Home About Browse Search
Svenska


Lunneborg, Michaela and Sondell, Johanna, 2018. Föräldraengagemang på ponnytävling : ur hoppdomares perspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
120kB

Abstract

Equestrian is the second largest youth sport in Sweden, over half a million Swedes are involved in the sport. Children often start their show jumping career in pony classes at smaller shows. In Sweden children are allowed to compete pony until the year they turn 20. The equestrian sport is growing in Sweden and the shows are getting larger, for younger riders that also means an increase of parental involvement. Showjumping is expensive and takes a lot of time, which can put an economical pressure on their families. Young riders are dependent on parents to support them with the finances and transport. Without the parental involvement the Swedish pony sport wouldn’t exist. Ponies are bought for generous amounts of money and the young riders can then feel pressured to produce great results because of the amount of money their parents have invested. Previous results of the pony could also be stressful for the young rider to accomplish, to exceed their own and others expectations. Previous studies have been done out of child’s perspective and parents perspective but never out of a judge’s perspective. This studies purpose was to investigate jumping judge’s views on parental involvement in show jumping competitions for young riders. The study contributes more insight in how parenting involvement affects the young riders at competitions.

Five judges were selected to participate in the study, they where all selected by their many years of experience in Swedish pony sport. All judges had participated in shows on at least national level this year and last year they did between 15 and 63 competitions days. All the judges were interviewed and given time to read and reflect on the questions beforehand. The majority of the results show that parental involvement is mostly supportive. However, there are some improper behaviors that can be perceived as pressing, and which may affect children negatively. This type of behavior is often due to lack of knowledge and understanding regarding horses in general and is often seen in parents with lack of former horse experience. By establishing a good routine that gives both parents and the young riders a sense of security you should be able to reduce the amount of stress. Less stress would increase the child’s positive experience and make it more likely for the child to proceed and evolve in the sport. Results also suggest that more support from the coaches, would make it easier for the parents to take a supportive parenting role instead of maneuvering both parenting and coaching.

The conclusion of the study was that most of the results show that the parenting involvement is seen supportive and has a positive effect on children. It does occur that some negative behavior does exist, but its seen as a minority. However, there are shortcomings regarding the parent’s knowledge which affects the parent’s behavior and the judges would like to see more commitment from coaches at competitions.

,

I denna studie studeras hoppdomarens upplevelser av föräldraengagemanget på ponnyhopptävlingar. Det underliggande problemet till detta var att det genom tidigare studier är känt att föräldrars engagemang har förekommit som pressande inom barn och ungdomsidrott. Tidigare studier har undersökt föräldrar och barns perspektiv på föräldraengagemang men ingen studie har tidigare använt sig av ett domarperspektiv. Fem domare valdes ut för att delta i studien, varav samtliga hade varit aktiva inom svensk ponnysport under många år. För att samla in materialet genomfördes djupintervjuer. Domarnas primära åsikt var att det saknades kunskap hos många av föräldrarna på tävlingsplatserna. Den bristande kunskapen som kunde vara den bidragande faktorn till hur föräldrar beter sig på tävling. Domarna upplevde att föräldrarna var välvilliga i sitt engagemang men att det ibland blev för mycket, och då uppfattades som pressande. I en del fall blir föräldrarna den drivande faktorn för sporten och kan på så sätt underminera barnens intresse och glädje för sporten. När barnen inte får vara den drivande faktorn för intresset, kan det i sin tur kan leda till att intresset minskar och barnen slutar med sin sport.

Föräldraengagemanget upplevdes vara störst precis innan start med alla förberedelser. Framhoppningen och framridningen är där domarna såg mest engagemang från föräldrarna, både positiv och negativt. Domarna upplevde att framhoppningen medförde mycket stress ofta på grund av okunskap hos föräldrar. Ibland uppstår även rent farliga situationer på grund av den okunskap som finns. Om barnen och föräldrarna skulle utveckla sin kunskap hur de skall genomföra en tävlingsdag på bästa sätt så skulle stressnivån reduceras. För mycket stress minskar barnets glädje för sporten, positiv feedback från föräldrar kan göra att barnet känner sig nöjdare med sin prestation och därmed ökad glädje. Den glädje och gemenskap som finns på tävling är en mycket viktig del i barnens utövande inom sporten och borde enligt studiens resultat lyftas fram ännu mer inom all barnidrott. Det framgår även att det här är något som fler föräldrar och barn ska ta i beaktning i själva tävlingssituationen. Barn- och ungdomsidrott vilar på att barn ska känna glädje av sin idrott. Resultatet visade även på att om man skulle kunna lägga över en del av ansvaret på barnets tränare så skulle det bli lättare för föräldrarna att stanna i en föräldraroll och stötta sina barn utan att behöva coacha eller inta en tränarroll. Om tränarna lade större vikt vid att engagera sig i sina ryttares tävlingsrutin och planering så skulle färre misstag ske, förutsatt att eleverna och föräldrarna lyssnar och tar till sig av informationen.

Slutsatsen av den här studien är att föräldraengagemang uppfattas till mesta del som positivt och stöttande men att det förekommer en del ofördelaktigt beteende hos föräldrar som kan uppfattas som pressande. Dessa upplevs vara en minoritet i sporten. Däremot saknas det många gånger kunskap hos föräldrar som påverkar deras beteende och att de behöver mer stöd i själva tävlingssituationen. Här föreslår domarna mer stöttning av tränare på plats.

Main title:Föräldraengagemang på ponnytävling
Subtitle:ur hoppdomares perspektiv
Authors:Lunneborg, Michaela and Sondell, Johanna
Supervisor:Thorell, Gabriella
Examiner:Lundesjö Kvart, Susanne
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K84
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:föräldraengagemang, föräldrapress
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9447
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9447
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2018 12:37
Metadata Last Modified:21 Feb 2019 07:59

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics