Home About Browse Search
Svenska


Wallander, Stina, 2018. CEH och pyometra hos tik. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Cystisk endometriehyperplasi (CEH) och pyometra är vanligt förekommande sjukdomar hos
äldre tikar. CEH är oftast symptomlös och karaktäriseras av cystiskt dilaterade körtlar i uterus
endometrium och ökad mucusproduktion. Orsaken har argumenterats i tidigare forskning vara
ett onormalt stort svar på progesteronutsöndringen som sker i samband med lutealfasen i tikens
brunstcykel. Pyometra är en allvarlig lesion där uterus endometrium är infekterat av bakterier,
vilket skapar en produktion av var som kan fylla uterus lumen. Den vanligast förekommande
bakterien vid pyometra är Escherichia coli (E. coli) från tikens normalflora. För att uterus ska
bli infekterad krävs att den har sänkt immunförsvar.

På 50-talet beskrevs sjukdomarna av Dow som under CEH-pyometrakomplexet. Studien visade
histologiska likheter och argumenterade för att pyometra kan utvecklas från CEH då det senare
tillståndet sänker immunförsvaret lokalt samt skapar en gynnsam miljö för bakterier i uterus.
Komplexet är något som refereras till än idag, men senare studier har granskat om en
uppdelning behövs och hur den då skulle se. I början av 2000-talet publicerades en studie som
argumenterade för att en klinisk aspekt, i kombination med den histologiska, bör finnas med
vid en indelning av begreppen. Studien presenterade en uppdelning där CEH-mucometra
bildade en grupp eftersom dessa inte har några histologiska tecken på inflammation. Den andra
gruppen utgjordes av endometrit-pyometra, där inflammation och kliniska tecken alltid syntes.

Den främsta motiveringen för en uppdelning av komplexet är för att underlätta korrekt
diagnostisering i klinisk verksamhet. Den vanligaste diagnosticeringsmetoden är
bilddiagnostik, vilket kan medföra svårigheter i att skilja en uterus som är fylld med mucus
(CEH-mucometra) eller av var (pyometra). Då allvarlighetsgraden i de båda tillstånden skiljer
sig markant åt är detta utav intresse. I denna uppsats diskuteras studier som sökt sätt att kunna
skilja dem åt med hjälp av mätning av bland annat CRP och PGFM i blod, blodflöde till uterus
och storlek av uterus.

Gällande patogenesen hos CEH och pyometra finns fortfarande många oklarheter, bland annat
den hormonella och bakteriella faktorn. Det finns fler likheter mellan de båda sjukdomarna, där
den histologiska bilden, åldern på de drabbade tikarna och att utvecklingen tycks ske vid samma
tid i brunstcykeln är de som främst diskuteras mest i denna uppsats. Även skillnader som den
kliniska bilden och den bakteriella infektionen diskuteras.

Uppsatsens syfte är att reda ut sambandet mellan CEH och pyometra. Frågeställningarna som
leder den här uppsatsen är: Hur ser relationen mellan CEH och pyometra ut? Vad motiverar en
uppdelning av CEH-pyometra komplexet? Slutsatser som dras är att detta trots mycket
forskning fortfarande är otydligt. Det skulle behövas fler studier om patogeneserna hos de båda
tillstånden var för sig för att sedan kunna ta reda på om/hur de hänger ihop. Det behövs mer
forskning på området.

,

Cystic endometrial hyperplasia (CEH) and pyometra are common lesions of the intact older
bitch. CEH develops during the luteal phase of the estrus cycle. An abnormal reaction to the
progesterone released causes cystic hyperplasia of the endometrial glands and an increased
secretion of mucus into the uterine lumen. Pyometra is believed to develop when a bacterial
infection occurs during the luteal phase and proliferates in the endometrium of the uterus,
causing secretion of pus which fills the uterine lumen.

These two lesions have been presented together in the CEH-pyometra complex by Dow in the
1950:s. The theory is that CEH, which lowers the immune defense and increases the mucus
secretion in the uterus, creates a friendly environment for bacteria to infect the endometrium,
creating a pyometra. To describe CEH and pyometra as a complex has been questioned in more
recent studies since it has been established that CEH is not seen in every pyometra-case. CEH
can also exist without ever developing into a pyometra. Later studies have therefore suggested
a division of the complex based more on the clinical signs which resulted in CEH-mucometra
and endometritis-pyometra as two separate groups.

Recent studies motivate that a clinically adapted way to differentiate a CEH-mucometra from
a pyometra is of great importance since the severity between the two greatly differs, pyometra
being potentially life-threatening. Studies presented in this essay have researched the use of
measuring CRP and PGFM, blood flow and size of the uterus as a way of differentiate the one
from the other.

Regarding the pathogenesis of CEH and pyometra there still are no clear answers. The hormonal
and bacterial factors are still not completely understood. The lesions share several aspects, such
as the histological picture, the age of the affected bitches and that they both seem to develop
during the luteal phase of the estrus cycle. What differentiates them are the clinical signs and
the bacterial infection of the pyometra.

The aim of this essay is to analyze the connection between CEH and pyometra. The research
questions to be answered are: How is the correlation between CEH and pyometra? What
motivates a disconnection of the CEH-pyometra complex? They will be discussed based on the
literature and previous research presented in the essay. The conclusions drawn are that since
the pathogenesis and etiology of both CEH and pyometra is still unclear, it is hard to come up
with a straight answer on how they are linked together. The subject needs to be further studied.

Main title:CEH och pyometra hos tik
Authors:Wallander, Stina
Supervisor:Södersten, Fredrik
Examiner:Löfgren, Maria
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2018:82
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:cystisk endometriehyperplasi, CEH, pyometra, tik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9410
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9410
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:18 Jun 2018 14:04
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics