Home About Browse Search
Svenska


Barnekow, Fredrik and Wallmark, Oscar and Mansikkamäki, Heini, 2018. Motivation bakom sponsring : en fallstudie ur sponsorernas perspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Nästan alla människor har någon gång kommit i kontakt med sponsring. Vi ser välkända logotyper från stora företag i samband med idrottsevenemang, konserter och liknande tillställningar. Vid första anblick kanske det inte verkar anmärkningsvärt, lite logotyper utspridda vid olika event. Få människor vet dock att det är sponsring som ligger till grund för många idrottsföreningar i Uppland. Utan den stadiga ström av kapital från näringslivet till idrottsföreningar, som kallas för sponsring, skulle idrottsklubbarnas verksamhet blivit mindre.

För en ökad förståelse gällande sponsring har två fallstudier genomförts med två av IK Sirius sponsorer, Bildemo AB och Byggconstruct AB. Syftet med studien var att undersöka motivationen bakom sponsring och vad företag förväntar sig att få i gengäld. Studien har valt en kvalitativ forskningsstrategi med induktiv ansats där två semistrukturerade intervjuer genomfördes med marknadsansvarig på Bildemo AB och kommunikationsansvarig på Byggconstruct AB.

För att analysera empirin från intervjuerna används ett teoretiskt ramverk bestående av Herzbergs tvåfaktorsteori och sponsring indelat i brand awareness, image, relations och brand association. Teorierna används till att undersöka ledningens motivation till sponsringsarbete samt få en mer djupgående bild av företagens sponsringsarbete. Resultatet visar att de båda företagen arbetar med sponsring för att det stärker företagets image och allmänheten får en positiv inställning till varumärket genom brand association samt att det stärker företagens brand awareness hos allmänheten och nya affärsrelationer skapas genom relations. Dock visar studien att den mest motiverande faktorn bakom sponsring är de potentiella affärsrelationer som kan skapas via sponsorskap, relations.

,

The purpose of this study is to identify and investigate companie’s motivation for sponsorship and whether companie’s expect anything in return for their activity and furthermore examine the connection between motivation and sponsorship.

This case-study has adopted an inductive approach. To answer the study’s research questions, data has been gathered via qualitative interviews with two representatives from Bildemo AB and Byggconstruct AB which both have been analyzed with grounded theory. The number of informants will not be able to give an overall view. Nevertheless, due to the roles and overall experience of the informants, they could provide a sufficient basis for an overall understanding of motivational factors behind sponsorship. The study found that there are four key variables to companie’s motivation for sponsorship; brand awareness, image, relations and brand association. Where relations seemed to be the major underlying factor to sponsorship.

Main title:Motivation bakom sponsring
Subtitle:en fallstudie ur sponsorernas perspektiv
Authors:Barnekow, Fredrik and Wallmark, Oscar and Mansikkamäki, Heini
Supervisor:Hakelius, Karin
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1133
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp, NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:sponsring, motivation, varumärkeskännedom, image, relationer, varumärkesassociation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9365
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9365
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:05 Jun 2018 11:02
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics