Home About Browse Search
Svenska


Michanek, Peter, 2018. Effekt av utvärtes behandling med pulserande infrarött och rött ljus på sårläkning hos friska hästar. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
743kB

Abstract

Low Level Light Therapy (LLLT) is a treatment method where red light or near infrared (NIR) light is utilised for treating a variety of disorders including wounds. Wound healing in horses may be slow, especially on the distal limb, and there is an interest to shorten healing times. The purpose of the present study was to investigate how treatment with pulsating visible red light (λ≈637 nm) and NIR light (λ≈956 nm) affects wound healing time in healthy horses.

A circular skin wound (Ø=2 cm) was created on each side of the neck in healthy horses (n=8). One of the wounds was treated using light treatment and the other was left untreated, serving as negative control. Treatment duration was 4 minutes and 40 seconds (red light 95 seconds, NIR light 185 seconds) and was performed once daily day 0-4, 7-11, 14-18 and 21-25. The irradiance was measured to 2.3 mW/cm2 for red light and 6.4 mW/cm2 for NIR light.

The wounds were photographed and evaluated using digital planimetry day 0, 1, 2, 3, 4, 7, 14, 21, 28 and 35. The wound area did not differ between treated and control group on any day. The wounds where visually inspected daily and the time to complete healing was recorded. Control wounds were judged as completely healed after a mean time of 49,0 days (95%Ci=35,462,6) and treated wounds after 51,8 days (95%Ci=38,7-64,8). This is a significantly shorter time to complete healing for control wounds (p=0,026). The evaluators were blinded in respect to which wound was treated.

The results of this study do not indicate any positive effect of light treatment on healing of experimental skin wounds in horses.

,

Low Level Light Therapy (LLLT) är en behandlingsmetod där rött ljus eller ljus i den nära infraröda (NIR) delen av spektrumet används, bland annat i syfte att förkorta sårläkningstider. Sårläkning på häst kan ta lång tid, särskilt på benens distala delar och ett intresse finns för metoder som kan förkorta läkningstiden. Syftet med denna studie är att undersöka om behandling med pulserande rött synligt ljus (λ≈637 nm) och NIR ljus (λ≈956 nm) påverkar sårläkningshastigheten hos friska hästar.

Ett cirkulärt sår (Ø=2 cm) stansades ut på vardera sida av halsen hos friska hästar (n=8). Den ena sidans sår ljusbehandlades och den andra sidan lämnades som negativ kontroll. Behandlingen varade i 4 minuter och 40 sekunder (rött ljus 95 sekunder, NIR ljus 185 sekunder) och utfördes en gång dagligen dag 0-4, 7-11, 14-18 och 21-25. Irradiansen för rött ljus mättes till 2,3 mW/cm2 och för NIR ljus till 6,4 mW/cm2.

Såren fotograferades och utvärderades med digital planimetri dag 0, 1, 2, 3, 4, 7, 14, 21, 28 och 35. Sårarean skiljde inte mellan behandlings- och kontrollgrupp någon av dagarna. Såren inspekterades visuellt dagligen och tiden till fullständig läkning noterades. Kontrollsåren bedömdes fullständigt läkta efter i genomsnitt 49,0 dagar (95%Ci=35,4-62,6) och behandlade sår efter 51,8 dagar (95%Ci=38,7-64,8). Tiden till fullständig läkning var signifikant kortare för kontrollsåren (p=0,026). Personerna som utvärderade sårläkningen var blindade för vilka sår som var behandlade.

Ljusbehandling hade ingen påskyndande effekt på läkning av experimentellt framkallade sår hos häst i denna studie.

Main title:Effekt av utvärtes behandling med pulserande infrarött och rött ljus på sårläkning hos friska hästar
Authors:Michanek, Peter
Supervisor:Bergh, Anna
Examiner:Jensen Waern, Marianne
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2018:31
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:LLLT, low level light therapy, rött ljus, infrarött ljus, pulserande ljus, LED, ljusterapi, sår, sårläkning, häst, planimetri
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9622
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9622
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:12 Jul 2018 13:56
Metadata Last Modified:30 Sep 2019 23:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics