Home About Browse Search
Svenska


Grabbe, Emelie, 2018. Migration patterns of African elephants (Loxodonta africana) in Ol Pejeta Conservancy. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
884kB

Abstract

Migration is important for many animals survival; however, due to human impact the animals get more restricted. The African elephant (Loxodonta africana) is a keystone species and dependant on long-distance movement. When the migration is restricted this can cause conflicts, for example more habitat destruction or crop raiding. In this study I document elephant migration patterns in and out of Ol Pejeta Conservancy, Kenya. Camera-traps were used in order to register the passages that later were compared with data of moon phase, rainfall, month and time of the day. There was a variation in activity depending on time of day and month of the year. Moon phase effected the migration when using only the passages occurring during night (between 19pm -7am). The amount of rainfall during the previous seven days effected migration as well but not amount of rainfall during the previous 30 or 90 days. Possible explanations of why the elephants migrate are water, food, human impact such as settlements and predation by especially lions. Because the study only used camera-traps at the boarder of the conservancy it is difficult to get a full picture of why the elephants migrate and where they go and come from. By only having one year of data there can also be hard to find a seasonal variation, which also makes the task a bit harder. In order to confirm why the elephants migrate in and out of Ol Pejeta Conservancy, more information with partly different methods is needed.

,

Migration är viktigt för många djur, men på grund av människors påverkan blir djuren mer begränsade. Afrikanska elefanten (Loxodonta africana) är en nyckel art och väldigt beroende av att kunna migrera långt. När deras migration blir begränsad kan detta skapa konflikter och till exempel mer förstörelse av naturliga habitat eller åkrar. I denna studie dokumenterar jag elefanternas migrationsmönster in och ut ur Ol Pejetas reservat, Kenya. Kamerafällor användes för att kunna registrera antal passager som sedan jämfördes med data på månfas, mängd regn, månad och tid på dagen. Det fanns skillnader i aktiviteten för olika timmar på dygnet och för olika månader på året. Månfas påverkades endast när passager under natten (mellan 19-7) jämfördes. Även nederbörd under de senaste sju dagarna påverkade migrationen, dock inte nederbörd under de föregående 30 eller 90 dagarna. Möjliga förklaringar av elefanternas migration är vatten, mat, mänsklig påverkan som t.ex. bosättningar och predation av speciellt lejon. Eftersom att denna studie bara använt kamerafällor längs gränsen av reservatet är det svårt att få en fullständig bild av varför elefanterna migrerar och vart de går och kommer ifrån. Genom att bara ha ett års data kan det dessutom vara svårt att upptäcka en variation för regnperioder, vilket också försvårar uppgiften. För att kunna fastställa varför elefanterna migrerar in och ut från Ol Pejetas reservat behövs mer information med delvis andra metoder.

Main title:Migration patterns of African elephants (Loxodonta africana) in Ol Pejeta Conservancy
Authors:Grabbe, Emelie
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Yngvesson, Jenny
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:726
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:elephants, migration, moon phase, nocturnal and diurnal variation, seasonal variation, human-elephant conflict
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9384
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9384
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Language:English
Deposited On:14 Jun 2018 11:46
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics