Home About Browse Search
Svenska


Ström, Julia and Østrem, Dina, 2017. Teknikskydd - hur medvetna är ryttarna? : en pilotstudie om medvetenheten kring dess verkan och hur de används. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Show jumping is a popular equestrian sport in Sweden, where the results on shows are affected by the jumping technique of the horse. There are ways to improve the horse’s jumping technique. For example, technical hind limb boots are getting more popular in training and on shows. In 2010, the Swedish Equestrian Federation decided on regulations concerning hind limb boots allowed on young horses up to seven years of age when competing in show jumping. The aim of the rules was to forbid technical hind limb boots on competing youngsters.
The aim of the study was to see how much knowledge there is about the effects of the technical hind limb boots in local 100 cm classes and regional 130 cm classes on shows in Skåne, how many riders that are using them, what kind of riders who are using them the most and also if there is a difference between the numbers of users in 100 cm classes compared to 130 cm classes.
The study was made on four different shows in Skåne. Two classes in 100 cm was compared to two classes in 130 cm. There was made two different studies on every show. One field study was made, where data was collected on how many riders using technical hind limb boots, back boots and no boots. One survey was made, where all the riders who were using technical hind limb boots answered a questionnaire. The results of the study shows that the usage of technical hind limb boots seems to be more common in the 100 cm classes compared to the 130 cm classes, but that the riders in the 130 cm classes are more aware of the impact of the technical hind limb boots than the riders in the 100 cm classes.

,

Hoppning är en populär ridsportgren i Sverige där tävlingsresultaten till stor del beror på hästens hoppteknik. Det går att träna hästen till att förbättra sin hoppteknik, men det finns även andra metoder som kan användas för att försöka förbättra hästens hoppteknik. På senare år har diskussionen om de så kallade ”teknikskydden” blivit allt vanligare bland ryttare och tränare. Teknikskydd är ett slags bakbensskydd som anses kunna förbättra hästens hoppteknik. År 2010 utkom nya regler i Sverige för vilka slags bakbensskydd som är tillåtna att använda på tävling för hästar upp till sju års ålder och dessa regler syftar till att förbjuda teknikskydd på tävlande unghästar.
Syftet med denna studie var att ta reda på hur stor kunskap det finns om teknikskydd i lokala 100 cm-klasser och regionala 130 cm-klasser på tävlingar i Skåne, vilka ryttare som använder dem, hur stort användandet av teknikskydd är och om det skiljer sig åt mellan de ryttare som rider 100 cm respektive de som rider 130 cm. Studien har två frågeställningar: hur vanligt förekommande är teknikskydd på lokala hopptävlingar i 100 cm jämfört med regionala hopptävlingar i 130 cm i Skåne? Vilka är användarna av teknikskydd och hur stor kunskap har de om teknikskydd i respektive klass? Studiens hypotes är att teknikskydd är mer vanligt förekommande i klassen 130 cm och att kunskapen om dem är större i klassen 130 cm.
Studien gjordes på fyra olika tävlingar i Skåne. Två lokala klasser i 100 cm jämfördes med två regionala klasser i 130 cm. På varje tävling gjordes två olika studier. Dels en fältstudie, där det insamlades data på hur många som red med teknikskydd, vanliga bakbenskydd och utan skydd. Dels gjordes en enkätstudie där ryttare som red med teknikskydd fick svara på en enkät.
Resultatet av studien antydde att användandet av teknikskydd var större i 100 cm-klassen än i 130 cm-klassen, men att kunskapen kring teknikskydd var större i 130 cm-klassen jämfört med 100 cm-klassen. De flesta i 130 cm-klassen var medvetna om att de red med teknikskydd, medan ryttarna i 100 cm-klassen var mindre medvetna om det.

Main title:Teknikskydd - hur medvetna är ryttarna?
Subtitle:en pilotstudie om medvetenheten kring dess verkan och hur de används
Authors:Ström, Julia and Østrem, Dina
Supervisor:Borg, Astrid and Aittola, Petra
Examiner:Sassner, Hanna
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K78
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:teknikskydd, hoppteknik, häst, utrustning, hopptävling, bakbensskydd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9186
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9186
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Miscellaneous animal disorders
Language:Swedish
Deposited On:17 Jan 2018 11:01
Metadata Last Modified:21 Feb 2019 07:59

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics