Home About Browse Search
Svenska


Mirbt, Daniela, 2018. Självlåsande resorberbart implantat för ligering av funikel vid kastration av häst – ett pilotförsök. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
947kB

Abstract

Kastrering av hingst är en av de vanligaste kirurgiska åtgärderna på häst. Kastration kan göras på stående eller liggande häst och utföras på betäckt eller obetäckt funikel. Skillnaden mellan betäckt och obetäckt funikel är att i den först nämnda metoden öppnas inte tunica vaginalis parietalis. Kastrering på obetäckt funikel är den vanligaste metoden.
Postoperativa komplikationer är ganska vanligt förekommande fastän det är ett rutinmässigt ingrepp. Generell förekomst av komplikationer rapporteras vara mellan 6-60 % beroende på använd metod. Kraftig svullnad i operationsområdet är den vanligaste komplikationen totalt sett följt av infektion.
Hemostas vid kastrering erhålls vanligtvis med kastrationstång som krossar vävnaden i några minuter. En ligatur kan användas som ytterligare säkerhet för att säkerställa hemostas. Användning av buntband vid ligering av kärl har beskrivits som en snabb och enkel metod för att erhålla hemostas. Nackdelen med buntband är att de orsakar en främmandekroppsreaktion hos individen.
LigaTie® är ett resorberbart självlåsande kirurgiskt implantat vars funktion baseras på ett vanligt buntband. LigaTie® har tidigare testats framgångsrikt vid bl.a. ligering av funikel hos hanhund och äggstockskärl hos tikar. I detta pilotförsök prövades en ny metod för kastrering av häst med det resorberbara implantatet vid ligering av funikeln. Inledande tester gjordes på hästfuniklar ex vivo för att utvärdera implantatets beteende i aktuell vävnad; ingen ligaturglidning kunde provoceras vid dragning i sidled. Implantatet testades därefter in vivo på liggande häst. Implantatet anlades runt obetäckt funikel efter att vävnaden krossats med maschtång. Även buntband testades in vivo på betäckt funikel efter att krossfåra skapats med peang.
I pilotförsöket erhölls hemostas genom att använda två buntband på betäckt funikel och med LigaTie® på obetäckt funikel. Vidare studier behövs för att kunna ta fram ett kirurgiskt resorberbart implantat med rätt dimensioner och mekaniska egenskaper för en optimerad användning på häst.

,

Castration is one of the most common surgical procedures in equine medicine. The procedure can be performed with the horse standing or in recumbent position and with an open or closed method. There are many different techniques used for castration where the open method is the most common one. The difference between the open and closed method is that in the latter the parietal tunic is not incised.
Complications associated with castration are common even though it is a routine procedure. The general complication rate following castration is between 6-60 % depending on the method used. The most common complication is scrotal swelling followed by infection, which is also the most common complication following standing castration.
Hemostasis during castration is usually obtained by using an emasculator that crushes the tissue during a couple of minutes. A ligature can be used as an extra safety measure to ensure hemostasis. The use of nylon tie-raps or cable ties to ligate vessels has been described as a quick and easy method to obtain hemostasis. The disadvantage of the tie-rap is that it causes a chronic foreign body reaction in the patient.
LigaTie® is a resorbable self-locking surgical implant with a mechanism similar to a nylon tie-rap. LigaTie® has previously been tested successfully during ligation of the spermatic cord in male dogs and on ovarian vessels in female dogs. In this pilot test a new method for castration of horses was tested where the resorbable implant was used to ligate the spermatic cord. Preliminary testing was done ex vivo on equine spermatic cords to evaluate the implant’s behavior in the current tissue; sliding of the implant could not be provoked by sideway traction. The implant was also tested in vivo on a recumbent horse. The implant was placed around the spermatic cord (open method) after the tissue had been crushed with a Masch Castration Forceps. Also nylon tie-raps were tested in vivo, they were placed around the spermatic cord (closed method) after the tissue had been crushed with hemostatic forceps.
In this pilot test hemostasis was obtained following application of two tie-raps with the closed technique and with the open technique hemostasis could be obtained with LigaTie® after a crush with a Masch castration forceps. Further studies are needed to develop a surgical resorbable implant with suitable dimensions and mechanical properties for an optimized use in equines.

Main title:Självlåsande resorberbart implantat för ligering av funikel vid kastration av häst – ett pilotförsök
Authors:Mirbt, Daniela
Supervisor:Höglund, Odd
Examiner:Wattle, Ove
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2018:11
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Kastrering, Häst, Komplikationer, LigaTie, buntband
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9234
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9234
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:13 Feb 2018 10:47
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics