Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Magdalena, 2017. Analyse of the early effects on the Ukrainian forestry sector as a result of the Log Export ban : an interview study with economic analyses, including theories about trade and export. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Illegal logging and illegal export of roundwood has been of great concern within the forestry sector around the whole world for a long time. One of the most common tools used in hopes to resolve this issue is a law called The Log Export Ban (LEB). When the government in a country implements this law, it means that the country is no longer allowed to export unprocessed wood. This has a drastic effect on the country itself, but also surrounding countries that has been dependent on import of the unprocessed wood. The aim of the law is however to help the country develop its national processing industry, create more job opportunities and this way increase the national income. The hope is also that a LEB will reduce the amount of illegal cutting and over harvest. Ukraine has been suffering from these issues and therefore the parliament decided to insert an export ban on all roundwood, except pine, starting in November 2015 and for pine starting from January 2017. This field study, conducted from April- May 2016, aims to analyse the early effects of the LEB in Ukraine, based on the national forest organisations perspective.

The opinions about the implementation of a LEB in Ukraine are widely spread among the respondent in the research. In general it is clear that the private forestry sector is in general positive towards the law, while that governmental sector is strongly negative. This result was not surprising, knowing that Ukraine has no forest privatisation, where only the governmental sector can own, harvest and export roundwood. Now when the country is facing a LEB, the forestry sector has to lie out a business strategy adapted to this new business environment in order to succeed. Although, the results show a very slow change, where most companies have chosen not to adjust to this new law because of political instabilities and an uncertain future.

Theories about export restrictions suggest that an export ban should lead to lower timber prices on the local market because of higher supply. This has not happened in Ukraine even if the harvest volume has stayed the same. Instead the governmental companies, who sell the timber, have increased the national prices slightly. This has left the private processing sector very disappointed, where they would like to buy more roundwood, but the prices are too high. At the same time the governmental companies explain that their timber goes to waste because they cannot sell everything on the Ukrainian market.

The explanations to these results seem to be complicated and should be investigated further. During this research, most respondents, explaining how deep it has its roots in the country, brought up corruption to the surface. Field trips, extended interviews by the researcher of this thesis, together with Ukrainian articles, news and professors all indicate that there is still illegal export from Ukraine to Romania.

,

Illegal avverkning och illegal export av rundvirke har varit ett stort problem inom skogssektorn över hela världen under en lång tid. Ett av de mest använda verktygen för att försöka få bukt med detta problem är en lag, kallad Log Export Ban (LEB). När regeringen i ett land inför denna lag, betyder det att landet inte längre får exportera obearbetat virke. Det har en drastisk effekt på dels landet själv, men också på kringliggande länder som tidigare har varit beroende av import av det icke processade virket. Målet med denna lag är att utveckla landets egen processindustri, skapa fler jobbtillfällen och därmed öka den nationella inkomsten. Det finns också hopp om att LEB ska reducera mängden illegal avverkning och minska överavverkning. Ukraina har länge lidit av dessa problem och därför har parlamentet tagit beslutet att införa exportförbud på allt rundvirke, utom tall, från november 2015 och för tall från januari 2017. Denna fältstudie som är utförd i april- maj 2016, syftar till att analysera de tidiga effekterna av LEB i Ukraina, baserat på de nationella skogsorganisationernas perspektiv.

Åsikterna om införandet av LEB i Ukraina är vitt spridda bland respondenterna i studien. Generellt sett ser man tydligt att den privata skogssektorn är positivt inställd till den nya lagen, medan den statliga sektorn är starkt negativ. Detta resultat kom inte som en överraskning då Ukraina inte har någon privatiserad skog, vilket betyder att endast den statliga sektorn kan äga, avverka och exportera rundvirke. Nu när landet står inför en LEB behöver skogssektorn hitta en affärsstrategi som är anpassad efter detta nya affärsklimat för att lyckas. Dock visar resultaten prov på en väldigt långsam förändring, där de flesta företagen har valt att inte anpassa sig till den nya lagen. Detta på grund av politisk instabilitet och en osäker framtid.

I teoribildningen kring exportrestriktioner föreslås att en sådan borde leda till lägre timmerpriser på den lokala marknaden, på grund av ökad tillgång. Detta har inte hänt i Ukraina även om avverkningsvolymen är densamma. Istället har de statliga företagen, som säljer timmer, ökat de nationella priserna aningen. Därför har den privata process sektorn lämnats i en situation där dem önskar att köpa mer virke, samtidigt som priserna är för höga. Samtidigt förklarar de statliga företagen att deras timmer går till spillo eftersom de inte kan sälja allt på den Ukrainska marknaden.

Förklaringarna till dessa resultat verkar vara komplicerade och bör undersökas vidare. Under utförandet av denna studie har korruption lyfts upp till ytan av de flesta responderande, där de förklarat hur djupt korruptionen har sina rötter i landet. Fältresor, utökade intervjuer av forskaren till denna studie, tillsammans med Ukrainska forskningsartiklar, nyheter och professorer indikerar att det fortfarande pågår illegal export från Ukraina till Rumänien.

Main title:Analyse of the early effects on the Ukrainian forestry sector as a result of the Log Export ban
Subtitle:an interview study with economic analyses, including theories about trade and export
Authors:Olsson, Magdalena
Supervisor:Roos, Anders
Examiner:Lindhagen, Anders
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:198
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:corruption, economy, forestry, LEB, Log Export Ban, timber, Ukraine, ekonomi, korruption, skogsbruk, timmer, Ukraina
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9184
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9184
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Trade, marketing and distribution
International trade
Forestry - General aspects
Language:English
Deposited On:12 Jan 2018 08:56
Metadata Last Modified:09 Feb 2019 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics