Home About Browse Search
Svenska


Hilmér, Oscar and Klasson, Cecilia, 2017. Ökad djurvälfärd i Europa, ett konkurrenshot mot svensk grisproduktion?. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Sedan vi började studera på SLU har vi fått upp ögonen för den internationella konkurrensen för svensk grisproduktion. Syftet med denna studie är att kartlägga om det finns koncept på den europeiska marknaden som kan konkurrera med svenska produkter. Svensk grisproduktion har under de senare åren visat på god lönsamhet till följd av marknadsföring och lyckade strategier mellan grisföretagarna och handeln. Priset har hållit sig stabilt även när den europeiska marknaden har sjunkit och anledningen anses vara att kunden eftersträvar hög djurvälfärd och låg antibiotikaanvändning. (Berg, 2016)
I arbetet har olika koncept och märkningar från länder som kan anses kan komma att konkurrera om import till Sverige undersökts. Genom att läsa många internationella tidskrifter både på internet och via papperstidningar har olika koncept kunnat lokaliserats och vidare intervjuer och studiebesök har lett till kunskap om de befintliga koncepten. Det som framkommer under arbetet är att det pågår många forskningsprojekt i syfte att öka djurvälfärden. Det har framkommit information om märkningssystem för handeln i Danmark, Nederländerna och Tyskland som är upprättat efter efterfrågan av kunder som söker högre djurvälfärd. Dessa uppgifterna berättar att Europa så smått vill höja djurvälfärden i sin produktion.
I undersökningen framkommer många koncept som satsar på att erbjuda en produktion där inga svanskuperingar får förekomma (något som egentligen redan är förbjudet enligt EU-direktivet). MRSA debatten i grisproduktionen är också något som konsumenterna reagerat på och efterfrågar därför lägre användning av antibiotika i djuruppfödningen vilket leder till koncept där användningen regleras i stallarna.
De märkningar som undersökts i studien syftar till att konsumenten lättare ska kunna välja vilken nivå på djurvälfärd hen är beredd att betala för. Systemet är byggt på symboler och ju högre djurvälfärd desto fler symboler ska finnas med på förpackningen.
Den frågeställning som ställdes i studien besvaras och slutsatsen dras att övriga Europa ännu inte är ett hot mot svensk grisproduktion på den svenska marknaden. Märkningarna Beter Leven, Bedre Dyrevelfærd och Fur mehr tierschutz syftar till att öka djurvälfärden inom sitt respektive lands gränser och riktar sig inte mot export. Däremot kan poängteras att Bedre Dyrevelfærd i Danmark är upplagt så att svenskt konventionellt kött har en möjlighet att säljas under den djurvälfärdsmärkningen. De ställs inga krav på att djuret måste komma från Danmark utan det ska bara uppfylla de krav som sätts upp för respektive välfärdsnivå. Norvida (Nederländerna) och Wiking Meat (Danmark) är koncept baserade i traditionella stallar där inga ombyggnationer har krävts för den enskilde grisproducenten att gå med i konceptet. Däremot har förbud mot svanskupering medfört att producenten inte i praktiken kan belägga stallarna så som tidigare och därutöver har krav på att tillföra strömedel till djuren införts. OUA köttet produceras i konventionella stallar utan krav på knorr eller strömedel. Detta koncept marknadsförs endast genom att djuren aldrig blivit behandlade med antibiotika.
Koncepten som innefattas i denna studie ställer generellt inte högre krav på djurvälfärd än den vi redan lagstadgat i Sverige. Det kan ändå finnas anledning att fortsätta ha överblick över Europas produktion och utveckling inom djurvälfärd då en omställning, trots att det i nuläget verkar vara långt fram i tiden, inte alls är att underskatta eftersom länderna idag har betydande storlek på sin grisproduktion och därför kan ställa om en mycket liten del och ändå täcka efterfrågan på välfärdskött.

,

Since we started our studies at SLU we have been interested in international competitions between the countries when it comes to pig production. The purpose of this thesis is to find out if there are any concepts in Europe that could compete with Swedish products. The Swedish pig production has through the later years shown a good profit because of good marketing and successful strategies between pig farmers and the food market. The price of flesh has been rather stable even when the European market has gone down. The reason for this is considered that the consumers wants to by high animal welfare and a low antibiotic use.
Different concepts and food labels has been investigated during the writing, describing animal welfare, from various countries in Europe. Searching on international websites for pig production, reading farming magazines, talking to several people in the business and visiting a farm in Denmark, the information for this thesis was shown. All over Europe there is a lot of research with the purpose to increase animal welfare. Projects of animal welfare labeling in Denmark, The Netherlands and Germany has been found. The results above says that Europe wants to increase their animal welfare.
A lot of concepts offers production where tail docking is forbidden (a rule that is already set by the European Union). The debate on MRSA in pig production is also something that the consumers reacted to and demands lower antibiotic use and has resulted in lower use in stables.
The animal welfare food labels, that is found aims for more convenience for the consumers who can make their own choice on what welfare level they are ready to pay for. The labeling system is built on symbols where the higher welfare gives more symbols on the labeling.
According to the current at issue in this study, the conclusion that Europe so far, is not a threat on Swedish pig production on the Swedish market. The labels Beter Leven, Bedre Dyrevälfärd and Fuhr mir Thierwohl aims to increase the animal welfare in their own country and market and are not orientated for export. On the other hand, it is not impossible for Swedish conventional meat to export and sell our product under one of the welfare labels in Denmarks system Bedre Dyrevälfärd. Norvida (Netherlands) and Wiking Meat (Denmark) are both concepts based on traditional and conventional stables where no reconstructions have been made. Nevertheless, it is not allowed to cut the tails and because of this the farmers have to increase the space for each individual pig and also, set by regulations, give them straw for occupation. OUA- meat is also produced in normal conventional stables but here there are no restrictions about the tail cutting so the tails are normally cut during the first day of the pigs life as in normal scenario.
The concepts included in this study does not apply harder rules than the Swedish animal welfare law do. But, thinking further, there is a good reason to keep an eye on the European production and their progress in animal welfare issues. This because of the significant size of their total production, which means they only have to readjust small parts of their production to the higher levels and there for are able to compete on markets that demand higher animal welfare.

Main title:Ökad djurvälfärd i Europa, ett konkurrenshot mot svensk grisproduktion?
Authors:Hilmér, Oscar and Klasson, Cecilia
Supervisor:Olsson, Anne-Charlotte
Examiner:Larsson, Jan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:svensk grisproduktion, välfärdskoncept, djurskyddslagen, svenskt kött, knorr, fixering, halm
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9257
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9257
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:23 Mar 2018 11:45
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics