Home About Browse Search
Svenska


Nylund, Mikael, 2010. Detektionsmetoder för anthelmintikaresistens med fokus på användbarheten hos askarider. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
192kB

Abstract

SAMMANFATTNING
Läkemedelsresistens är ett växande globalt problem. Inte minst bland parasiter hos våra djur har rapporter om utebliven effekt av läkemedel ökat. Pålitliga detektionsmetoder av anthelmintikaresistens hos nematoder är viktig så att åtgärder sätts in i ett tidigt skede för att djurvälfärd och produktion ej försämras. Detta kräver standardiserade och beprövade detektionsmetoder. De metoder som används idag för flertalet nematoder är ursprungligen framtagna och anpassade för strongylider hos får. Metoderna är indelade i 1) in vivo test som ”faecal egg count reduction test” (FECRT) och ”kontrollerat test”, 2) in vitro test som ”egg hatch assay” (EHA), ”larval development assay” (LDA) och 3) ”molekylära tester”. Genomgående saknas standardiserade och validerade metoder för detektion av anthelmintikaresistens hos askarider. Trots detta används FECRT som anses vara den ”gyllene standarden” vid tester för anthelmintikaresistens, rutinmässigt även för askarider. Den här litteraturstudien beskriver metoder som är beprövade för nematoder och framför även bristen på standardiserade riktlinjer för FECRT som utförs på askarider. Dessutom diskuteras möjligheterna till anpassningar för utförandet av FECRT för att användas på askarider. Det finns sammantaget ett stort behov av mer forskning inom området.

,

SUMMARY
Drug resistance is an increasing global problem that needs to be taken seriously. In particular for the treatment of parasites in livestock there are reports of inadequate treatment results. Reliable methods for the detection of resistance in an early stage, is important in order to maintain good animal welfare and production. This requires standardized and proven methods. The methods in use today are originally developed for strongylides in sheep. They can be divided into. 1) in vivo tests, represented by "faecal egg count reduction test” (FECRT) and “controlled test”, 2) in vitro tests as "egg hatch assay” (EHA), "immature development assay” (LDA) and 3) “molecular tests”.
In ascarids, validated methods to detect drug resistance are not yet developed today and guidelines are missing. Despite this fact, FECRT are used routinely and is considered the “golden standard” for detection of anthelmintic resistance also in ascarids. This review summarizes the methods for detection of anthelmintic resistance in nematodes. It also identifies the need for validated guidelines for FECRT in order to detect drug resistance in ascarids and discuss possible adjustments in the execution of the tests in this purpose. Overall, there is a great need for more research in this field.

Main title:Detektionsmetoder för anthelmintikaresistens med fokus på användbarheten hos askarider
Authors:Nylund, Mikael
Supervisor:Höglund, Johan
Examiner:Jansson, Desiree
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2010:
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:Detektionsmetoder, anthelmintikaresistens, nematoder, askarider, spolmask, animals, FECRT
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-6-270
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-6-270
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Animal genetics and breeding
Research methods
Pests of animals
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Jun 2010 08:24
Metadata Last Modified:08 Oct 2012 12:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics