Home About Browse Search
Svenska


Sandén, Christine, 2017. Vilka faktorer påverkar lantbrukaren i valet av placering av en ny byggnad? : stall för mjölkkor, dikor, tjurar och får. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Med jämna mellanrum behöver byggnaderna på en gård uppdateras. Det kan ske antingen genom renovering, ombyggnad eller utbyggnad av de befintliga byggnaderna. När det inte är tillräckligt behövs en ny byggnad. Vad är det då som påverkar lantbrukaren i valet av placering av den nya byggnaden?

Syftet med den här undersökningen är att se vad som påverkar lantbrukare i deras val av placering av en ny byggnad. Är det en specifik faktor som påverkar eller är det flera? Finns det någon likhet eller skillnad mellan produktionsgrenarna? Mitt mål med undersökningen är att öka kunskapen i ämnet och belysa vad lantbrukare tycker har varit svårt vid placeringsvalet.

I litteraturundersökningen tar jag bl.a. upp historia om hur byggnader har placerats, vad lagen säger om uppförandet av byggnader, hur gårdsbilden påverkas av byggnaders placering, logistik på gården, hur topografi och markförhållanden påverkar samt brand och brandrisk.

Det här är en intervjuundersökning för att försöka ta reda på vilka faktorer som påverkar. Jag har intervjuat sju lantbrukare varav fyra hade mjölkproduktion och de andra hade får, dikor och tjurar. Jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer för att kunna låta lantbrukarna utveckla sina svar. En lantbrukare var aktiv i Östergötland medan resten var aktiva i Småland.

Resultatet är skrivet så att svaren från varje gård är sammanställd i en enskild löpande text, detta för att lättare kunna se varje gårds förutsättningar och tankar. Jag har försökt återge svaren på intervjuerna så nära det sätt som jag fick det berättat för mig, både till innehåll och form. Två av lantbrukarna kommenterade att förr byggdes ladugårdarna i raka väderstreck, norr till söder eller öst till väst. Den ena av dem tyckte det var konstigt att det idag byggs utan att följa väderstrecken.

Det går att se att dagens teknik skapar nya förutsättningar. Förr var det viktigt att ha översikt från bostad eller personaldel medan det idag är flera som tänker att det kan lösas med hjälp av kameror i och utanför byggnaderna. Likaså om semin eller veterinär ska komma ringer dessa i vissa fall innan och säger att de är på väg eller är i närheten. Det gör att lantbrukaren inte behöver stå och passa för att se när de kommer.
Det jag kommit fram till är att varje gård är unik och har sina egna förutsättningar. Det är ofta flera faktorer som har påverkat valet av placering och de flesta av dem jag tog upp i min frågeställning har de funderat på. Det är inte alltid faktorerna har orsakat problem, men lantbrukaren har funderat på dem. Det fanns en faktor alla lantbrukare funderat på och tagit hänsyn till: logistiken på gården. Närmare bestämt transporterna till och från gården. Alla hade tagit hänsyn till detta bl.a. för att de lastbilar med släp som kommer ska kunna vända eller på annat sätt lätt ta sig runt gården. Lika så var det viktig för lantbrukarna att i framtiden kunna bygga ut sina stallar.

,

Every now and then the buildings on a farm needs to be updated. This can be done either through renovation, rebuilding or expansion of existing buildings. When that is not enough, a new building is needed. What affects the farmer in his or her choice of location of the new building?

The purpose of this survey is to see what affects farmers in their choice of location of a new building. Is it a specific factor that affects or is it several? Is there any similarity or difference between the branches of production? My goal of the survey is to increase the knowledge of the subject and to highlight what farmers think was difficult in the choice of place.

In the literature study I have looked in to what the literature says about for example orientation, transport and logistics, a bit of history, what the Swedish law says and how the ground can affect the location of the building. Depending on the conditions you can come across different problems and have to demolish rock or have a smooth building project. There is also a section about the interaction between agricultural and the city who are coming closer and closer together, both for good and bad. It’s not uncommon that the residents in rural areas get irritated by the odor and sound that comes from farms.

This is an interview survey to try to find out what factors affect. I have interviewed seven farmers, four of whom had milk production and the others had sheep, beef cow and bulls. I have used semi-structured interviews to enable farmers to develop their answers. One farmer was located in Östergötland while the rest were located in Småland.

The farmers had a lot to say and a lot of different experiences. That is the reason why the individual interviews are presented separately, I believe it will make the differences more clear. Two of the farmers commented that in the past, the barns were built in straight cardinal direction, north to south or east to west. One of them thought it was strange that it is being built today without following the cardinal direction. All the farmers with dairy production said they placed their new buildings close to the pastures. It makes it easier in the summer when the cows has to go out every day and graze.

In the future there may be other aspects that will affect the farmer more. New technic creates new possibilities. Like with the view over the farmyard, today that can be done with surveillance camera and don’t have to be done from the house or staffroom. Thanks to the mobile phones, veterinarians and inseminators can call when they are on their way so the farmer does not have to be on the look-out to see when they come. Solar power is also something that may come more in the future.Many of the farmers would have taken that into consideration if they would have built today, because when they built not many talked about it.

As a conclusion I could see that every farm is unique and have its own conditions. There were more than one aspect that each farmer had taken into consideration. But the farmers had somewhat different aspects they had thought more off. But still there were resemblances also. All the farmers had thought about the logistics on the farm. Especially the transportations to and from the farm with lorry and trailers so that they can easily turn arround on the farmyard. Also the future was important. All farmers wanted to be able to extend their buildings if they would expand and get more animals.

Main title:Vilka faktorer påverkar lantbrukaren i valet av placering av en ny byggnad?
Subtitle:stall för mjölkkor, dikor, tjurar och får
Authors:Sandén, Christine
Supervisor:Jeppsson, Knut-Håkan
Examiner:Hörndahl, Torsten
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:byggnadsplanering, byggnadsorientering, gårdsbild, placering av byggnad, lantbruk, ladugård, stall, building orientation, agriculture, livestock building, barn
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9260
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9260
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Farm layout
Language:Swedish
Deposited On:26 Feb 2018 13:20
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics