Home About Browse Search
Svenska


Magnusson, Daniel and Ivarsson, Joel, 2018. Olika sätt för att ge järn till smågrisar. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
699kB

Abstract

I de besättningar, vi genomförde vår undersökning ges grisarna normalt en järn-injektion på fjärde levnadsdagen och sedan Protect järnpellets (Lantmännen). Vi ville undersöka om det är möjligt att inte ge grisarna järninjektion utan enbart ge grisarna TorvoJärn Extra (Lantmännen) utan att tillväxten blir sämre.
Grisar har ett behov av järntillskott då de endast föds med en depå om ca 50 mg järn/ liter blod. Detta räcker inte länge. Grisar har ett behov av 223 mg järn under sina tre första levnadsveckor. Av detta kommer 1 mg om dagen genom mjölken från suggan samtidigt som grisen gör av med 10 mg järn/dag. För att täcka behovet av järn krävs därför någon form av tilldelning.
Vi valde ut två gårdar där vi gjorde vårt försök. Grisarna på gårdarna delades in i två grupper. Den ena gruppen fick järninjektion på fjärde levnadsdagen samt därefter Protect järnpellets medan den andra gruppen endast fick TorvoJärn Extra från tredje levnadsdygnet. Ur varje kull valdes tre grisar ut (en liten, en medel och en stor) som vägdes fyra gånger under uppväxten. Sista vägningen skedde när grisarna var klara för förmedling till slaktsvinsstall. Vid den andra vägningen (vid ca 14 dagars ålder) gjordes även ett hemoglobintest för att undersöka om grisarnas blodvärde låg på rätt nivå. Vi upprepade försöket i två uppfödningsomgångar per gård.
Av de registreringar som utfördes noterades det ingen signifikant skillnad i tillväxt. I vår slutsats anser vi därför att det inte är nödvändigt att ge järninjektion utan att användning av TorvoJärn Extra är tillräckligt.

,

In the herds where we conducted our investigation, the pigs were given an iron injection on the fourth day of living, and then Protect iron pellets (Lantmännen). We wanted to examine whether it was possible not to give an iron injection, and only give the pigs peat supplement with iron, TorvoJärn Extra (Lantmännen), without decreasing production performance.
Pigs have a need of iron supplement since they are born with only a depot of approximately 50 mg iron/liter of blood which does not last long. Pigs need approximately 223 mg of iron during their first three living weeks and the piglets will receive approximately 1 mg/day from the milk of the sow. The pig is using about 10 mg iron/day. To cover the need of iron it requires some kind of supplement.
We chose two farms where we did our experiments. The pigs on each farm were divided into two groups, one receiving the iron injection on the fourth day of living and thereafter Protect iron pellets while the other group received only TorvoJärn Extra. From each litter three pigs where chosen and they were weighed four times at different ages. The last weighing took place when the pigs were ready to be moved to the fattening farm. At the second weighing (at an age of about 14 days) there was also a hemoglobin test to see if the pig’s blood count was at the right level. The experiments were repeated twice on each farm.
From the recordings which were made, there was no significant difference in growth. In our conclusion we consider that it is sufficient to use TorvoJärn Extra to avoid anemia without providing an iron injection.

Main title:Olika sätt för att ge järn till smågrisar
Authors:Magnusson, Daniel and Ivarsson, Joel
Supervisor:Botermans, Jos and Olsson, Anne-Charlotte
Examiner:Magnusson, Madeleine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:gris, järn, torv, TorvoJärn Extra, injektion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9282
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9282
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:09 Mar 2018 12:01
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics