Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Elin, 2017. Piglets milk intake during nursing in sows treated with oxytocin. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
848kB

Abstract

Milk ejection occurs in response to release of the hormone oxytocin from the pitui-tary, and this hormone is also used as treatment of milk stasis in sows in the Swe-dish piglet production. Today, there are few reports on the effect of oxytocin injec-tion on sow milk let down, piglet and sow nursing behaviour or piglet milk intake. Therefore this study aims to investigate piglet’s milk intake in connection to oxyto-cin treatment on sows in Swedish commercial piglet producing herds. The weigh-suckle-weigh method was used to asses piglet milk intake in one nursing were the sow were treated with oxytocin, the subsequent nursing after the oxytocin treatment nursing in the same sow and one nursing in a healthy control sow. Statistical anal-yses were performed on the variables; weight of the litter, weight spread within litter, weight change during nursing, spread in weight change within litter and per-cent of weight changes of live weight. In the next step of the statistical analyses, the sows treated with oxytocin were divided into two groups; sows without udder symptom and sows with udder symptom. Due to the small size of this pilot study, only numerical differences could be found. Differences of relevance were found in the variable spread in weight change within litter between sows treated with oxyto-cin and sows without treatment. Numerical differences were observed in all of the analysed variables between sows with- and without udder symptoms indicating that intramuscular oxytocin injection have a positive effect on sows with apparent udder symptoms. The experiences from this study indicate that the weigh-suckle-weigh method is more relevant in more controlled studies in e.g. research herd, with an equal environment and there consideration about fecal, urine, metabolic or heat losses can be taken. However, under commercial conditions, recordings about sow response to the oxytocin injection can be achieved by observation of the nursing performance in connection to the injection.

,

Mjölknedsläpp sker som en respons på frisättning av hormonet oxytocin från hypo-fysen och syntetiskt oxytocin används för att behandla mjölkstockning i svenska grisbesättningar. Idag finns det få vetenskapliga rapporter om hur intramuskulära injektioner med oxytocin påverkar suggans mjölknedsläpp och digivning, syftet med den här studien var att undersöka smågrisarnas mjölkintag hos suggor behand-lade med oxytocin under svenska produktionsförhållanden. Som ett mått på smågri-sarnas mjölkintag användes metoden väga-dia-väga. I studien studerades tre typer av digivningar; digivning där oxytocin injektion applicerades, den följande digiv-ningen hos samma sugga samt digivning hos en frisk kontrollsugga i samma stall. Studien omfattade analys av kullvikt, viktspridning inom kullen, viktförändring före och efter digivning, spridning i viktförändring inom kullen och procentuell viktför-ändring (viktförändring/levandevikt). Förutom skillnader mellan de tre digivnings-typerna så analyserades även skillnader mellan suggor som behandlas med oxytocin som antingen hade eller inte hade juversymptom. Omfattningen av den här pilotstu-dien gav inte utrymme för att säkerställa de numeriska skillnader som hittades med statistisk metodik. En intressant numerisk skillnad hittades i variabeln, spridning i smågrisarnas viktförändring, där digivningen i samband med oxytocin injektion återfanns ha en numerisk större spridning än digivning utan injektion. Numeriska skillnader återfanns i alla analyserade variabler mellan digivningar hos suggor utan juversymtom och suggor med juversymptom. Sammantaget tyder resultaten från denna pilotstudie på att injektioner med oxytocin har en positiv inverkan på suggor med tydliga juversymptom. Metoden väga-dia-väga är mer lämplig i studier med mer kontrollerade experimentella förhållanden, t.ex en försöksbesättning, med samma miljö för alla digivningar och en miljö där det blir enklare att ta hänsyn till urinering, fekalier, värme- och energiförluster. För att utvärdera hur suggan svarar på behandlingen med oxytocin under kommersiella produktionsförhållanden kan digivningsbeteendet i samband med behandlingen observeras för att utvärdera om suggan ger di till kullen.

Main title:Piglets milk intake during nursing in sows treated with oxytocin
Authors:Karlsson, Elin
Supervisor:Wallenbeck, Anna and Agenäs, Sigrid
Examiner:Nilsson, Katja
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:532
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VM001 Animal Science - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:sow, oxytocin, milk stasis, piglet, weight changes, weigh-suckle-weigh, milk ejection, milk let down
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9363
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9363
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Nutrition
Animal physiology - Growth and development
Language:English
Deposited On:05 Jun 2018 10:37
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:45

Repository Staff Only: item control page