Home About Browse Search
Svenska


Anderberg, Anna, 2017. Gilts response in behaviour tests : investigation of differences between two genotypes. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

When the breeding with the Swedish Yorkshire (SY) breed ended in 2012, the Dutch Yorkshire (ZY) breed was introduced to Swedish pig producers. Swedish farmers have noticed behavioural differences between SY sows and ZY sows. Different breeding goals and selection environment for the two breeds (different production systems, e.g. single or group housing systems) and different management could cause such behaviour differences. Some behaviours of importance in pig production are aggressive behaviour towards unfamiliar pigs, response towards handling and adaption to environmental changes. The aim of this MSc thesis was to assess differences in reaction in behaviour tests between the breed crosses SY*Hampshire (H) and ZY*Hampshire (H). In total, five behaviour tests were performed: a back test, a human approach test, a novel object test, a suddenness test and an intruder test were performed on 60 gilts in three different age categories (20 individuals in each category): at 10-21 days of age, at 2.5 months of age and at 5 months of age. Half of the gilts were crossbreed SY*H and the other half were crossbreed ZY*H. The SY*H gilts had a tendency to adapt their behaviour patterns towards changing stimuli more easily. In addition, the ZY*H gilts showed tendencies to be more fearful of humans than the SY*H gilts. Knowledge about the behavioural differences between the breeds and the biological background of the differences are important to take into consideration in order to adapt management to the animal material being used.

,

Efter att den svenska yorkshire aveln avslutades 2012 började den nederländska yorkshire, även kallad för Z-linjen av Yorkshire, användas i Sverige. Svenska grisproducenter har noterat beteendeskillnader mellan korsningssuggorna (Y*L), beroende på om svensk Yorkshire (SY) eller nederländska Yorkshire (ZY) ingår. Detta kan indikera genetisk skillnad mellan de två raserna som påverkar grisarnas beteende. Dessa beteendeskillnader kan bero på till exempel olika avelsmål, olika selektionsmiljö, olika produktionssystem, djurvälfärdskrav och skötselrutiner i dessa länder. Två beteenden som kan vara av betydelse för utveckling av skötselrutiner i grisproduktion är aggressivt beteende gentemot andra grisar, reaktion gentemot skötare samt anpassning vid miljöombyten. Totalt genomfördes 5 beteendetester: fixerings test, mänsklig närvaro test, främmande föremål test, plötslighets test och inkräktar test på 60 gyltor. Gyltorna var från tre olika ålderskategorier; 10-21 dagar gamla, 2,5 månader gamla och 5 månader gamla. Hälften av gyltorna var av raskorsningen SY*Hampshire (H) och hälften var av raskorsningen ZY*H. Beteendeskillnaderna som påvisades mellan raserna var bland annat att SY*H gyltorna hade tendenser till att anpassa sitt beteende till en förändring i miljön lättare samt att ZY*H gyltorna tenderade till att vara mer rädda för människor än vad SY*H gyltorna var. Kunskap om beteendeskillnaderna samt de bakomliggande orsakerna till skillnaderna är viktiga att ta hänsyn till för att utveckla skötselrutiner som är anpassade för djurmaterialet som används.

Primär syftet med studien var att undersöka ifall det fanns någon skillnad i reaktion vid beteendetester mellan två olika genotyperna. Ett annat syfte var att undersöka ifall denna respons ändrades över tid inom varje enskilda test. Ett annat ändamål med studien var att utveckla beteendetester som kan genomföras rutinmässigt.

Main title:Gilts response in behaviour tests
Subtitle:investigation of differences between two genotypes
Authors:Anderberg, Anna
Supervisor:Wallenbeck, Anna and Lundeheim, Nils and Gullstrand, Patricia
Examiner:Nilsson, Katja
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:531
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VM001 Animal Science - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:Swedish Yorkshire, Dutch Yorkshire, behaviour test, human approach test, novel object test, intruder test, coping characteristics
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9362
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9362
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal ecology
Language:English
Deposited On:12 Jun 2018 13:07
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics