Home About Browse Search
Svenska


Blomqvist, Marcus, 2018. Förekomst av B- och T-lymfocyter i hypofysen hos hund. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The pituitary gland, or hypophysis, is often referred to as the ”master gland”. It controls the production and secretion of hormones by peripheral endocrine glands. The pituitary gland is situated ventral to the hypothalamus in the hypophyseal fossa.

Hypophysitis, i.e. inflammation of the pituitary gland, is an uncommon but well described group of diseases in humans. Clinical signs and symptoms are associated with pituitary dysfunction and compression of surrounding tissues. A few cases of hypophysitis have been reported in dogs and seem to resemble lymphocytic hypophysitis (LYH) in humans, a disease of suspected autoimmune origin.

There is a common assumption that lymphocytes are not normally found in the canine pituitary gland, although there is a paucity of studies to confirm this. In a recent study of pituitary glands in horses without clinical suspicion of hypophysitis, a small number of lymphocytes was detected by immunohistochemistry (IHC). Presence of lymphocytes in the human pituitary gland, with no other findings of pituitary disorder, has been reported.

The purpose of the present study was to investigate presence of lymphocytes in the canine pituitary gland. Pituitary tissue was collected at necropsy from 20 dogs, without clinical suspicion of hypophysitis, at the Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health of Swedish University of Agricultural Sciences in Uppsala. Immunohistochemistry with antibodies specific for the B-cell marker CD79a and the T-cell marker CD3 was performed. Occasional scattered CD3+ cells were found in the pituitary gland of all dogs examined. There were statistically significant differences in number of CD3+ cells per area unit (CPA) between different parts of the gland. The highest CD3+ CPA was found in the pars tuberalis. The lowest CD3+ CPA was found in the infundibulum. Two dogs had a markedly higher CD3+ CPA. One of these dogs also had a heavy infiltration of CD79a+ cells throughout the pituitary gland, and was diagnosed with multicentric malignant lymphoma at necropsy. The other dog showed a pituitary adenoma. A very low number of CD79a+ cells were found in additional 6 dogs.

The results shows that a small number of T-cells is a common finding in the pituitary gland of dogs, and that the presence of B-cells is low.

,

Hypofysen är kroppens hormonella styrcentral och är belägen nedanför hjärnan i anslutning till hypotalamus. Från hypofysen insöndras hormoner i blodet som i sin tur stimulerar hormonproducerande körtlar i kroppen att utsöndra sina hormoner.

Hypofysit, d.v.s. inflammation i hypofysen, är ett ovanligt men väl beskrivet sjukdomskomplex hos människa. Symtom och kliniska sjukdomstecken anses framför allt vara kopplade till expansion av hypofysen och kompression av omgivande strukturer; och hypopituitarism. Fall av hypofysit har beskrivits hos hund som uppvisat tydliga likheter med det misstänkt autoimmuna tillståndet lymfocytär hypofysit (LYH) hos människa.

Lymfocyter anses inte förekomma normalt i hypofysen hos hund, trots att sådana studier saknas. Lymfocytinfiltrat har m.h.a. immunohistokemi (IHC) kunnat påvisas hos hästar utan misstanke om hypofysit. Hos människa är prevalensen okänd men lymfocytinfiltrat har beskrivits och misstänks vara en normalvariation.

I denna studie undersöktes förekomst av lymfocyter i hypofysen hos hund. Provmaterialet bestod av hypofysvävnad från 20 hundar utan misstanke om hypofysit som inkommit för rutinobduktion vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Genom IHC med anti-CD3- och anti-CD79a-antikroppar för att detektera T- respektive B-celler kunde enstaka diffust spridda CD3+ celler påvisas hos samtliga hundar. Signifikanta skillnader gällande antal CD3+ celler per areaenhet (CPA) kunde ses mellan olika delar i hypofysen. Antalet CD3+ CPA var som högst i pars tuberalis och som lägst i infundibulum. Avvikande höga antal CD3+ CPA sågs hos två hundar. Sektionsdiagnos hos dessa hundar var multicentriskt malignt lymfom respektive hypofysadenom. I det förstnämnda fallet sågs även en kraftig infiltration av CD79a+ celler. I övrigt påvisades ett mycket litet antal CD79a+ celler hos 6 hundar.

Resultaten från denna studie indikerar att T-lymfocyter förekommer i hypofysen hos hund, även hos hundar utan misstanke om hypofysit. Det låga antalet CD79a+ celler tyder på att förekomsten av B-lymfocyter är låg.

Main title:Förekomst av B- och T-lymfocyter i hypofysen hos hund
Authors:Blomqvist, Marcus
Supervisor:Hanson, Jeanette and Ley, Cecilia
Examiner:Hamlin, Helene
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2018:18
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:hypofysit, hypofys, hund, lymfocyt, CD3
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9517
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9517
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2018 08:27
Metadata Last Modified:04 Mar 2021 00:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics