Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Linnéa, 2018. En fallstudie av effekten av systemisk NSAID-behandling hos sex hästar med ortopedisk sjukdom : förändras smärtbeteende och rörelseasymmetri?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
801kB

Abstract

Hälta är den vanligaste orsaken till veterinärvård hos våra svenska hästar och leder många gånger till en förkortad tävlingskarriär, avlivning och lidande. Hältor kan vara svåra att identifiera vilket leder till att många hästar går med en hältproblematik en längre tid innan ägarna söker veterinärvård. När hästen inkommer till veterinären kan en kronisk smärtproblematik ha utvecklats till följd av hältans långa duration. Kronisk smärta är mycket mer komplex än en akut inflammatorisk smärta vilket gör den svårare att behandla. Studien har genomförts i syfte att ge ökad insikt om huruvida behandling med ett icke-steroid antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID) kan förutsättas vara effektivt som behandling av kroniska ortopediska lidanden hos häst. För att undersöka detta studerades rörelseasymmetri och smärtuttryck före, under och efter per oral behandling med NSAID hos sex hästar med klinisk hälta som varat i minst två veckor. Hästarnas rörelser mättes objektivt med Lameness Locator. Under mätningarna travade hästarna rakt fram på hårt underlag. Smärtutvärdering gjordes i boxen i direkt samband med rörelsemätningarna med hjälp av en klinisk smärtgraderingsskala (the Equine Pain Scale). Det kunde inte ses några tydliga skillnader i hästarnas rörelseasymmetri innan, under eller efter NSAID-behandling. Hästarna hade genomgått hältutredning och hos hälften gick hältan att bedöva bort med diagnostiska anestesier. Resultatet från denna fallstudie visar att NSAID-behandling inte kan förutsättas ge en fullständigt smärtlindrande effekt och därmed minskad rörelseasymmetri (hälta) vid kronisk hälta. Smärtutvärderingsskalan visade sig vara otillräcklig för identifiering och gradering av kronisk ortopedisk smärta hos de studerade hästarna.

,

Lameness is the most common cause of veterinary care among Swedish horses and often leads to shortened athletic careers, euthanasia and suffering. Lameness can be difficult to identify. This means many horses experience orthopaedic problems for a long period of time before the owner seeks care. When the horse is presented to a veterinarian, chronic pain may have evolved as a result of the long duration of lameness. Chronic pain is much more complex than an acute inflammatory pain, which makes it more difficult to treat. The aim of this study is to gain an increased understanding of whether non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) can be presumed effective as treatment for chronic orthopedic pain in horses. To investigate this, movement asymmetries and pain expressions were studied before, during and after oral treatment with NSAIDs in horses with a clinical lameness that lasted for at least two weeks. The horses' movements were measured objectively with Lameness Locator. The measurements were performed at the trot, on hard surfaces in straight line. In conjunction with the measurements pain scoring was performed in the box using the Equine Pain Scale. There were no clear differences in the horse's asymmetries before, during or after NSAID treatment. The horses had undergone lameness examinations and in half of the cases the lameness could be blocked with diagnostic anesthesia. The results from this case study show that the equine clinician cannot rely on the effect of NSAID treatment for complete pain relieve and decreased asymmetry in chronic lameness. The Equine Pain Scale proved to be insufficient for identification and rating of chronic orthopedic pain in the studied horses.

Main title:En fallstudie av effekten av systemisk NSAID-behandling hos sex hästar med ortopedisk sjukdom
Subtitle:förändras smärtbeteende och rörelseasymmetri?
Authors:Andersson, Linnéa
Supervisor:Hernlund, Elin and Ask, Katrina
Examiner:Rhodin, Marie
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2018:27
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:Häst, Hälta, Asymmetri, Smärta, Kronisk, smärtutvärdering, NSAIDs
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9232
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9232
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:13 Feb 2018 10:09
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics