Home About Browse Search
Svenska


Kinhult, Lovisa, 2018. En deskriptiv studie av normal förlossning och dystoki hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
296kB

Abstract

Hundavel ökar i popularitet och att ha en god förståelse för hur normal dräktighet och förlossning går till är därför viktigt. Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva det normala i förhållande till när det uppstår komplikationer under förlossning. Tikar blir könsmogna vid sex till nio månaders ålder när dem genomgår sin första östruscykel. Ägglossningen sker under östrus och äggen befruktas i äggledaren för att efter ett antal dagar implanteras i livmodern. Dräktigheten varar i 63 dagar från ovulation men en stor spridning ses. Under en normal förlossning kan valpar och moderkakor förlösas om vart annat och det är viktigt att hålla koll på durationen för förlossningen för att minska antalet komplikationer.

Faktorer bakom dystoki kan delas in i maternella och fetala anledningar. Exempel på maternella anledningar är värksvaghet och anatomiska avvikelser. Värksvaghet är den vanligaste anledning till dystoki. Värksvaghet definieras som misslyckandet för livmodern att inducera förlossning och kan bero på att antalet foster är för få eller för många. Anatomiska avvikelser är svåra att diagnosticera och upptäcks oftast inte förrän det är försent. Fetala anledningar orsakar obstruktiv dystoki och kan ha överdimensionerade foster och foster i fellägen som bakgrund. Behandling av dystoki kan göras både medicinskt och kirurgiskt. Oxytocin och kalcium är vanliga substanser som används men om dessa inte är tillräckliga kan kejsarsnitt vara indikerat. Riskfaktorer som tagits upp och har störst betydelse för dystoki är rastillhörighet, storlek på tiken och kullstorlek.

,

Dog breeding is becoming increasingly popular and to possess good knowledge of normal pregnancy and parturition is therefore important. The purpose of this literature study is to describe what’s normal in relation to when complications occur during parturition. Bitches reach sexual maturity when they are six to nine months old. The start of their sexual maturity is when they go through their first oestrus cycle. Ovulation occurs during the oestrus-phase and the eggs are fertilized in the fallopian tubes. After approximately a week the eggs are implanted in the uterus. The pregnancy lasts for 62-64 days after ovulation however there is a large spread in gestation length. During normal parturition puppies and placentas can be delivered alternately and it’s important to keep track of the duration of the parturition to avoid complications.

Factors leading up to dystocia can be divided in to two subgroups: maternal and fetal. Examples of maternal causes are uterine inertia and anatomical anomalies. Uterine inertia is the most common cause of dystocia and is defined as the uterine failure to induce parturition. The presence of too few or too many fetuses is a contributing factor to uterine inertia. Anatomical anomalies are hard to diagnose and is therefore often detected too late. The fetal causes behind dystocia are often obstructive and due to oversized fetuses or fetal malpresentation. Dystocia can be treated both medically and by surgery. Oxytocin and calcium are two components who are often administered as a medical treatment but if they’re not enough a caesarean section may be indicated. Risk factors which have been discussed in this study as most relevant to cause dystocia are litter size, the size of the bitch and what breed the bitch is.

Main title:En deskriptiv studie av normal förlossning och dystoki hos hund
Authors:Kinhult, Lovisa
Supervisor:Södersten, Fredrik
Examiner:Löfgren, Maria
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2018:50
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:dystoki, hund, dräktighet, förlossning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9407
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9407
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Reproduction
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:18 Jun 2018 13:21
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:06

Repository Staff Only: item control page