Home About Browse Search
Svenska


Åhlén, Emma, 2018. Finns rasvariation i förekomst av interfererande antikroppar hos hund?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
181kB

Abstract

Korrekt laboratoriediagnostik är viktigt inom veterinärmedicin för att alla patienter ska få bästa möjliga vård. Det finns flera faktorer som kan påverka resultatet av analyser. Hemolys, lipemi och bilirubinemi kan störa analyser men syns för det mesta på provet och är därmed något personalen kan ta hänsyn till. En annan möjlig faktor till felaktiga resultat i immunbaserade analyser är interfererande antikroppar. Det är en problematik som är känd sedan länge inom humanmedicinen och svårare att lägga märke till eftersom de inte syns på materialet som ska analyseras. Denna problematik har även uppmärksammats inom veterinärmedicinen. I detta arbete har serum från 52 berner sennen och 45 labrador retriever analyserats med syfte att dels jämföra förekomst av interfererande antikroppar mellan raserna, dels undersöka om dessa interfererande antikroppar orsakar interferens i en kommersiellt tillgänglig AMH-analys (Antimüllerskt hormon). Med en interferens-ELISA observerades en signifikant högre prevalens av interfererande antikroppar (p=0,018) hos berner sennen jämfört med labrador retriever. Serum från alla de kastrerade positiva individerna (11 st) analyserades avseende AMH, och interferens uppstod inte i något av fallen. För att få mer förståelse för interfererande antikroppar hos hund bör fler studier göras på fler raser. Fler studier bör undersöka eventuell interferens av interfererande antikroppar i andra kommersiella analyser.

,

Correct laboratory diagnostics are important in veterinary medicine to ensure that all patients receive the best possible care. There are several factors that can affect the results of analyses. Hemolysis, lipemia and bilirubinemia can interfere with analyses but is mostly visible in plasma or serum, and thus something the staff can consider when interpreting the results. Another possible cause of incorrect results in immunoassays is interfering antibodies. This is a problem that has been known for a long time in human medicine and that is more difficult to notice since it is not visible in the material to be analyzed. This problem has also been noted in veterinary medicine. Serum from 52 Bernese Mountain Dogs and 45 Labrador Retrievers were analyzed with the purpose of comparing the prevalence of interfering antibodies between the breeds and to investigate whether these interfering antibodies cause interference in a commercially available AMH-analysis (Antimüllerian hormone). Using an interference-ELISA a significant difference between the breeds was observed. The prevalence of interfering antibodies was significantly higher (p = 0.018) in the Bernese Mountain Dogs than in the Labrador Retrievers. Serum from all the neutered positive individuals (11 dogs) was analyzed for AMH, and interference did not occur in any of these cases. More studies on the presence of interfering antibodies in different breeds and if interference appears to occur in other commercial analyses should be done.

Main title:Finns rasvariation i förekomst av interfererande antikroppar hos hund?
Authors:Åhlén, Emma
Supervisor:Ström Holst, Bodil and Bergman, Daniel
Examiner:Svensson, Anna
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2018:4
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:berner sennen, labrador retrieve, interfererande antikroppar, heterofila antikroppa, reumatoid faktor, humana antimus-antikroppar, analysinterferens
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9665
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9665
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:17 Aug 2018 13:20
Metadata Last Modified:15 Feb 2020 00:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics