Home About Browse Search
Svenska


Rosendahl, Mikaela and Strömberg, Johanna, 2017. Generationsskifte i västerbottnisk skog : ett genusperspektiv på egendomsöverlåtelsen. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Med utgångspunkt i en specifik (men typisk) jordbruksfastighet i Västerbotten, har vi problematiserat hemmansöverföringen från 1830 fram till idag. Syftet med den här studien var att få en djupare förståelse för vilka faktorer som påverkat hemmansöverföringen i Västerbotten och hur det har förändrats över tid. Empirin har bestått av en levnadshistoria som vi fått ta del av, där beskrivs hur ett kronohemman överlåtits från generation till generation. Datainsamlingen bestod av litteratursök i olika biblioteksdatabaser och sökningar i riksarkivets- och lantmäteriets databaser. Det teoretiska ramverket som resultatet baseras på är en spindelnätsmodell bestående av sex teoretiska begrepp. Dessa sex begrepp är äganderätt, arv, äktenskap, skatter, arbete och kön.

Tidigare forskning har visat att kön har stor betydelse i frågan om vem som får överta fastigheten. Det vanligaste är att en broder övertar, så även i vårt empiriska material. Kvinnan övertar när broder saknas med ett undantag i denna studie. En könsmaktsordning har funnits i alla tider och finns till viss del fortfarande idag. Under den tidsram vår studie spänner över har rätten att äga och bruka sin egendom blivit jämställd. Äktenskapet har varit den enda möjligheten för kvinnan att indirekt förvalta skog och för den fattige mannen att höja sin status genom giftorätten. Arbetet var uppdelat efter kön. Kvinnan skötte de uppgifter som hade lägst status och detta är något som tyvärr hänger kvar i viss mån. En skillnad är att kvinnan numera arbetar utanför hemmet, precis som mannen gör. Skatterna har historiskt, i stor utsträckning, förändrats i samband med krig och när nya kungar tillträtt tronen. 1902 lades grunden till det skattesystem som vi har idag. Generationsväxlingarna i vårt fall, beskriver att samtliga sex begrepp, med få undantag, följer de generella teoretiska mönster tidigare forskning presenterat.

,

Based on a specific (but typical) agricultural property in Västerbotten, we have problematize on property transfer from 1830 until today. The intent of this study was to increase our knowledge regarding property transfer in Västerbotten and how it has changed over time. Our empirical material is a life history and in this history the authors have described how a real estate has been passed on through generations. Searching in various library databases and national archives give us our literature and data. The result is based on a theoretical framework, a cobweb model, where six fundamental concepts are studied; property rights, heritage, marriage, taxes, work and gender.

Previous research has shown that gender plays a significant role regarding property transfer. The most common is that a brother inherit, and this correspond with our empirical material. Woman inherit when a brother is absent, with one exception in our study. A gender contract has always existed and is still existing partially today. During our timeframe, the property rights has become equal. The marriage was the only possibility for the woman to indirectly manage her forest and for the poor man to increase his status. The work was divided by sex and the woman took care of the tasks that had the lowest status. This is something that unfortunately remains to some extent. One difference is that nowadays the woman works outside the home just like the man. Historical the taxes have mainly been affected by wars and when new kings access the throne. The base of today’s tax system is originated from 1902. The property transfer in our case describes that all six concepts, with few exceptions, follows the general pattern that earlier research has presented.

Main title:Generationsskifte i västerbottnisk skog
Subtitle:ett genusperspektiv på egendomsöverlåtelsen
Authors:Rosendahl, Mikaela and Strömberg, Johanna
Supervisor:Lidestav, Gun
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2017:27
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:generationsväxling, skogshistoria, könsmaktsordning, äganderätt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9443
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9443
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:25 Sep 2018 10:12
Metadata Last Modified:25 Sep 2018 10:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics