Home About Browse Search
Svenska


Artursson, Elinor and Andersson, Rebecka, 2018. Korttidsminne hos häst : en praktisk studie med hästar av olika kön och ålder. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
132kB

Abstract

Short- term memory in horses- a practical study with horses of different gender and age.
Today it is known that horses have a well-functioning long-term memory. However, how other parts of the horse´s memory function are an area that requires more research. It is important to understand the function of the memory when handling and training horses. There is a risk of compromising the welfare of the horse in education and training, if the expectations are too high and the horse is assumed to have higher cognitive abilities than it might have. Therefore, horse owners should have insight into how these animals function to avoid confusion and instead strive to keep the horse relaxed and satisfied. Factors, that might affect the short-term memory of the horse, are gender and age. There is currently no concrete answer if these factors are important, since only a few studies have been carried out in the subject.
The aim of this study was to investigate the short-term memory of the horse, focusing on age and gender and discuss how it can affect the horse's learning ability. The learning process can be facilitated when the handler understands more about the function of the memory. The use of reinforcement factors as well as delayed punishment justify the idea that horses know what they were doing or should have done. This study therefore contributes with knowledge about the cognitive ability of the horse, so that training of horses will be carried out with understanding and consequently more efficiently.
This study investigated the short- term memory in horses by using a Y- maze. Twenty horses of different gender and age were tested in their ability to recall a feeding event in one of two buckets. They were divided into four groups; group 1 consisted of five older mares (13-15 years), group 2 consisted of five older geldings (14-18 years), group 3 consisted of five younger mares (3-5 years) and group 4 consisted of five younger geldings (4-5 years). The horses were released immediately after the food delivery or after a delayed release that was 3-18 seconds long. All 20 horses were tested during one day undertaking five trial each (one for each time interval), that resulted in a total of 100 releases. The results were analyzed by using a significance test (Chi2). The result showed neither no significant difference between younger and older horses (p=1.0) nor between mares and geldings (p=0.68).
In conclusion, there was no difference in horses’ short- term memory based on their gender or age. Further studies are required to enable a concrete answer to be given how the short-term memory affects the horse's ability to learn and how horse trainers will take a stand on it in education and training of horses.

,

Idag är det känt att hästar har ett väl fungerande långtidsminne. Hur andra delar av hästens minne fungerar är ett område som kräver mer forskning. Det är viktigt att förstå minnets funktion vid hantering och inlärning hos hästar. Det kan finnas en risk för att hästens välbefinnande äventyras vid inlärningen om förväntningarna är för höga och hästen antas ha högre kognitiva förmågor än vad den har. Hästägare bör därför ha insikt om hur hästar fungerar för att undvika stress och istället sträva efter att hålla hästen
11
avslappnad och tillfreds. Faktorer som kan påverka hästens korttidsminne är kön och ålder. Det finns för närvarande inget konkret svar på om dessa faktorer är av betydelse eftersom endast några få studier är gjorda inom ämnet.
Förståelse kring hästens kognitiva förmågor underlättar vid framförallt inlärning. Användandet av förstärkningsfaktorer samt försenat straff grundas på idén att hästar vet vad de gjort fel eller borde ha gjort. Syftet med denna studie var att undersöka hästens korttidsminne i relation till kön och ålder, samt diskutera hur det kan påverka hästens inlärningsförmåga och därför omsättas till nytta för hästutbildare.
Denna studie undersökte korttidsminnet hos hästar med hjälp av en Y-labyrint. Tjugo hästar av olika kön och ålder testades i deras förmåga att minnas ett utfodringstillfälle i en av två krubbor. Hästarna var uppdelade i fyra grupper; Grupp 1 bestod av fem äldre ston (13-15 år), grupp 2 bestod av fem äldre valacker (14-18 år), grupp 3 bestod av fem yngre ston (3-5 år) och grupp 4 bestod av fem yngre valacker (4-5 år). Hästarna släpptes omedelbart efter att fodret hällts i krubban eller efter ett bestämt antal sekunder. Det fördröjda släppet var 3-18 sekunder långt. Alla 20 hästar testades under en dag och genomförde fem test var (en för varje tidsintervall), vilket resulterade i totalt 100 försök. Resultaten analyserades med användning av ett signifikanstest (Chi2). Resultatet visade inte någon signifikant skillnad mellan yngre och äldre hästar (p = 1,0) eller mellan ston och valacker (p = 0,68).
Studiens resultat visade ingen skillnad på hästarnas korttidsminne baserat på dess kön eller ålder. Vidare studier krävs för att fastställa ett svar gällande hur korttidsminnet påverkar hästens förmåga till inlärning och hur hästutbildare ska ta ställning till det i utbildning och träning av hästar.

Main title:Korttidsminne hos häst
Subtitle:en praktisk studie med hästar av olika kön och ålder
Authors:Artursson, Elinor and Andersson, Rebecka
Supervisor:Morgan, Karin
Examiner:Viklund, Åsa
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K82
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:horse, short-term memory, learning, Y-maze
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9321
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9321
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:23 May 2018 09:56
Metadata Last Modified:21 Feb 2019 07:59

Repository Staff Only: item control page