Home About Browse Search
Svenska


Axelsson, Vega, 2017. Produktionsuppföljning inom slaktkaninsproduktion. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Efterfrågan på kaninkött växer och i takt med det växer även gårdarna som producerar kaninkött. När djurantalet ökar är det viktigt att ha en god kontroll på sina djur både ur avels- och produktionssynpunkt. I dagsläget finns inget program som producenter kan använda för att följa upp sin produktion och detta är något som efterfrågas av vissa producenter.

I detta arbete undersöks hur svenska kaninköttsproducenter arbetar med produktionsuppföljning på sina gårdar samt om det finns ett behov av ett program där producenterna kan registrera produktionsdata. Genom kvalitativa intervjuer har 15 stycken kaninproducenter med allt från 4 till 100 kaninhonor besvarat frågor om sin produktion, hur de arbetar med produktionsuppföljning samt om de saknar ett program för produktionsuppföljning och vad de tycker att ett sådant program ska innehålla.

De flesta av producenterna har redan i dagsläget någon form av produktionsuppföljning. Vissa har gjort egna system för detta i Excel och vissa antecknar på papper och analyserar i huvudet. Kaninproducenterna som har deltagit i studien ser generellt sett ett behov av ett program som hjälper dem med produktionsuppföljningen. Med hjälp av förbättrad produktionsuppföljning vill de flesta få bättre kontroll över sina avelsdjur, sin produktion och sin ekonomi samt kunna jämföra sina resultat med kollegor i branschen. Många kan tänka sig att betala en summa för att få tillgång till ett program som erbjuder en enkel och effektiv produktions-uppföljning. Gårdar med många honor upplever ett större behov av ett produktionsuppföljningsprogram än mindre gårdar.

Ett program där producenter kan registrera produktionsresultat ska vara enkelt att använda och ge producenterna överskådliga och lättolkade resultat.

,

The demand of rabbit meat is constantly growing and so are the farms that are breeding rabbits for human consumption. As the numbers of animals on the farms are increasing the importance of control of the farm animals are getting more important from both breeding and production aspects. Today there is not any program available for production monitoring in the Swedish rabbit production. Some producers request a program.

This paper examines how producers of rabbit meat in Sweden work with monitoring of the results from the production and if there are need of a special data program where the producers can register their results. By qualitative interviews, 15 rabbit farmers with 4-100 females in their production answered questions about their production: how they work with production monitoring, if they need a program for production monitoring and what that program should contain to help them.

Most of the farmers do already use production monitoring in some way. Some of them have made their own systems in their computers. Some of them are writing down their results and tries to analyze them. The farmers included in the study generally experienced a need of a production monitoring program. Improved production monitoring will help the farmers to better control their breeding material, their production, and their economic results. Many of the farmers were willing to pay to use a program that provides them easy and effective production monitoring. Farms breeding many animals have greater need of a program for production monitoring.

A production monitoring program should be easy to use and give the users data that are transparent and easy to understand.

Main title:Produktionsuppföljning inom slaktkaninsproduktion
Authors:Axelsson, Vega
Supervisor:Magnusson, Madeleine
Examiner:Herlin, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:slaktkanin, produktionsuppföljning, kaninproduktion, kaninkött, nyckeltal, slaktkaninsproduktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9261
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9261
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:26 Feb 2018 13:27
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics