphoma, thymidine kinase, STK1 activity
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9574
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9574
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal diseases
Language:English
Deposited On:10 Jul 2018 10:20
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics