Home About Browse Search
Svenska


Brunstedt, Katarina, 2010. Osteoartrit på häst. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
295kB

Abstract

Hälta är idag den vanligaste orsaken till att sport- och fritidshästar behöver uppsöka veterinär. Den största andelen av dessa hältor uppkommer på grund av olika problem i hästens synovialleder, som inflammationer eller degeneration av ledbrosket. Felaktig eller för mycket träning liksom olämplig anatomi i leden leder till att ledens strukturer utsätts för onormal stress. Inflammationen börjar oftast i ledvätskan, ledkapseln eller det subkondrala benet. Genom inflammatoriska mediatorer såsom cytokiner sprider sig den inflammatoriska processen till närliggande vävnader. Ledvätskans proteiner, vars funktion är att smörja och upprätthålla näringstillförsel till leden, bryts ner och om inflammationen inte hävs så riskerar brosket att få irreversibla degenerativa skador.
Det finns ett par effektiva behandlingar mot osteoartrit. Flera av dessa har tvetydiga studier om deras resultat bakom sig och vissa preparat känner man inte till hela verkningsmekanismen bakom. Förutom behandling krävs en ökad kunskap om hur hästar ska hållas och tränas på ett sätt som i största möjliga mån förebygger att ledproblem uppstår. Studier har visat att naturlig motion från tidig ålder ger en sundare utveckling av ledens strukturer än om hästar hålls instängda i box. Vad som är naturlig, och inte forcerad, motion samt hur vi ska uppnå detta kräver fler och mer omfattande studier.
Valacker drabbas i större utsträckning av ledproblem än ston (incidensen är nästan dubbelt så hög för valacker som ston), liksom varmblod drabbas i mycket större utsträckning än andra raser. Är det hästens användningsområde, dess fysiska förutsättningar eller den miljö de vistas i som påverkar uppkomsten av osteoartrit? Mer forskning på området behövs för att kunna besvara dessa frågor.

,

Lameness is today the most common reason for veterinary consultations regarding sport- and leisure horses. The largest part of these problems arise from the synovial joints, as inflammation or degeneration of the articular cartilage. Improper training or too much training as well as inappropriate anatomy of the joint leads to abnormal stress in the joint’s structures. The inflammation often arises in the synovia, the joint capsule or the subchondral bone. Trough inflammatory mediators as cytokines, the inflammatory process is spreading to tissues nearby. The proteins in the joint fluid, whose function is to lubricate the joint and maintain its nutrition, degenerates. If the inflammation is not stopped there is a risk for irreversible degenerative injuries in the articular cartilage.
There are a couple of effective treatments against osteoarthritis. Many of them has ambiguous results confirming their efficiency and for some, the mechanism behind is not known. Besides treatment, more knowledge of how to keep and train horses in order to prevent joint disease is required. Studies have shown that natural exercise from an early age gives a more healthy development of the joint’s structure than if the horses are prevented from motion. The exact amount and kind of exercise that could be called “natural” requires more studies.
Geldings suffer from joint diseases in a much larger extent than mares (the incidence is about twice as high for geldings than mares). Warmblood horses are also affected much more often than the other breeds. Is it the use of the horse, its physical preconditions or the environment that leads to the development of osteoarthritis? More research in the area is required in order to find answers to these questions.

Main title:Osteoartrit på häst
Authors:Brunstedt, Katarina
Supervisor:Persson, Elisabeth
Examiner:Jansson, Désirée
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2010:6
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:osteoartrit, häst, ledinflammation, hälta
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-6-303
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-6-303
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:30 Jun 2010 08:25
Metadata Last Modified:08 Oct 2012 12:30

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics