Home About Browse Search
Svenska


Zandelin, Philip, 2018. Svartpricksjukans betydelse för skalkvalitet i matpotatis. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
672kB

Abstract

I Sveriges odlas mer än en halv miljon ton matpotatis (Solanum tuberosum) årligen. I takt med att potatisen tvättas och paketeras i allt större utsträckning har kraven på utseende och storlek fått en ökad betydelse. Det har inneburit att skalmissfärgningar fått en ökad betydelse. Svartpricksjuka, orsakad av svampen Colletotrichum coccodes, leder till försämrat utseende på potatisen (skalfinishen) och kan också orsaka viktförluster under lagring vilket ger skrumpna knölar. Symptom på knölarna kan ibland vid skörd ses som små svarta prickar i områden med ljusbruna fläckar, som senare kan övergå i mörkare, tydligare, fläckar. Infektion kan också ge lite gråaktigt utseende under lagring, vilket lätt kan förväxlas med silverskorv (orsakad av Helminthosporium solani).

Svensk litteratur om svartpricksjuka är väldigt begränsad. Studien utvärderar därför främst internationell litteratur i ett försök att förstå hur sjukdomen kan förebyggas och bekämpas. För att få en uppfattning om svartpricksjukans förekomst i Sverige samt om det i Sverige används några särskilda metoder för att undvika sjukdomen, intervjuades även tre personer som har god kunskap om den svenska potatisbranschen.

Studien visade att en genomtänkt växtföljd kan vara en viktig åtgärd för att reducera förekomsten av svartpricksjuka eftersom svampen kan överleva länge i jorden. Överlevnaden av svampen påverkas av vilka grödor som används i växtföljden. En snabb torkning och nedkylning vid inlagring av knölarna, med förkortad sårläkningsperiod, tycks vara det optimala för att reducera omfattningen av svartpricksjuka under lagring. Med moderna DNA-tekniker finns möjligheten att använda jordprov för att ge snabba och noggranna svar om nivåerna av C. coccodes i jorden. Studien visade också att svartpricksjuka på potatis förekommer i Sverige och påverkar svenska odlare ekonomiskt. I vilken utsträckning påverkan sker är oklart. I Sverige är det främst förebyggande metoder som används, i form av växtföljd och användning av betningsmedel.

,

In Sweden a half million tonnes of table potatoes (Solanum tuberosum) are grown annually. As it has become more common to wash and package potatoes, the demands from consumers with regards to skin blemishes and size have significantly increased. Black dot, caused by the fungi Colletotrichum coccodes, results in degradation to the appearance of the potato as well as a reduction in weight during storage giving shrivelled tubers. Symptoms affecting tubers can sometimes be seen at harvest as tiny black dots as well as light brown blemishes which can later develop into darker patches. Infection can also give a greyish appearance during storage, which can easily be confused with silver scurf (caused by Helminthosporium solani).

Swedish literature concerning the black dot is at present very limited. The aim of this study is therefore to investigate how the disease can be prevented and controlled by evaluating international literature. Furthermore, the aim is to evaluate how common black dot is in Sweden and how affiliates of the Swedish potato industry deal with the issue.

The study showed that crop rotation is an important step in decreasing the impact of black dot. This as the longevity of the fungi is affected by the nature of the crops used during the rotation, resulting in an increased period of survival in the soil. Quick drying and cooling of tubers before storage with a decreased period of curing seems to be the optimal way of reducing black dot during storage. Soil testing with quick and accurate results of the levels of C. coccodes in the soil can now be used with modern DNA-techniques. The study also showed that black dot occurs in Sweden and has resulted in a clear economic impact on Swedish growers. The extent to which it occurs is however unclear. In Sweden the primary ways of reducing the impact of the disease is through crop rotation and the use of chemical seed treatment.

Main title:Svartpricksjukans betydelse för skalkvalitet i matpotatis
Authors:Zandelin, Philip
Supervisor:Larsson Jönsson, Helene
Examiner:Liljeroth, Erland
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY003 Horticultural Science Programme 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:svartpricksjuka, black dot, Colletotrichum coccodes, skalsjukdomar, potatis, Solanum tuberosum
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9379
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9379
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Plant diseases
Language:Swedish
Deposited On:14 Jun 2018 08:12
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics