Home About Browse Search
Svenska


Hidén, Elisabeth and Svensson, Esther, 2018. Att bädda in en medarbetare från en annan nationell kultur : en fallstudie på Lantmännen Maskin. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Syftet med studien har varit att studera vad som händer i en organisation när en individ från en annan nationell kultur kommer till arbetsplatsen, och vilka faktorer som påverkar inbäddningen. Studien har bestått av en fallstudie, där fyra anläggningar tillhörande Lantmännen Maskin och Swecon har besökts, två i Uppsala och två i Staffanstorp. Både chefer, anställda och anställda med annan kulturell bakgrund har intervjuats. Med kultur syftar vi på kulturer mellan nationsgränser. Fokus vid insamlingen av empiriska data har varit på hur chefer och anställda har arbetat med inbäddningen av deras nyanställda kollegor, vilka åtgärder som har gjorts och hur resultatet har blivit.
De teorier vi valt att använda i studien är organisationsteori, organisationskultur, gruppbildning och inbäddning. Begreppen må vid första anblick verka många och omfattande, men de alla behövs och berörs. När en ny medarbetare från en annan kultur ska bäddas in i en organisation så behöver processer ske, som så småningom leder till en förändring. Förändringen är inte ett steg i processen, utan snarare en slutdestination och ett resultat av inbäddningen. Vikten av att förstå hur en organisation fungerar, kulturens påverkan på organisationen, vilka processer som sker för att möjliggöra inbäddningen som slutligen leder till en förändring, har varit avgörande för detta arbete.
Studien visar att det finns ett mönster i hur en inbäddning går till. Det finns vissa steg, en process, som var återkommande för alla besökta anläggningar. Att ta emot en person med en annan kulturell bakgrund och bädda in den i organisationen kräver engagemang från övriga anställda och chefer. När processen är gjord och personen inbäddad så har det slutligen skett en lokal förändring. Den kulturella skillnad som visat sig spela störst roll är språket, och det som framförallt påverkas är kundnöjdheten och säkerheten.

,

The purpose of this study was to investigate how a company embed new staff with different cultural background into their organisation and to identify which factors affect this embedding process. In the case study, four sites, two in Uppsala and two in Staffanstorp belonging to Swecon and Lantmännen Maskin, were visited. At these sites interviews were conducted with supervisors, employees and employees with different cultural background. When addressing culture in this report, we address the cultural differences between nationalities. How employees and supervisors work to embed their new colleagues, what actions has been taken and the outcome has been the main objective while collecting empirical data. The theories used in this study are organisational theory, organisational culture, formation of groups and embedding. These are extensive theories but are all important for the study. When embedding a new co-worker with different cultural background certain processes that lead to a change are required. These changes are not a part of the process but rather a goal and result of embedding. It has been central in in this study to understand how an organisation work, how culture affect it and what processes that are needed in order to enable embedding that result in a change. The study concludes that there’s a pattern to how an embedding process happens. There are certain steps, a process, which are recurring for all visited sites. Accepting a person with a different cultural background and to embed this person into the organisation requires engagement from key persons, which includes both the supervisors and employees. There are a number of key events also required for the embedding to be successful. When the process is completed there has been a local change. Language showed to be the most important cultural difference as it affects customer satisfaction and work site safety.

Main title:Att bädda in en medarbetare från en annan nationell kultur
Subtitle:en fallstudie på Lantmännen Maskin
Authors:Hidén, Elisabeth and Svensson, Esther
Supervisor:Roos, Annie
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1137
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Organisationsteori, Organisationskultur, Gruppbildning, Inbäddning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9472
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9472
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Labour and employment
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2018 08:06
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics