Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Torgil, 2018. Hedging malting barley : maximizing expected utility considering price, yield and quality risk. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Farmers are faced with situations with uncertain outcomes on a daily basis. Production risks stem from uncertainty about the performance of crops and the unpredictable nature of weather. Also, the markets for inputs and agricultural commodities affect the farm to a high degree. Market prices are largely determined by factors which the farmer cannot control and market risks are often significant. Farming is an activity which takes place in an environment characterized by risk and uncertainty to a high degree. Hedging is a risk management tool which is used to reduce price risk exposure. Through hedging, risk is transferred from the producer to investors/speculators who seek risk for the return. Farmers can hedge grain using futures contracts as a method of reducing their income variance. The focus of this study is to evaluate hedging strategies of malting barley when quality risk is considered in addition to yield and price risk.

The aim of this study is to investigate how future contracts can be used by Swedish grain producers to maximize their expected utility. The study accounts for yield, price and quality risk exposure. Several different marketing strategies are investigated. The study aims to find the cost of quality risk for malting barley and the expected utility of hedging malting barley for various levels of risk aversion. An applied quadratic risk programming model and mathematical optimization is used to derive expected utility maximizing hedging strategies and crop portfolios. Using crop yield data from two case farms in Uppland and Östergötland and variable costing calculations from Agriwise the covariance matrices of gross margins are developed. The information is used to model fictitious case farms using quadratic risk programming. The optimization problem is solved using a non-linear solving algorithm. Historical price data is Swedish spot and Matif and Liffe futures prices from the time period 2009-2017 and are used to examine the different hedging strategies.

The results of this study indicate that a risk averse farmer may reduce his price risk exposure significantly through the practice of hedging malting barley and that the cost of quality risk is no reason not to hedge malting barley. The crop rotations do not change significantly between the almost risk neutral farmer and the extremely risk-averse farmer. The major conclusion of this study is that hedging malting barley is an effective way to maximize expected utility for a risk averse farmer. For a large-scale crop farmer in the mid-Sweden plains areas who is rather risk averse, the value of hedging malting barley is around 2-3 % of total revenue. The cost of quality risk is only 0,2-0,4 % of total revenue in comparison.

,

Lantbrukare står dagligen inför val med osäkra utfall. Produktionsrisker uppkommer från osäkerhet om skördeutfallet och oförutsägbart väder. Dessutom påverkar marknadspriserna för spannmål och insatsvaror gården i hög grad. Marknadspriser av faktorer utanför lantbrukarens kontroll och marknadsrisker är ofta betydande. Växtodling är därför en aktivitet som karaktäriseras av risk och osäkerhet. Växtodlare kan använda sig av terminskontrakt för prissäkring av spannmål som en metod för att minska deras inkomstvariation. Terminskontrakt är ett verktyg för riskhantering som används för att minska prisriskexponering. Genom terminskontrakt överförs risk från spannmålsodlare till investerare/spekulanter som vill köpa risk för avkastningen. Fokus i denna studie är att utvärdera prissäkringsstrategier för maltkorn med beaktande av kvalitetsrisk utöver avkastning och prisrisk.

Syftet med denna studie är att undersöka hur terminskontrakt kan användas av spannmålsproducenter i slättområdena i mellersta Sverige i syfte att maximera deras förväntade nytta. Studien beaktar kvantitet-, pris- och kvalitets-riskexponering. Flera olika prissäkringsstrategier undersöks. Studien syftar till att finna kostnaden av kvalitetsrisk för maltkorn och den förväntade nyttan av att prissäkra maltkorn genom terminskontrakt för olika grader av riskaversion. En applicerad kvadratisk-riskprogrammerings modell och matematisk optimering används för att utvärdera nytto-maximerande prissäkringsstrategier och grödrotationer. Odlingsdata från två fallgårdar i Uppland och Östergötland används tillsammans med bidragskalkyler från Agriwise för att beräkna kovariansmatriser för bruttovinsten för de olika grödorna. Informationen används för att modellera fiktiva fallgårdar med kvadratisk-riskprogrammering. Optimeringsproblemet löses med en icke-linjär lösningsalgoritm. Historiska prisdata är svenska spot-priser och Matif- och Liffe-terminspriser från perioden 2009–2017 och används för att utvärdera de olika prissäkringsstrategierna.

Resultaten av denna studie indikerar att en riskavert spannmålsodlare kan reducera sin prisriskexponering betydligt genom att prissäkra maltkorn och att kvalitetsrisk inte är ett skäl att inte prissäkra maltkorn. Grödfördelningen förändras inte avsevärt mellan den producent som är riskneutral till den som är extremt riskavert. Främsta slutsatsen av denna studie är att prissäkring av maltkorn är ett effektivt sätt att maximera förväntad nytta för riskaverta spannmålsodlare. För en storskalig spannmålsgård i mellersta Sveriges slättbygder som är ganska riskavert är värdet av att prissäkra maltkorn 2-3 % av totala intäkter. Kostnaden för kvalitetsrisk är i jämförelse 0,2-0,4 % av totala intäkter.

Main title:Hedging malting barley
Subtitle:maximizing expected utility considering price, yield and quality risk
Authors:Andersson, Torgil
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1140
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:expected utility, futures contracts, hedging, malting barley, quadratic risk, programming, quality risk, risk management, risk preference
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9499
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9499
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Economics and management
Language:English
Deposited On:05 Jul 2018 08:47
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics