Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Tove, 2017. Gastrointestinal nematodes in goats in small holder flock around Gaborone, Botswana. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
410kB

Abstract

Small ruminants are of great importance in developing countries, where people rely on them for meat, milk and hides. In Botswana, as well as in other African countries, a major health and production problem is internal parasites, such as nematodes. The control of nematodes has for many years relied solely upon anthelmintic treatment, which has led to emergence of resistant worms. This study was conducted to map gastrointestinal nematodes in goats around Gaborone in Botswana and to investigate their response to anthelmintic treatment with ivermectin.
Ten farmers from three different areas around Gaborone were included, each of them keeping approximately 30 goats. A total of 10 animals from each flock were sampled, resulting in a sample size of 100 animals. Each animal was assessed in regards to body condition score (BCS) and color of conjunctivae (FAMACHA®), sampled for faecal material and blood and marked with spray paint. The whole flock was dewormed with ivermectin. Counting of nematode eggs in the faeces was done with a modified McMaster method, and HCT was done with microhematocrit tubes. Between 10-14 days after deworming, the farms were revisited and the animals that were positive the first time were resampled and new egg counts were performed. To assess the efficacy of ivermectin a faecal egg count reduction test (FECRT) was performed. Larval cultures from each positive flock were set and harvested larvae were used for DNA extraction and later PCR and gel electrophoresis to determine presence of Haemonchus contortus.
The results showed presence of nematodes in all flocks, but with significant differences between all three areas. The lowest mean EPG was 30±42, and the highest 510±261. The top three highest mean EPG were observed in Kopong and the top three lowest mean EPG in Modipane. In Kopong, one flock had significantly higher faecal egg counts than all the other herds except from one in the same area. After deworming, only one flock (Modipane) was negative at the time of resampling while one flock in Kopong had higher egg counts than before treatment. Haemonchus contortus was shown to be present in 4 out of 10 flocks and in all three areas.
Due to low levels of infection and sup-optimal doses of ivermectin, the results of FECRT and the assessment of anthelmintic resistance could not be considered valid. However, the complete lack of egg reduction in one of the flocks coupled with a management of frequent deworming strongly suggests presence of anthelmintic resistance to ivermectin in this particular flock.

,

Små idisslare är viktiga produktionsdjur i utvecklingsländer där människor är beroende av deras kött, mjölk och hudar. I Botswana, och andra länder i Afrika, är inälvsparasiter en stor orsak till nedsatt hälsa och produktion. Dessa har länge kontrollerats framför allt, och många gånger enbart, med hjälp av antiparasitära medel, men denna användning har lett till utvecklingen av resistens hos parasiterna. Den här studien utfördes med mål att kartlägga prevalensen av nematoder hos getter runt Gaborone och hur dessa svarar på behandling med avmaskningsmedel innehållande ivermektin.
Tio djurägare från tre olika områden runt Gaborone deltog i studien. Varje besättning bestod av ungefär 30 getter. Från varje besättning valdes 10 djur ut, vilket resulterade i sammanlagt 100 provtagna djur. Dessa djur bedömdes med avseende på BCS och FAMACHA, det togs träck- och blodprov varefter de märktes med färg. Hela besättningen avmaskades med ivermektin. Därefter utfördes äggräkning med en modifierad McMaster metod och hematokrit mättes med mikrohematokrit, Mellan 10-14 dagar efter första provtagningen återbesöktes besättningarna och ett nytt träckprov togs från de djur som varit positiva vid första besöket. En ny äggräkning utfördes och därefter beräknades reduktionen i äggutskiljning efter avmaskning med hjälp av en reduceringsmodell (FECRT) för att bedöma effekten av ivermektin. Från varje positiv besättning sattes en larvodling där larverna användes till att extrahera DNA som senare användes för att undersöka förekomst av Haemonchus contortus efter PCR och med efterföljande elektrofores.
Resultaten visade att det fanns nematoder i samtliga besättningar, även om antalet nematodägg varierade signifikant mellan alla tre områden. Den lägsta beräknade medelmängden var 30±42 EPG och den högsta 510±261 EPG. De tre högsta värdena återfanns alla i området Kopong och de tre lägsta i området Modipane. I Kopong hade en besättning signifikant högre EPG än alla andra besättningar, bortsett från en som fanns i samma område. Efter avmaskningen var en besättning negativ vid den andra provtagningen medan en besättning i Kopong hade högre EPG än vid första provtagningen. Haemonchus contortus påvisades endast i 4 av de 10 besättningarna men i samtliga tre områden.
På grund av låga infektionsgrader och en suboptimal dosering av ivermektin kunde resultaten av reduceringsmodellen FECRT och bedömningen av resistens inte anses giltiga. Det obefintliga behandlingssvaret i en besättning kombinerat med de mer frekventa avmaskningarna som utfördes där ger dock en stark misstanke om resistens gentemot ivermektin hos denna djurgrupp.

Main title:Gastrointestinal nematodes in goats in small holder flock around Gaborone, Botswana
Authors:Johansson, Tove
Supervisor:Höglund, Johan
Examiner:Novobilsky, Adam
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2017:76
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:nematodes, goats, anthelmintic resistance, Botswana
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9211
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9211
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:English
Deposited On:29 Jan 2018 08:43
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics