Home About Browse Search
Svenska


Berg, Siri, 2017. Arbetshästen är inte dåtid, den är nutid och framtid : hästens användning i dagens skogsbruk. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Hästen har historiskt sett haft stor betydelse i Sveriges skogsbruk. Idag används den mycket lite trots att det finns sammanhang i dagens moderna skogsbruk där den är ett mycket passande, och i vissa fall även oersättligt, hjälpmedel. Arbetshästen kan med fördel användas inom privatskogsbruk och i kommuner; i naturreservat, tätortsnära skogar, vid kontinuitetsskogsbruk och på marker med dålig bärighet. Hästen har i vissa sammanhang såväl miljömässiga som sociala och ekonomiska fördelar. Tre kommuner, Skogsstyrelsen, Skogssällskapet och Sydved har intervjuats, och den information som kom fram har tillsammans med fakta från skriftliga källor använts för att söka svar på varför användning av hästen i skogsbruket inte sker i större utsträckning än vad den gör idag. Okunskapen hos informanterna var stor, de såg få fördelar med att nyttja häst och trodde att det alltid är ett dyrare alternativ. Hälften uttryckte en negativ inställning till användandet av häst och hälften en positiv inställning. De hade själva nyttjat hästen i mycket liten eller ingen utsträckning. Det fanns hos vissa en syn på hästen som någonting omodernt och en anledning till att användningen av häst var låg var att man inte tänkte tanken. För att öka användningen av häst krävs utökad kunskap, mod att tänka nytt och att vikt läggs vid de mervärden nyttjandet av hästen i skogsbruket innebär.

,

The horse has been important during the Swedish history. Today it is seldom used in forestry, even though it is very useful in modern forestry and sometimes even irreplaceable. The draught horse can with advantage be used in private forestry and municipalities; in nature reserves, urban woodland, continuous cover forestry and at poor ground. In some situations the horse is the best alternative, both in a social, economic and ecological perspective. Three municipalities, Skogsstyrelsen, Skogssällskapet and Sydved has been interviewed and the outcome from that, together with information from written sources have been used to find out why the horse is not used more in forestry today. The knowledge of the people who were interviewed was very low, they saw few benefits of using horses and they thought that it is always a more expensive alternative. Half of them expressed negative and half of them positive views to the use of draught horses. They had not used horses or had used horses very little. There was a perception about horses as something outdated and one reason that horses are not used very much can be that people do not even come to think of it. To increase the use of horses, more knowledge, courage to think new and to acknowledge the values that comes with the draught horse’s work in the forestry is needed.

Main title:Arbetshästen är inte dåtid, den är nutid och framtid
Subtitle:hästens användning i dagens skogsbruk
Authors:Berg, Siri
Supervisor:Peterson, Anna and Lundqvist, Lars
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2017:4
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:draghäst, brukshäst, lunna och skota med häst, attityd till häst i skogsbruk, skogens värden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9178
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9178
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:22 Dec 2017 11:28
Metadata Last Modified:18 May 2018 08:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics