Home About Browse Search
Svenska


Staaf Hästö, Lovisa, 2018. Förekomst av specifika bakterier i färskfoder innehållande produkter från fjäderfä åt hund. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
515kB

Abstract

Färskfoder och BARF ”ben och rå föda” har utvecklats till att bli ett allt mer populärt utfodringsalternativ för hundar. Dess användning är dock även associerad med viss debatt då icke värmebehandlade köttprodukter kan vara förenade med en ökad förekomst av bakterier, jämfört med övriga kommersiella utfodringsalternativ. Vissa bakterier kan orsaka förskämning av kött och indikerar nedsatt hygienisk kvalité. Andra bakterier kan vara potentiella patogener, både för hundar som konsumerar färskfodret, men även för hundägare som hanterar fodret och i ett senare skede också hundens avföring där dessa bakterier kan utsöndras.
I denna studie undersöktes 30 färskfoderprover innehållande slaktprodukter av fjäderfä avseende den kvalitativa förekomsten av Salmonella spp. och Campylobacter spp. samt den kvantitativa förekomsten av Enterobacteriaceae och Clostridium perfringens. Proverna var inköpta i Uppsala, Örebro, Borlänge och Falun. Av dessa 30 prov var åtta av svenskt ursprung, åtta av finskt ursprung, sex av norskt ursprung och åtta av brittiskt ursprung. Enterobacteriaceae påvisades i samtliga färskfoderprover, där bakteriemängden varierade mellan log 1,8 – 6,1/g färskfoder. Clostridium perfringens påvisades i totalt 10 (33,3 %) av 30 prover, varav sex av proverna var av norskt ursprung, ett av svenskt ursprung och tre av finskt ursprung. Samtliga prover påvisade en spridning avseende C. perfringens mellan log 1,0 – log 2,4/g färskfoder. Campylobacter coli påvisades i ett prov med brittiskt ursprung och Campylobacter jejuni påvisades i ett prov med norskt ursprung. Salmonella Typhimurium påvisades i ett prov med svenskt ursprung.

,

Raw dog food and BARF “bone and raw food” has become an increasingly popular feeding alternative for dogs. Its use is however associated with some debate due to the fact that raw meat is associated with a higher occurrence of bacteria compared to other commercial feeding alternatives. Some species of bacteria can cause spoilage of meat and indicate insufficient hygiene. Other bacterial species can however be pathogenic, both for dogs consuming the feed, but also for dog owners handling the feed and later on also handling the dog’s faeces in which these bacteria can be excreted.
In this study 30 samples of raw food containing slaughter products of poultry were examined regarding presence of Salmonella spp. and Campylobacter spp. and quantification of Enterobacteriaceae and Clostridium perfringens. The products were purchased in the regions of Uppsala, Örebro, Borlänge and Falun. A total of eight samples originated from Sweden, eight from Finland, six from Norway and eight from Great Britain. Enterobacteriaceae could be quantified in all samples, with bacterial levels between log 1,8 and 6,1/g raw food. Clostridium perfringens could be quantified in 10 (33,3%) out of 30 samples, six of them were of Norwegian origin, one of Swedish origin and three of Finish origin. The samples in which C. Perfringens was detected contained bacterial levels between log 1,0 and 2,4 log/g raw food. Campylobacter coli was detected in one sample of British origin and Campylobacter jejuni was detected in one sample of Norwegian origin. Salmonella Typhimurium was detected in one sample of Swedish origin.

Main title:Förekomst av specifika bakterier i färskfoder innehållande produkter från fjäderfä åt hund
Authors:Staaf Hästö, Lovisa
Supervisor:Hansson, Ingrid and Fernström, Lise-Lotte and Wikström, Camilla
Examiner:Boqvist, Sofia
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2018:10
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:färskfoder, BARF, Salmonella, Campylobacter, Enterobacteriaceae, Clostridium perfringens
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9278
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9278
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:09 Mar 2018 09:36
Metadata Last Modified:12 Apr 2019 23:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics