Home About Browse Search
Svenska


Schildmeijer, Charlotte, 2018. Förekomst av Campylobacter spp. hos kyckling i Sverige 2012–2016 : en sammanställning av campylobacterprogrammet. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
856kB

Abstract

Sweden experienced a substantial increase in the incidence of human campylobacteriosis during 2016. The aim of this descriptive study was to map out the occurrence and variation of Campylobacter spp. in Swedish broilers for 2012-2016. Data was collected and compiled from the Swedish monitoring program for Campylobacter spp. in broilers. In total, 16 473 samples were analyzed from as many slaughter groups. One sample consisted of pooled contents from ten caeca from ten individual broilers and all samples were collected at the abattoirs. The compilation comprises about 108 producers and six abattoirs in Sweden. The results showed a steady rise in the proportion of slaughter groups positive for Campylobacter spp. from 9% in 2012 to 15% in 2016. A seasonal variation was noticeable with the highest proportion of positive groups during the summer season. Over the study period, one abattoir delivered 60% of the total number of slaughter groups positive for Campylobacter spp., this abattoir slaughtered 52% of the total number of broilers. The total amount sampled and positive slaughter groups varied between the abattoirs during the study period. The percentage of producers who delivered slaughter groups positive for Campylobacter spp. increased from 4667%. During the study period eight producers delivered campylobacter free slaughter groups, proving that this can in fact be done. This report may prove beneficial as a base for other more comprehensive studies regarding the increase of Campylobacter spp. in Sweden’s broilers recorded during the past years.

,

Mot bakgrund av den kraftigt ökade incidensen human campylobacterios år 2016, har detta arbete som mål att kartlägga förekomsten och variationerna av Campylobacter spp. hos kycklingar i Sverige för 2012–2016. För att åstadkomma detta har data sammanställts från det svenska övervakningsprogrammet för Campylobacter spp. hos kyckling. Sammanlagt under dessa år har 16 473 prover analyserats från lika många kycklinggrupper. Från varje slaktgrupp provtogs tio blindtarmar från tio olika kycklingar, blindtarmsinnehåll från dessa tio kycklingar poolades till ett prov. Sammanställningen omfattar cirka 108 producenter och sex olika slakterier i Sverige. Resultaten visade på en stadig uppgång av andelen campylobacterpositiva kycklinggrupper från 9% år 2012 till 15% år 2016, samt en tydlig säsongsvariation med flest andel positiva prover under sommarmånaderna. Ett slakteri visade sig stå för 60% av alla campylobacterpositiva kycklinggrupper för de fem åren sammanlagt, samma slakteri stod för 52% av den totala produktionen. Mellan åren varierade mängden provtagna grupper och andelen positiva för de olika slakterierna. Andelen producenter som levererade campylobacterpositiva kycklinggrupper ökade från 46% till 67% under studieperioden, åtta producenter levererade campylobacterfria grupper under hela studieperioden vilket visar att detta inte är en omöjlighet. Arbetet kan utgöra en grund inför kommande, mer analytiska studier kring de senaste årens ökande förekomst av Campylobacter spp. hos svensk kyckling.

Main title:Förekomst av Campylobacter spp. hos kyckling i Sverige 2012–2016
Subtitle:en sammanställning av campylobacterprogrammet
Authors:Schildmeijer, Charlotte
Supervisor:Boqvist, Sofia and Lahti, Elina
Examiner:Hansson, Ingrid
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2018:35
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:campylobacter, kyckling, kycklinggrupp, slakt, producent, campylobacterprogrammet, Sverige
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9564
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9564
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:10 Jul 2018 06:49
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics