Home About Browse Search
Svenska


Wulcan, Sofia, 2017. Pulsed inhaled nitric oxide during mechanical ventilation in horses undergoing abdominal surgery : the effect on arterial oxygenation. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
418kB

Abstract

The aim of this study was to evaluate the effect of pulsed inhaled nitric oxide (PiNO) during intermittent positive pressure ventilation (IPPV) on arterial oxygenation and right to left vascular shunt in colic horses undergoing abdominal surgery. Hypoxemia is a serious complication commonly occurring during general equine anaesthesia. Several different methods to improve oxygenation have been studied, where use of PiNO has introduced novel thinking. Previous studies have shown that PiNO is an effective method to treat low arterial oxygenation during general anaesthesia in both healthy horses and in spontaneously breathing colic horses. The combination of mechanical ventilation and PiNO has however not before been studied. This is a crucial step before the method can be adapted to clinical practise, as many horses require mechanical ventilation during general anaesthesia to avoid hypoventilation and respiratory acidosis. The results from the present study showed that the alveolar-artieral oxygen partial pressure difference (P(A-a)O2) decreased in horses receiving PiNO during IPPV. A significant increase in partial pressure of oxygen (PaO2), oxygen saturation of arterial blood (SaO2) and oxygen content (CaO2) was measured. Furthermore, the right to left vascular shunt decreased during PiNO. In conclusion, the present study showed that PiNO during IPPV results in an improved arterial oxygenation in colic horses undergoing abdominal surgery.

,

Syftet med studien var att utvärdera effekten av pulsad inhalerad kvävemonoxid (PiNO) på arteriell syresättning och vaskulär shunt i samband med övertrycksventilering (IPPV) hos kolikhästar som genomgår bukkirurgi. Hypoxemi är en allvarlig och vanligt förekommande komplikation under allmän anestesi på hästar. Flera olika metoder för att förbättra syresättningen hos hästar under allmän anestesi har studerats, varav PiNO är en. Tidigare studier har visat att PiNO är en mycket effektiv metod för att behandla låg arteriell syresättning under allmän anestesi hos både friska hästar och hos kolikhästar som spontanandas. Dock har kombinationen av övertrycksventilering och PiNO ej tidigare studerats. Detta är ett viktigt steg innan metoden kan anpassas till klinisk praxis då många hästar är i behov av mekanisk ventilering under allmän anestesi för att undvika hypoventilation och respiratorisk acidos. Resultaten från den här studien visade att hästar som behandlades med PiNO i kombination med IPPV fick en minskad alveolär-arteriell syrgasdifferans (P(A-a)O2), ökade i arteriellt syretryck (PaO2), arteriell syremättnad (SaO2) och arteriellt syreinnehåll (CaO2). Jämfört med kontrollhästar som endast erhöll IPPV minskade även den vaskulära shunten när hästarna behandlades med PiNO. Sammanfattningsvis visade studien att behandling med PiNO i kombination med IPPV leder till en förbättrad arteriell syresättning hos kolikhästar som genomgår bukkirurgi.

Main title:Pulsed inhaled nitric oxide during mechanical ventilation in horses undergoing abdominal surgery
Subtitle:the effect on arterial oxygenation
Authors:Wulcan, Sofia
Supervisor:Nyman, Görel
Examiner:Edner, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:2017:9
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:PINO, nitric oxide, anaesthesia, horse, IPPV, colic, hypoxaemia
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9188
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9188
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:English
Deposited On:15 Jan 2018 08:30
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics